Correfoc - Normes de seguretat

Normes per a un correfoc segur

PER ALS PARTICIPANTS

 • Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs, evitar la fibra sintètica.
 • Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
 • Protegir-se els ulls.
 • Portar el calçat adequat (esportiu, muntanya, etc.), mai sandàlies o xancletes.
 • Deixar la menor part possible del cos sense cobrir per evitar danys.
 • Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
 • No demanar aigua als veïns.
 • Obeir les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat.
 • Queda prohibit portar productes pirotècnics.
 • Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
 • No obstaculitzar els diables ni fer-los caure.
 • Saltar sempre endavant i no col·locar-se entre els tabalers i les bosses de carretilles.
 • Repartir-se entre els diferents grups i mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors, no envaint mai voreres, portals o llocs similars.
 • Seguir sempre les indicacions dels diables.
 • En cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d'assistència sanitària.
 • En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS

 • Retirar tots els vehicles dels carrers de l'itinerari.
 • Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
 • Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts.
 • Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
 • No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
 • Es recorda que no es poden deixar vehibles aparcats en tot el recorregut del correfoc a fi i efecte d'evitar possibles danys.