Könyvek‎ > ‎

A hontalanság metaforái

A kötet adatai:

Szerző: Balla D. Károly
Cím: A hontalanság metaforái.
Publicisztikák, esszék, vallomások, 1988-2000.
Kiadó: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
Hely / év: Budapest, 2000.

BorítóA könyv fülszövege:

Életrajz

Balla D. Károly 1957-ben született Ungváron (Ukrajna, Kárpátalja), ahol ma is él családjával. Szülővárosában érettségizett, az Ungvári Állami Egyetemen előbb fizikát, majd bölcsészetet hallgatott. Eközben volt egyetemi laboráns, majd tankönyvkiadói korrektor és szerkesztő. 1981-től tíz esztendőn át - a József Attila Stúdió (Alkotóközösség) egyik vezetőjeként - részt vett a Kárpáti Igaz Szó c. napilap irodalmi oldalainak szerkesztésében. 1989-ben életre hívta az 1944 utáni Kárpátalja első magyar folyóiratát, a Hatodik Sípot, amelyet 1993-ig főszerkesztőként jegyzett. Ekkor kiválik a szerkesztőségből és megalapítja a Pánsíp c. lapot, amelynek ma is kiadója. 1992-ben létrehozza a régió első magánkiadóját Galéria Kiadó néven (ez 1996-ban megszunt). 1995-től a kárpátaljai magyar kultúra szervezésében könyvkiadóként is közreműködő UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítványnak az elnöke. Nevéhez fűződik egyebek között a Kárpátaljai Magyar Könyvnapok első megrendezése, irodalmi díjak alapítása, a Pánsíp Irodalmi Szalon megszervezése és irányítása. 1973-tól publikál. Tizenegy önálló kötete jelent meg (hét verseskönyv, két novellagyűjtemény, egy publicisztikai kötet és egy regény), társszerzője számos kollektív és gyűjteményes kiadványnak. Írásaival rendszeresen szerepel a magyar nyelvterület periodikáiban. Az Ukrajnai Írószövetségnek 1984-től, a Magyar Írószövetségnek 1993-tól rendkívüli, majd rendes, 1995-től pedig választmányi tagja. Ugyancsak választmányi tagja A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának. József Attila-díjas.

Fülszöveg a Kiadó honlapjáról:

A szerző azon kevesek közé tartozik, akik tehetséges íróként-költőként a Kárpát-medencei kisebbségi lét sajátos tükrét tudják felmutatni.
Balla D. Károly írásait a kíméletlen őszinteség és önkritika, a körülmények abszolút reális szemlélete és ugyanakkor a nemzeti kisebbségben élő sorstársak iránti, lelki mélységekben gyökerező érzelmi elkötelezettség jellemzi. Sajátosan egyedivé teszi mondanivalójának kifejtését a sok esetben maga teremtette műfaj és a reá oly annyira jellemző nyelvi lelemény, amely egyszerre alkalmazza a magyar nyelv archaikus önkifejező elemeit és legkorszerűbb, olykor a groteszktől sem visszariadó fordulatait.
A könyv három részre tagolódik.
Az első rész összefoglaló címe: Kisebbségi magyar skizofrénia. Ebben a szerző a Szovjetunió szétesésének kezdetétől Ukrajna megalakulásáig (1988-1993-ig) írott legjobb publicisztikái szerepelnek.
A második rész összefoglaló címe: Baglyok őrizte táj (1993-1999) esszék, vallomások.
A harmadik rész összefoglaló címe: Irodalmunk metaforái.