Kezdetek

Kezdőlap

Így kezdődött:
Eredeti elképzelésem volt a jelenlegi országhatáron belüli állomások helyszínrajzainak gyűjtése, a különböző átépítési változatokkal együtt. Ehhez szükségem volt egy megbízható állomáslistára és a vonalak építési időrendjének ismeretére. Ez utóbbi viszont csak a történelmi - Trianon előtti - nagy Magyarországon értelmezhető. A különböző listák (lexikonokból, egyéb forrásokból) értelmezéséhez kellett az első nagy térkép. 

Mivel a vasúthálózat kialakulása negyon sok állomásnév-változással járt, fel kellett dolgoznom az általam elérhető menetrendeket. Így archíváltam azokat 1896-tól napjainkig.  Sajnos a feldolgozott menetrendek nem fedik le a teljes idősort, vannak benne kisebb "hézagok". Mivel ezek a könyvek kezdetekben csak a MÁV által kezelt vonalak menetrendjeit tartalmazták, hiányoznak - a kezdetektől - a más vasutak menetrendi adatai. Ennek a munkának az eredménye egy nagy adatbázis lett, mely tartalmazza az általam eddig megtalált valamennyi állomás, megállóhely adatait, a vasúttársaságok főbb paramétereit. Jelenleg ennek az adatbázisnak a tisztázást, kiegészítését végzem.

A menetrendekkel az az egyik legnagyobb probléma, hogy nem tartalmazzák a tehervonatok menetrendjeit, így nincsenek benne csak a személyforgalomra megnyitott szolgálati helyek, tehát tovább kellett keresnem. A következő nagy falat a Kézi hossz-szelvények archíválása volt. Ezeket a kincseket nagyon mostoha körülmények között tárolták és sajnos a sok-sok darabból álló gyűjtemények szétszórodtak, ennek ellenére nagyon sok ilyen dokumentumot sikerült feldolgoznom. Ez a gyűjtemény sem lett teljes, sem időben, sem pedig területileg. Ehhez nagy segítséget jelent, ha bárki  tud  ilyen  kézi hossz-szelvényekről.  Az általam feldolgozott vonalakról - a későbbiekben - felteszek egy térképet.

Ezek után kezdődött a nehezebb kutató munka, ami még eltart egy darabig. A Központi Irattárban kutatom az eredeti tervezési-, építési dokumentumokat, terveket. Szerencsére, van mit kutatni!

 


Kezdőlap

 

Began in this manner:

It was my original idea that I collect the lay-out of stations inside the present frontier, the different one is redevelopment together with variants. To this a reliable one was my need onto a station list and onto the knowledge of the building chronological order of the lines. This latter mutually only the historical one - one before Trianon - on big Hungary can be interpreted. The different lists (from encyclopaedias, from other sources) the first big map was needed for his interpretation.

Since the development of the railway system entailed very much many station name changes, I had to digest the timetables which can be reached by me. In this manner I had archived they from 1896 to our days. The processed timetables do not cover the full time series unfortunately, there are less deficiencies in it. Since these books implied the timetables of lines treated by MÁV only in beginnings, they are missing  the timetable data of other railroads.  The result of this work was a big database, which implies it, some stations found by me till now, the data of a station, the railway companies' more capital parameters. Currently I make supplement for this database and I make the clarification too.

The biggest problems with the data of timetables was that the freight trains do not contain it, in this manner they only onto the passenger traffic information, so I had to be looking it for longer. The next big work the scanning of the "manual longitudinal sections was. ( I am sorry for it very much, but I do not know the correct English technical term onto this technical plan.) This collection was not full, neither in time, neither though regionally. To this is a help if anybody knows about "manual longitudinal sections" like this. From the lines digested by me - in the later ones - I put a map up.

 The heavier searching work, which is heading away yet, began after these a piece. I research it in the Central Record Office the original one planning-, building documents, plans. Fortunately, is what to be searching!