Perfil del contractant

PER LES COLLES DE FOC
  • Assegurança vigent de RC per límit 600.000 € i sublímit per víctima 150.000 €
  • Titulació RGCRE dels responsables
  • Acreditació CRE dels participants
  • Assegurança Personal d'Accidents (colles infantils)
  • Autorització dels representants legals dels menors (colles infantils)