BEQUES N.E.E.

Post date: 02/09/2013 08:39:19

    • Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:
      • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
      • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.