TRETS PROPIS‎ > ‎

Com treballem

           Per tal que la nostra acció educativa sigui eficaç i coherent utilitzem una metodologia que es concreta en:

 • Oferir estratègies perquè l’alumnat pugui gestionar les emocions i tingui recursos per a la resolució pacífica dels conflictes.
 • El seguiment i l’atenció personalitzada, donant molta importància a l’acció tutorial.
 • La utilització de llibres de text (alguns d’ells socialitzats) dels que en fem les adaptacions necessàries per respectar els diferents nivells d’aprenentatge.
 •  Afavorir que els nens i nenes siguin capaços de fer-se preguntes, buscar respostes, treballar en equip i de relacionar els coneixements que van adquirint.
 • La utilització del català com a llengua vehicular, la introducció de l’anglès a P-5 i del castellà a 1r del cicle inicial de primària.
 • Treballem amb metodologia AICLE en l'àrea de Plàstica i alguns temes deConeixement del Medi Social i Natural en anglès a 3r, 4t, 5è i 6è.

 • Desenvolupem dos projectes interdisciplinaris durant el curs a cada nivell.

 • Fem racons i tallers als Cicles dels Petits i Mitjans.

 • Treballem amb espais d'aprenentatge al Cicle dels Petits.

 • Els alumnes del Cicle dels Grans treballen l'àrea de Coneixement del Medi mitjançant les Caixes d'Investigació.

 • Iniciació a la robòtica a Educació Infantil i continuació a Primària.

 • Padrins de lectura entre 6è i P5 i parelles lectores entre 5è i 1r.
 • Els desdoblaments setmanals: psicomotricitat a E.I., anglès, informàtica, experimentacions, expressió oral i escrita,...
 • Destinar reforços a l’àmbit de les llengües i les matemàtiques treballant dos mestres a l’aula, fent desdoblaments, atenent en petit grup o individualment, incorporant des del curs 2011-12 el SEP (suport educatiu personalitzat) segons les necessitats de l’alumnat.
 • Conèixer l’entorn i treballar la convivència fora del centre a partir de les sortides i colònies.            
 • La comunicació i col·laboració amb les famílies.

 

Comments