Könyvek‎ > ‎

Harmadvalaki

Legutóbbi kötetem az 1999-2008 közötti írt verseimből ad válogatást.

A kötet versei

  • HARMADVALAKI

Konstelláció
Mobil
Keresés
Lukkal a közepén
Késleltetés
Azt a keveset
Zseb
Harmadvalaki
A mohó elalél
Időnek előtte
Amikor először elindult
Egészen végig

  • A SÍKLAKÓ

Az alpakka bonbonnière titka
Amikor évek múlva találkoztak
Mikor a busz az állomásra…
Amikor összecsuklott
Amire nincsen
Zuhanás
Kettős akrosztichon
Alanyi vers alkonyatban
Mikrokozma
Magadálmodás
Rétorz
Az egyedüli
Messze a várostól
Az összerakhatatlan
A síklakó

  • FORDUL A FÖLD

Ungvár
Álló vonaton
Helyben-lét
Jégárban
A kezdetek fele
Fenn a bátrak, lenn a gyávák
Szúvakkal alvó
Önisme
Tárt ajtó előtt
Hűs homályban
Hamis zavarban
Féreglyuk
Kő és árnyék
Orfeusz ha alászállna
Őszi tor
Érvek súlya alól
Hűvös rettenetben
Fordul a föld
Ne kérdezze senki
Visszatérés

Vélt erények
Merítkezés
Hívó végtelen
Célkeresztben
Poklok kapujában
Vasárnap
A tékozló fiú
Az apa
Aszály
Szép új világ
A jámbor tétovák
Az anya
A kétség
A szent tudatlanság
Mélyek mélye

  • KÉPVERSEK

Szép semmisülés
Az időoszlopai
Erény vagy…
A lélek ténfereg
Pasolini-oltár PIN-kóddal


Egy vers a sok közül

Ne kérdezze senki

az ácsolatok törni készek
forog a szél a ház előtt
sarokban sistergő enyészet
kitér a fény a por elől

bár így maradna minden mindig
de torkom éri lomha vég
a szomjú földre vérem hintik
s az áldozat még nem elég

hát elmegyek akár a vesztes
akit a győző nem kímél
motyóm pakolni fádan kezdem
nem ejtek könnyet senkiért

nem nézek fel a büszke égre
mögöttem elvert eb nyüszít
ó jaj csak senki meg ne kérdje
hogy eddig mit kerestem itt


A kötet adatai

Szerző: Balla D. Károly
Cím: Harmadvalaki. Versek, 1999–2008.
Kiadó: Savaria University Press
Hely / év: Szombathely – 2009
Oldalszám: 96
Bolti ára: 2000 Ft, 8 EUR, 60 UHR

ISBN 963988211-9

Borítóterv: Balla Csönge
Arcképgrafika: Keisz Gellért

Támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

Fülszöveg

(elülső fül)

A szerző az elmúlt évtized költői termésének legjavát válogatta jelen kötetébe. Ha belelapozunk, előbb tárgyak és személyek többszörösen absztrahált mikrovilágában találjuk magunkat (Harmadvalaki), később az emberi viszonylatok, a megragadott pillanatok, az elesettség és a kiszolgáltatottság, az egyszerre tragikusan és ironikusan bemutatott élet és halál képei sorakoznak (A síklakó), majd a korábbi szabadversek világából a szigorúan kötött formák közé érkezünk, ahol az alaktani konzervativizmus egyfajta radikális tartalmi modernizmussal alkot feszes egységet (Fordul a föld). A kötet ívét a záró szonettkoszorú (Mélyek mélye) teszi teljessé: a legnehezebb verstani forma következetes alkalmazásával és az emberi szenvedés- és megváltástörténet igen újszerű, helyenként meglepő feldolgozásával a szerző kétség kívül egyik legjelentősebb költői teljesítményét tárja az olvasó elé.


(hátsó fül)

Keisz Gellért arcképgrafikája a szerzőről a könyv fülén:


Balla D. Károly (1957) szülővárosában, a kárpátaljai Ungváron (Ukrajna) él családjával. Harminc éve jelent meg első verseskötete, később a próza és a publicisztika is fontos műfajává vált. Húsz önálló könyvet tudhat magáénak, számos antológiában és almanachban szerepelt, művei rendszeresen megjelennek a magyarországi és határon túli orgánumokban. József Attila-díjas.

Extra: a Fülszövegből kimaradt

A gondolati, intellektuális líra művelőjeként tartják számon. Ösztönös költői invenciója  tudatosan vállalt műgonddal társul, verseiben izgalmas egyensúlyba kerül a konkrétság a látomásossággal, a nyers szövegszerűség az emelkedett poézissel.

Egy képvers a kötetből

Borító

Balla Csönge munkája

>> borító nagyobb méretben

Megrendelés

A könyv kapható a nagyobb magyarországi könyvesboltban, pl. Írók boltja (lásd). Megrendelhető az interneten pl. itt, illetve a Kiadónál:
Levélben: Savaria University Press
9700 SZOMBATHELY
Károli Gáspár tér 4.
Telefonon: 94/512-680
E-mailben: sup@btk.nyme.hu

A kötetről
 
Aloldalak (53): Az összes megtekintése
Comments