TRETS PROPIS‎ > ‎

Com treballem

           Per tal que la nostra acció educativa sigui eficaç i coherent utilitzem una metodologia que es concreta en:

·        Oferir estratègies perquè l’alumnat pugui gestionar les emocions i tingui recursos per a la resolució pacífica dels conflictes.

·        El seguiment i l’atenció personalitzada.

·        Donar molta importància a l’acció tutorial.

·        La utilització de llibres de text (alguns d’ells socialitzats) dels que en fem les adaptacions necessàries per respectar els diferents nivells d’aprenentatge.

·        Afavorir que els nens i nenes siguin capaços de fer-se preguntes, buscar respostes, treballar en equip i de relacionar els coneixements que van adquirint.

·        La utilització del català com a llengua vehicular, la introducció de l’anglès a P-5 i del castellà a 1r del cicle inicial de primària.

·       Participem al projecte GEP (Grup experimental de llengües) des del curs 2014-15, fent l'àrea de Plàstica i alguns temes de Coneixement del medi social i natural en anglès.

·        Desenvolupar dos projectes interdisciplinaris durant el curs a cada nivell.

·        El treball per racons al parvulari i al cicle inicial.

·        Els desdoblaments setmanals: psicomotricitat a E.I., anglès, informàtica, experimentacions, expressió oral i escrita,...

·        Destinar reforços a l’àmbit de les llengües i les matemàtiques treballant dos mestres a l’aula, fent desdoblaments, atenent en petit grup o individualment, incorporant des del curs 2011-12 el SEP (suport educatiu personalitzat) segons les necessitats de l’alumnat.

·        Conèixer l’entorn i treballar la convivència fora del centre a partir de les sortides i colònies.            

·        La comunicació i col·laboració amb les famílies.

 

Comments