Főoldal‎ > ‎

Sri yantra

 TANÍTÁSOK, BÖLCSESSÉGEK


                 

              
           


     sri yantra   sri yantra          
                                                 
Sri Yantra       
   TANÍTÁSOK, BÖLCSESSÉGEK:

"Nem vagyok guru, nincsenek tanítványaim, nem vagyok igazságok megtestesítő bölcse. Mindannyian, emberi kondícióinknál fogva tanítványok vagyunk, az Igazság tanítványai. De az Igazságot soha nem egy személyben kell keresni. Nem leszek mankója senkinek.
Soha nem mondtam, hogy nincs Isten, csak azt mondtam, hogy Isten annyiban létezik, amennyiben az emberi lényben manifesztálódik.
Nincs jóság és nincs gonoszság. Jóság az, amitől nem félünk. Gonoszság az, amitől rettegünk. Ha levetjük ezt a rettegést, akkor betöltjük az ember spirituális végzetét...
Ne azt kérdezzétek, ki vagyok én. Soha nem fogjátok megtudni. Kétezren ültök itt velem szemben, ha megértenétek, miről beszélek, holnapra átformálhatnátok a világot...
Az Igazság törvénytelen föld, nincs kitaposott út, sem egyház, sem szekta nem vezethet el hozzá. Ha hiszel valamiben, kérlek, ne szervezd azonnal valamivé azt, amiben hiszel: ezzel megölöd...
Tizennyolc éve várjátok a Világtanítót, hogy végre megszólaljon, és legyen mire figyelnetek, legyen kit követnetek.
Amíg ez a figyelem külső forrásokból táplálkozik, a Lényeggel soha nem léphet kapcsolatba. Állandó függőségben éltek: mástól várjátok a spirituális útmutatást, megint mástól a boldogságot, az együvé tartozás biztonságát. Mindez nem más, mint végzetes, félelem szülte félreértés, káprázat, mely tökéletesen elfedi előletek a lényeget."
           

                                                    Krishnamurti, 1929
2011 július 31

LÉGY HÁLÁS MINDENÉRT, AMI TÖRTÉNIK...

Adj hálát Istennek mindenért, ami történik veled. Mindenért – a jóért, a rosszért, a karmáért, a gondokért –, mert ezek tanítómesterek és megtanulandó leckék. S amikor rosszul mennek a dolgok,dicsérd az Urat, amiért hagyja, hogy a dolgok rosszul menjenek, mert így figyelmeztet arra, hogy spirituális fejlődésed érdekében módosításra van szükség. Mindannyian a beavatás útját járjuk. A Föld egy iskola, s mindannyian szeretnénk levizsgázni. A felsőbb osztályokba az élet során megtanult leckék által léphetünk. Persze mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor semmi okát nem láttuk, hogy hálát adjunk Istennek. Fontos felismerni, hogy minden, amivel szembe kerülsz az életed során –legyen az a Mars, egy teherautó, az anyósod vagy a főnököd –, nem más, mint energia. Áldd a közvetítőt, aki kézbesíti neked az adott energiacsomagot, aztán vond ki az energiát a látszólag negatív mátrixból. Szerezd vissza, és alakítsd át pozitívummá!

2011 július 29

A bőség több mint pénz.

A bőség az-az energia, amely az élet egyetemes forrásából áramlik hozzánk szellemi és anyagi gyarapodás formájában.

A bőség szeretet és bölcsesség, tehetség és erény, pénz és anyagi javak –minden, ami életcélunk beteljesítéséhez kell.

Az energiának szabadon kell áramlania hozzánk, hogy rajtunk keresztül bőséggé váljon.

 Ha e bőségáradást nem tapasztaljuk, akkor magunkat kell megkérdeznünk ennek okáról.

Mi van bennünk vagy körülöttünk, ami akadályozza a jólét megnyilvánulását?

Mi állja útját az isteni energia hozzánk áramlásának?

Saint-Germain, aki az alkímiaként ismert szellemi és fizikai átalakítás szakértője, a következőket írta:

„Meddig fogjátok még arra pazarolni energiátokat, hogy puszta megélhetést csikarjatok ki nagy

keservvel a természet bőségszarujából, amikor pedig minden igényetek kielégülhet, ha elsajátítjátok azokat a kozmikus törvényeket, amelyeket Jézus és más nagy mesterek a saját életükkel mutattak be nektek?...

Veletek – mint ahogy Istennel – minden lehetséges!”

A kreatív bőség megteremtésére számtalan lehetőség van.


2011 július 26

"A társadalom fél, nagyon fél azoktól, akik ismerik önmagukat. Nekik ugyanis van egyfajta hatalmuk, egyfajta aurájuk és vonzerejük, azaz karizmájuk, ami képes a fiatal, még életteli embereket kiemelni a hagyományos rabságból...

Egy megvilágosodott embert nem lehet rabszolgává tenni. Ez a probléma: őt nem lehet bebörtönözni...
Mindenképpen nehéz befogadni egy olyan géniuszt, aki tud valamit a bensőről, hiszen belőle elkerülhetetlenül felforgató erő lesz. A tömegek nem akarják, hogy háborgassák őket, még akkor sem, ha épp boldogtalanok: mert boldogtalanok ugyan, de hozzá vannak szokva a boldogtalanságukhoz. És így mindenki, aki nem boldogtalan, idegennek tűnik számukra.
A megvilágosodott ember a legnagyobb idegen a világon: úgy tűnik, ő senkihez nem tartozik. Nincs az a szervezet, nincs az a közösség, nincs az a társadalom vagy nemzet, mely korlátok közé szorítaná."

 Osho


Ajándékozd meg...

A mosoly nem kerül semmibe.

Gazdaggá teszi azokat, akik kapják,

s nem lesznek szegények azok, akik adják.

Tartama mindössze néhány pillanat,

de szinte egy örökkévalóságon át kell készülni rá.

Senki sem olyan gazdag, hogy megvehetné,

senki sem oly szegény, hogy ne érdemelné meg.

A mosoly pihenteti a fáradtat, felbátorítja a félénket.

Nem lehet sem megvásárolni, se kölcsönadni, se ellopni,

mert ez olyan valami, aminek csak akkor van értéke, ha adják.

Ha találkozol valakivel, aki nem tud többé mosolyogni,

légy nagylelkű: ajándékozd meg mosolyoddal,

mert ez senkinek sem olyan fontos, mint éppen annak,

aki nem képes mosolyát másnak adni.

 

(René Remacle: A mosoly) 2011 július 25

Fogadd mások fényét megértéssel

Tudjuk megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát. Ami igazán jó, ami igazán nagy - ritka; de látni, felismerni a kiválóságot, nagy lélekre vall.

A más iránt érzett megbecsülés egy neme az önbecsülésnek. Aki ismerni szeretné a többieket, legelőször ismernie kell önmagát. Az önismeret az ember fokmérője.

Az okos ember tudja, hányadán állnak a dolgok, s hol a helye a világban - ez megvédi szívét a lassan, vagy a soha be nem gyógyuló sebektől, és szellemét az emberhez méltatlan gondolatoktól.

-Tatiosz-Az ezoterikus tanítások azt mondják, hogy minden ember, tiszta állapotban volt az egységben, és így is kerül vissza. Az ezoterikus tanítások célja, hogy a beavatott megismerje a világ és önmaga létezésének céljait. Ezeket a tanításokat a hétköznapokban kell alkalmazni, mert csak akkor válhatnak tapasztalattá. Az ismeretből, tudássá.

A tanítás másik fő célja az éberség fokozása. Amikor az ember felébredt az érzékek világából és látja, hogy a világ illúzió.

„Az éber, aki az érzékek, az értelem, az érzések, a szenvedélyek jelenségein túl lát.”

Hamvas Béla

A tanítások azt is hangsúlyozzák, hogy aki elindul az úton, az el is tévedhet, megállhat, vagy azt hiheti megérkezett. Ilyenkor megtörténhet a visszaalvás veszélye. A beavatottnak ezért meg kell őriznie magában mindig az ellenpólust.Anthony D

     
2011 július 23

„Mélyen a Föld szívében található a virág, annak a Szellemnek a forrása, amely mindent formájába köt. Hogy tudd, a Föld testben él, amint te is saját formádban élsz. Az Élet Virága olyan, mint saját Szellemed saját helye, és a Földön keresztül áramlik elő, amint a tiéd is formád révén árad ki.”

THOTH SMARAGDTÁBLÁI: 13.TÁBLA


2011 június 29

"Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd."(Mahatma Gandi)

2011 június 25
A meditáció a legnagyobb fokú fegyelmet követeli meg - nem az alávetést, nem a követést, nem az engedelmességet, hanem olyan fegyelmet, amely abból fakad, hogy folyamatosan tudatában vagyunk a dolgoknak nemcsak kívül, a környezetünkben, hanem belül is. Ezért a meditáció nem jelent elszigetelődést, hanem a mindennapi életben való cselekvést, amely együttműködési készséget, érzékenységet és intelligenciát kíván meg. Az igaz élet alapjainak lerakása nélkül a meditáció meneküléssé válik, és semmiféle értéke nincs. Az igaz élet nem a társadalom erkölcséhez való igazodást jelenti, hanem megszabadulást az irigységtől, kapzsiságtól és a hatalomvágytól -, ami mind ellenségeskedést szül. Megszabadulni ezektől a tulajdonságoktól nem az akarattal aktussal, hanem úgy, ha az önismeret révén tudatosítjuk őket. Az én cselekedeteinek ismerete nélkül a meditáció csupán az érzékek izgalma, és ezért igen csekély jelentőséggel bír.

J. Krishnamurti

2011 június 17
Ha tükörbe nézünk, látjuk, hogyan fésüljük a hajunkat, hol kell borotválkoznunk, hogy sminkeljük magunkat, hol kell 

megszüntetnünk a bőrünk tisztátalanságát ahhoz, hogy kedvünkre való legyen a tükörképünk. Ha az életünket nézzük, 

sok mindent megtudunk önmagunkról azoktól az emberektől, akik felhívnak telefonon, a barátainktól, valamint az 

életkörülményeinkből. Ha valami zavarót látunk a képben, amit a világ alkot rólunk, célszerű megvizsgálni, hogy mely 

területeken akadályozzuk magunkat abban, hogy sikeresek lehessünk és hogy készen állunk-e az akadály teljes vagy 

részbeni elhárítására

Élj lelkednek azzal a részével, amely halhatatlannak tudja magát, és nem fél a haláltól. A léleknek ez a része a szeretet. Boldogságodat egyedül azok a dolgok korlátozzák, melyeket te magad kitalálsz. Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: szeress és tégy, amit akarsz! Szt. Ágoston

2011-június 15
A megvilágosodott ember olyan, akár a tiszta vizű tó - torzítás nélkül megmutatja az igazságot. Az egyetlen állapot, ami előrevisz: az itt és most! Ez a lényeg!

------------------------------------------------

---Bár a Mesternek aznap éppen hallgatási fogadalma volt, egy utazó csak egyetlen szóért könyörgött, amely életútján vezérelhetné. A Mester barátságosan bólintott, fogott egy darab papírt, s ráírt egy szót: "Tudatosság." A látogató meghökkent.

– Ez túl rövid. Volna olyan szíves egy kicsit bővebben kifejteni?

A Mester visszavette a papírt, s ráírta "Tudatosság, tudatosság, tudatosság."

– De mit jelentenek ezek a szavak? – kérdezte az idegen kétségbeesve.

A Mester a papírért nyúlt, s azt írta: "Tudatosság, tudatosság, tudatosság azt jelenti, hogy TUDATOSSÁG."

 

Anthony De Mello2011-június 13

Ha elfogadjátok igaznak, hogy minden Egy, nincs semmi a világon, amely bizonyítható ne lenne, így a dogmatikusság is illúzió lesz. 


Az egyetlen igazságot, pedig, amit ember megérthet, már bebizonyították olyan lelkek, akikre vallást alapoztatok, sőt bebizonyította a 

tudomány is. Éld át a valóságot

2011-június 11

Idegesség

"Ne bosszankodj! Ne keseregj! Ne idegeskedj! Az idegesség a lélek elégedetlensége. S a lélek elégedetlensége az isteni teremtőerő elfecsérlésének névtelen bűntudatából fakad. Abból, hogy tudattalanul úgy érzed: hiába élsz. Nem töltöd be a feladatot, amelyre születtél.
Tudatosítsd minden elégedetlenséged valódi lényegét, és szüntesd meg a diszharmóniát kiváltó okot!"
(Szepes Mária: Füveskönyv)

2011-június 1

Anthony de Mello

- Egy napon majd megérted, hogy azt keresed, amid már megvan - mondta a Mester egyik buzgó tanítványának. 
- De miért nem látom már most? - Mert próbálod látni. 
- Nem is kell próbálkoznom? 
- Ha ellazítasz, és hagysz neki időt, magától fog menni a dolog. 
Azoknak, akik azért gyakorolták az erényeket, hogy elnyerjék Isten barátságát és kegyét, a következő történetet mesélte a Mester. 
Óriási tömeg vett részt egy Cadillac sorsolásán, amelyet egy szappan gyáros szponzorált. A résztvevőknek arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy miért szeretik a "Mennyei illatú szappant". Az egyik asszony őszinte válasza így hangzott: 
- Mert szeretnék egy Cadillac-et.


2011-Május 30

Óvakodjunk feljebbvalónkon túltenni. Minden győzelem gyűlöletes, a gazdánkon aratott meg éppen vagy ostoba, vagy veszélyes. A fölény mindig ellenszenves, hát még ha fensőbbség issza meg a levét. Óvatos ember leplezi közönséges képességeit, ahogyan szépségét is hanyag külső mögé rejti. Akad, aki elismeri más nagyobb szerencséjét vagy kiválóbb jellemét, de szellemi elsőbbségét soha, legkevésbé, ha főrangú személy. Mert a szellem a tulajdonságok királya, s így minden megsértése felségsértés. A fejedelmek abban akarnak fők lenni, ami a legfőbb. Ínyükre van, ha segítik, de nem szeretik, ha túlszárnyalják őket. A tanács itt inkább tűnjön fel az emlékezet felfrissítésének, mint kívülről hozott világosságnak. Jól megtanítanak erre a fortélyra a csillagok: a Nap e gyermekei fényesek, mégsem vetélkednek soha a napvilággal.

Baltasar Gracián: 

Az életbölcsesség kézikönyve

2011-Május 25

  J

ellem és szellem. A ragyogó képességek két tengelye. Egyik a másik nélkül fél boldogság. Nem elég az értelem, lelki jelesség is kell. Ostobák szerencsétlensége, hogy rosszul választják meg állapotukat, hivatásukat, munkájukat, lakóhelyüket, barátaikat.

„ ... Az egész földi élet nehézségét, alap-boldogtalanságát ez adja - onnan jöttetek, ahol boldogok voltatok, s itt csak halvány emlékeitek maradnak egykori boldogságotokról. Ezért keresi mindegyik ember a boldogságot - mert tudja, milyen az, hiszen létállapota. Ezért hiányzik olyan mérhetetlenül e boldogság itt a Földön, s ezért hajtotok érte egész életeteken keresztül. Sajnos, a legtöbben a rossz irányba. A pillanatnyi boldogságot keresitek. A gond benne van a nevében. Ha meg is kapod, az csak egy pillanatnyi orvosság a sajgó sebedre, nem gyógyul meg tőle, s nem szűnik meg sajogni, csak egy pillanatra alábbhagy.

 A boldogság utáni vágy is ilyen bennetek, mindig sajog, mindig fáj, mindig hiányzik. A pillanatnyi boldogság nem megoldás erre. Ismersz olyan embert, aki tartósan boldog? Láttál már olyat? A világ tele van boldogtalan emberekkel, akik már nem is keresik a boldogságot, s megpróbálják valahogy elnyomni a fájdalmukat. Ki cigarettázik, ki kávézik, ki eszik, ki iszik, ki játszik, ki más szereket használ. Ezek egyrészt tompítják az érzékeket, másrészt boldogságot - de csak pillanatnyi boldogságot - adnak. A megoldás nem erre van! Érted már, miért mondta Buddha, hogy az élet szenvedés? Nézz körül, s meglátod! Az élet valóban szenvedés, amíg a pillanatnyi boldogságot hajtod. Keresd az igazit, s tudd, hogy megtalálod! Járj az utadon, tedd a dolgod, amiért ide jöttél, s a boldogságot nem kerülheted el! Már maga az úton járás is boldogsággal tölt el, hát még, ha megérkezel!

 A boldogság nem egy állandó állapot, folyton változik, folyton alakul. Az élet nem arról szól, hogy ha elérted a boldogságot, úgy maradsz, s már nem kell tenned semmit! Boldogan tedd, ami a dolgod, s add tovább a boldogságod! Ez az élet! Ez az Igazi Élet! S ez a dolgod, amiért idejöttél! Tedd hát!"

 Részlet a Túlélők könyvéből


Sri Yantra

Sri yantra A Sri Yantrát már évezredek óta használják a jószerencse, gazdagság és egészség elérése érdekében


SriYantra 3d 5m

YouTube-videoklip
         A jólét, a bőség istennőjeOm Shreem Hreem Shreem Kamale Kamalaley Praseed Prasid Om Shreem Hreem Shreem Mahalaxmiyei Namaha 

YouTube-videoklipYouTube-videoklip