EQUIP DE MESTRES

EQUIP DE MESTRES - CURS 2019 - 2020

CICLE PETITS

P3 Núria Cura i Inés Queralt

P4 Pilar Merino i Marta Giner

P5 Anna Ribas i Elisabet Checa

Coordinadora i suport: Pili Jubera

Suport: Maribel Mora

TEI: Yolanda Calabuig

CICLE MITJANS

1r Sofia Casas i Ainhoa Guridi

2n Judih Alcaide i Patricia Obando

3r Sònia Romera/Jasón Valén i Vicenç Taló

Coordinadora cicle: M. Rosa Vera

Suport i acollida: Mercè Comeche


CICLE GRANS

4t Àngela Tortosa i Elena Madrilley

5è Teresa Rubert i Miquel Zambrana

6è Fran Ferrando i Laura García

Coordinadora cicle: Teresa RubertESPECIALISTES

Música: Mercè Cornellà

E. Física: Olga Zapatero

Anglès: M Rosa Vera, Jasón Valén, Vicenç Taló, Àngela Tortosa, Teresa Rubert, Fran Ferrando

Religió: Laura Cebrián

E. Especial: Maria Vallvé, Arantxa Rodríguez/Andrea Ros

EQUIP DIRECTIU

Director: Josep Maria Corrales

Cap d'estudis: Mercè Fernández

Secretària: Maribel Mora

PERSONAL DE SUPORT

Conserge: Eva Escudero

Administrativa: Pilar Ruiz/Albert Garriga

Vetlladors: Emma Giménez i Àxel González