Transition town / Zon op Balistraat

Top tips uit de Balistraat

voor lokale zonne-energie initiatieven

 • Start met een kleine groep gemotiveerde bewoners

 • Werk vanuit een brede visie en kom tot een aantal concrete plannen

 • Maak de ambitie en stappen zichtbaar (website, facebook, mailinglijst bewoners, bijeenkomsten)

 • Houd geïnteresseerden met buurt- en persberichten op de hoogte en breid zo het netwerk uit

 • Neem contact op met andere vergelijkbare initiatieven

 • Maak een bedrijfsplan met hulp van enkele experts uit het netwerk

 • Presenteer het plan aan bewoners en beslis samen over de uitvoering

 • Check gemeente voor financiering van duurzaamheidsinitiatieven

 • Heb geduld, slechts enkele plannen blijken mogelijk, het is een woud aan informatie en ontwikkelingen

(uit Duurzaam Oost)

Info-tafel Zon op Balistraat tijdens Solar Days

Op zaterdag 17 mei van 16 - 17.30u organiseert de bewonerscoöperatie Zon op Balistraat een info-tafel over het als bewoner zelf investeren in lokale duurzame energie. Onder het motto "Zonnepanelen op alle daken van de Balistraat" zal het project deze zomer aanvang nemen. De info-tafel wordt gehouden binnen het kader van de Solar Days 2014 - landelijk promotie week voor zonne-energie 12-18 mei -. Alle bewoners van Balistraat en omstreken zijn welkom om over onze plannen te praten en om vragen te stellen over investeren in eigen panelen bij de coöperatie. Eventueel kunnen de zonnepanelen van ons pilotproject op het dak Balistraat 19 (ten bate van de fietsenstalling) bezocht worden. Hier de opreop op Solar Days site: http://www.solardays.nl/index.html#275-investeer-in-balistraat-zonne-energie. Tijdens de info-tafel wordt ook een buurtborrel gehouden waar alle Bali-bewoners welkom zijn.


Zon op Balistraat tijdens Solar Days
B&W Amsterdam heeft onlangs ingestemd met een laagrentende financiering van 116 zonnepanelen aan de bewonerscoöperatie Zon op Balistraat. Met deze lening van het Amsterdamse Investeringsfonds à 15.000 euro is eenderde van de investeringen gedekt voor de eerste fase van 'Zonnepanelen op alle daken van de Balistraat'. De overige tweederde gaan bewoners middels crowdfunding zelfs bekostigen. De investeringen worden in 10 jaar terugverdiend, de overige 10 jaar gratis zonne-energie is pure winst. Met de 116 panelen zullen bewoners van de Balistraat in vijftien jaar 435.000 kWh duurzame energie opwekken op hun eigen daken. Hiermee worden 300.000 kg CO2 bespaard. Woningcorporatie Alliantie en IJmere hebben in principe aan Zon op Balistraat hun daken ter beschikking gesteld.

Wie doet er mee?

Door gezamenlijk in te kopen kunnen we goedkoper panelen aanschaffen en installeren. Bewoners - huurders én kopers - van Balistraat en omgeving worden uitgenodigd om in zonnepanelen op hun eigen dak te investeren. Deze duurzame zonne-energie zal je op je energierekening terugvinden. Ben je geïnteresseerd om mee te doen, wil je meedoen of anderzins dit project ondersteunen, kom naar de info-tafel op zat. 17 mei.
In juni houden we een grote bewonersbijeenkomst in de Meevaart waarbij alle technische en financiële details door de coöperatie en deskundigen uiteen worden gezet. Geef je op (als je dit nog niet hebt gedaan) door een mail te sturen naar Zon op Balistraat: balistraatamsterdam@gmail.com

Meer info op: https://sites.google.com/site/balistraatamsterdam/balistraat-milieustraat
Zonneenergie aantrekkelijker dan geld op de bank: "Steeds meer mensen gaan over op zonne-energie"
Acht energie-fabels over duurzame energie

Zon op Balistraat heeft 1/3 financiering binnen!

B&W Amsterdam heeft onlangs ingestemd met een laagrentende financiering van 116 zonnepanelen aan de bewonerscoöperatie Zon op Balistraat. Met deze lening van het Amsterdamse Investeringsfonds à 15.000 euro is eenderde van de investeringen gedekt voor de eerste fase van 'Zonnepanelen op alle daken van de Balistraat'. De overige tweederde gaan bewoners middels crowdfunding zelfs bekostigen. Met de 116 panelen zullen bewoners van de Balistraat in vijftien jaar 435.000 kWh duurzame energie opwekken op hun eigen daken. Hiermee worden 300.000 kg CO2 bespaard. Woningcorperatie Alliantie en IJmere hebben aan Zon op Balistraat hun daken ter beschikking gesteld.

Wie doet er mee?

Door gezamenlijk in te kopen kunnen we goedkoper panelen aanschaffen en installeren. Bewoners worden uitgenodigd om in zonnepanelen op hun eigen dak te investeren. Deze duurzame zonnenergie zal je op je energierekening terugvinden.

Geef je op en je wordt binnenkort uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst in de Meevaart waarbij alle technische en financiële details door de coöperatie  en deskundigen uiteen worden gezet.

Wil je meedoen of anderzins dit project ondersteunen, stuur een mail naar Zon op Balistraat: balistraatamsterdam@gmail.com

Meer info op: https://sites.google.com/site/balistraatamsterdam/home

"Zonnepanelen op alle daken van de Balistraat"
maart 2014

Coöperatie Zon op Balistraat van start!!


'Zonnepanelen op alle daken van de Balistraat' kan nu met deze rechtspersoon opgericht op 30 oktober 2013 duurzame zonne-energie op gaan wekken. Waar we met de bewonersgroep Balistraat een paar jaar terug als Transition Town onze ambitie formuleerden, gaan we nu - na een geslaagde pilotproject op het dak van de fietsenstalling vorig jaar met 6 zonnepanelen - aan de slag met de hele straat. We nemen momenteel contact op met bewoners en eigenaren van daken die dit project willen ondersteunen. We gaan leden werven, crowdfunden voor zonnepanelen en direct energie leveren aan bewoners.

Doe je mee?
Geef je op als je geïnteresseerd bent in plaatsen van cq investeren in zonnepanelen en in het afnemen van zonne-energie van de bali-daken. Daken in de omgeving van de Balistraat zijn tevens van harte welkom. Met deze coöperatie willen we onze eigen daken inzetten in de strijd voor vermindering CO2 en tegen uitputting grondstoffen. En zo worden we minder afhankelijk van de grote energiebedrijven.
Wil je meedoen? Stuur een mail naar: balistraatamsterdam@gmail.com

Meer info over statuten: https://sites.google.com/site/balistraatamsterdam/oproepen-vragen-en-mededelingen

Balistraat pilotproject voor Buurten met Energie


23 september 2013

"Zonnepanelen op alle daken van de Balistraat" wordt samen met drie andere initiatieven pilotproject voor Buurten met Energie van Nudge en Greenchoice. Voor het eind van 2013 wil de bewonersgroep Balistraat een lokale coöperatie hebben opgericht om zelf hun duurzame energie op te wekken. Nudge, een consumentenplatform voor meer duurzaamheid in de samenleving, werkt samen met Greenchoice, 100% groene stroom- en gasleverancier, aan Buurten met Energie. Met dit project willen zij kennis opdoen over de verschillende stadia in het traject van het oprichten en doorgroeien van een coöperatie. Op basis van de ervaringen van de vier pilot-initiatieven wordt een plan van aanpak ontwikkeld. Hiermee wordt het voor andere initiatieven makkelijker om zelf een lokale duurzame energie-coöperatie op te richten.

Een projectteam van Nudge en kennispartner Zon op Nederland gaat "Zonnepanelen op alle Daken van de Balistraat" begeleiden. Zon op Nederland ondersteunt initiatiefnemers bij het opzetten en exploiteren van lokale collectieve zonne-energie projecten. Hiermee zijn al drie lokale projecten operationeel en naar verwachting komen daar in de tweede helft van 2013 nog tenminste vier andere projecten bij.

De drie overige lokale initiatieven die aan de pilot van Buurten met Energie meedoen zijn ZuidWint (Empel), Opgewekt (Purmerend) en Tom Verloop (Assen).

Na de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de fietsestalling - Balistraat 19 - gaan we serieus aan de slag om onze platte daken te gebruiken voor energie-opwekking.
We zoeken mensen die 'de kar willen trekken' om de coöperatie op te zetten en samen lokaal duurzame energie op te wekken.

Heb je belangstelling of vragen, mail naar balistraatamsterdam@gmail.com

Stuurgroep "Zonnepanelen op alle daken van de Balistraat"

Buurten met Energie: https://www.nudge.nl/projecten/41-buurten-met-energie/211
Nudge: https://www.nudge.nl/
Zon op Nederland: http://www.zonopnoord.nl/


"Zonnepanelen op Alle Daken van de Balistraat" nu ook op de de Amsterdamse Zonatlas


Sinds november 2012
heeft de fietsenstalling van bewonersorganisatie op Balistraat 19 een zestal zonnepanelen (6x 230 Watt) op het dak. in 2009 won de Balistraat 5000 euro met het beste Burenplan en de Klimaatstraatfeest, dankzij gezamenlijke milieu-inspanningen van de bewoners. Dit bedrag werd besteed aan zonnepanelen als pilotproject.

Sinds kort staan deze panelen op de Amsterdamse Zonatlas. Deze geeft aan hoeveel zonne-energie momenteel wordt opogewekt in Amsterdam.
Zie: http://www.zonopdekaart.amsterdam.nl/22/Zonnepanelen/?id=4299
De website laat in één oogopslag zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Daarnaast kunt u door middel van een rekenmodule snel uitrekenen, welke voordelen een investering in zonnepanelen voor u heeft en wat het u eventueel kan opleveren. Door op uw dak te klikken in de zonatlas kunt de standaardberekeningen aanpassen aan uw eigen situatie en stroomverbruik.
http://www.zonatlas.nl/amsterdam/

Het plan van "Zonnepanelen op alle Daken van de Balistraat": hier

Niet alleen op het dak van nr. 19 is er ruimte voor panelen, maar op vrijwel alle daken. Dankzij dit project is de nodige ervaring opgedaan, zijn contacten gelegd en zijn behalve bewoners ook de gemeente en de woningbouwcoöperatie enthousiast geworden.
De grootste uitdaging ligt echter nog voor ons: Hoe zorgen we ervoor dat er op alle daken van de Balistraat zonnepanelen komen. Het project levert niet alleen duurzame energie op. Het verbindt ook de bewoners uit de straat. Hoe pakken we dit aan, welke partijen kunnen ons helpen, op welke wijze kunnen de panelen worden gefinancierd. Er zijn in het land al veel initiatieven ontstaan met slimme terugverdienmodellen. Waar wachten we op?

Wil je het project ondersteunen of wil je meer informatie, neem contact op:

balistraatamsterdam@gmail.com
 
Solar Days 2013
bezichtiging zonnepanelen fietsenstalling
zondag 12 mei 12.00 -17.30u
Balistraat 19De bewonersgroep Balistraat houdt tijdens Solar Days 2013 een bezichtiging van de zonnepanelen van het pilotproject op het dak van Balistraat 19 Amsterdam. Burgers en bedrijven openen die week hun deuren om geïnteresseerden over het gebruik van een zonnestroom- of zonneboilersysteem te informeren.
Ieder die geintersseerd is in het bezichtigen van panelen en fietsestalling èn in het bewonersinitiatief is van harte welkom.

Meer informatie: http://www.solardays.nl/index.html#234-zonnepanelen-op-alle-daken-van-de-balistraat

Klimaatstraatfeest 2009

In het voorjaar van 2009 deed de Balistraat mee aan het klimaatstraatfeest van SBS. Van de paar duizend straten die meededen, eindigde de Balistraat op de 32e plaats. Deelnemende straten moesten zoveel mogelijk dingen bedenken om energie te besparen. Tim Doornewaard schreef een plan om zoveel mogelijk zonnepanelen in de straat te realiseren. Hiervoor won de straat de beste burenactie Noord Holland, een prijs van 5000 euro ( Beste Burenplan 2009 ).

Een prijs voor zonnepanelen
Met de vijfduizend euro zijn uiteindelijk is oktober 2012 zonnepanelen gekocht voor de Balistalling, de fietsenstalling in de straat die door bewoners wordt gerund. De Balistalling loopt sinds half oktober geheel op zonne-energie. Dat feit is in november feestelijk gevierd in het bijzijn van de stadsdeelwethouder, de milieuraad, de zonnefabriek en buurtbewoners


 
Transition Town Balistraat?
Maar we willen meer. Een aantal bewoners heeft zich verenigd in een milieugroep om te kijken hoe we de straat duurzamer kunnen maken. We kijken of de Balistraat een Transition Town kan worden. Een uit Engeland overgewaaid initiatief om op zeer lokaal niveau te proberen om minder olieafhankelijk te worden (http://transitiontowns.nl/)

Gezamenlijke inkoop biologische producten
Bewoners in de Balistraat die meedenken met het transition town initiatief 
zijn begonnen met het gezamenlijk inkopen van biologische producten 
via VOKOMOKUM. Dit is goedkoper dan in de winkel. Wel moet er af en toe geholpen worden bij het verwerken van de binnengekomen spullen
Ook meedoen? Neem dan contact op met balistraatamsterdam@gmail.comtransition town Balistraat


Activiteiten en plannen van de transition towngroep
  • Zoveel mogelijk zonnepanelen in de straat
  • een buurtmoestuin. (weet iemand een mooie locatie?)
  • Gezamenlijke inkoop van biologische producten
Meedoen? Mail naar balistraatamsterdam@gmail.com

Interessante links
Subpagina''s (1): Beste Burenplan 2009
Ċ
Bewonersgroep Balistraat,
1 jul. 2010 00:41
Comments