Könyvek‎ > ‎

Magyarul beszélő magyarok

A kötet tartalma

ÖNVESZÉLYES VISZONYOK

A kötet adatai

Szerző: Balla D. Károly
Cím: Magyarul beszélő magyarok. Esszék, publicisztikák, írójegyzetek, 2000–2006.
Kiadó: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
Hely / év: Budapest – 2008
Oldalszám: 188
Borítóterv: Balla Csönge

Tartalmi ismertetés

Az Ungváron (Ukrajna, Kárpátalja) élő József Attila-díjas író jelen kötetébe az ezredforduló évében és az utána következő esztendőkben (2000-2007) keletkezett azon publicisztikai írásait és esszéit válogatta be, amelyek a kárpátaljai régió magyarságának politikai, szociális és kulturális helyzetével foglalkoznak. Mindezt egyfelől a változó Európa történelmi háttere elé vetítette, másfelől igyekezett belülről szemléltetni, megértetni azt, milyen ellentmondásokkal terhesek a kárpátaljai magyarságot érintő kérdések.

Közéleti írásában főleg a kárpátaljai magyarság morális válságával, az anyaországgal fenntartott viszonyának ellentmondásaival, a határon belüli és túli magyarság politikai és ideológiai megosztottságával foglalkozik. Külön elemzi e népcsoportnak (és vezető rétegének, értelmiségének) a kölcsönviszonyát Ukrajnával, Magyarországgal és önmagával. Figyelmet fordít az anyaország EU-csatlakozásával előállt új helyzet sajátosságaira és arra a körülményre, hogy ma Kárpátalján egymással harcban álló két magyarságszervezet igyekszik a közösség érdekképviseletét ellátni, minek következtében energiák jelentős része belharcokra fecsérlődik el. A szerző arra a következtetésre jut, mindez nem is annyira politikai vagy gazdasági, hanem morális válságba sodorja a kérdéses nemzetrészt.

Esszéiben kritikusan szembenéz a kisebbségi irodalmak létének vagy nemlétének általános kérdéseivel csakúgy, mint a saját régiójában tapasztalt tendenciákkal. Számba veszi az írógenerációkat, elemez folyamatokat és irányzatokat, stílusokat, érint életműveket, foglalkozik az információs forradalom identitásformáló hatásával, értékel új könyveket; tényekre alapozva vonja le vállaltan szubjektív, gyakran élesen fogalmazott következtetéseit. Szemléletesen, olykor képekbe ágyazottan mutatja be a visszás helyzeteket. Szavain egyszerre érződik a kritikus hozzáállás, az ironikus megközelítés és a féltő aggodalom.

Balla D. Károly nemcsak írásainak tárgyát mutatja be, hanem számot ad önmagáról is, bepillantást enged egy olyan alkotó gondolatvilágába, aki ugyan mindennapi létében szűkebb környezetéhez szorosan kötődik, de elveti a rezervátum-lét bezártságát, szemléletének kitágításával szélesebb dimenziókat keres, kevéssé törődve azzal, hogy véleménye gyakran élesen ütközik mind a közbeszédben kialakult sztereotípiákkal, mind a határon túli magyarsággal kapcsolatos hivatalos álláspontokkal.

A kötetről

A bemutatón elhangzott méltatás:
Kritika:

Aloldalak (21): Az összes megtekintése
Comments