Az indigó, kristály és szivárvány gyerekek


Indigó-kristály- és szivárny-gyerekek

Ez a három generáció azért kapta a furcsa - Indigó-, kristály-, szivárvány- elnevezést, mert az aurájuk színei, az energiamintájuk leginkább a nevüket adó dolgokhoz hasonlít. Az Indigó-gyermekeknek rengeteg indigókék szín van az aurájukban.
Találkozz a szivárvány-gyermekekkel!

Ők a mi isteni voltunk megtestesítői, és példák arra, mekkora lehetőségeink is vannak. A  szivárvány-gyermekek e földön sosem éltek még, a kristály-gyermekek gyermekei ők. A szivárvány-gyermekek senkitől sem félnek. Kicsi avatárok ők, az istenek földi testet öltött alakjai, és az a dolguk, hogy segítsenek. Azért születtek, hogy adhassanak. A szivárvány-gyerekek szellemiségük csúcsán vannak már születésükkor.

És persze, itt vannak a kristály-gyermekek

Az első, amit észreveszel rajtuk, a szemük: hatalmasak, beléd hatolnak, és bölcsebbek, öregebbek, mint maga a gyerek. A kristály-gyermek szeme - ha rád néz - hozzád kapcsolódik, hipnotizál, és azon veszed észre magad, hogy a lelked ott áll meztelenül előtte, mindent láthat. Talán észrevetted már, milyen gyorsan népesítik be földünket az ilyen gyerekek. Mind boldogok, elégedettek és megbocsátók. A fénnyel dolgozók új generációja ők, egészen picik, alig hét évesek, és nem is hasonlítanak az előző nemzedékhez. Sok szempontból ideálisak a tulajdonságaik, azt az irányt mutatják, amerre az emberiség fejlődik – és az bizony jó irány. 

Az előző generáció szülötteit, akik most héttől talán huszonöt évesek, nevezzük indigó-gyermekeknek

Pár tulajdonságuk hasonlít a kristály-gyermekekéhez. Mindkét nemzedék nagyon érzékeny, szenzitív inkább, és különleges képességeik vannak, fontos életcélokkal rendelkeznek. A fő különbség a temperamentumukban rejlik. Az indigógyermekek harcos szelleműek, mert közös céljuk a minket már nem szolgáló régi rendszerek ledöntése, felszámolása. A kormányokkal harcolnak, az elavult oktatási és jogi rendszerekkel, amikben már nincs többet semmi logika. És ehhez kemény elhatározottság és erő kell. 

Azok a felnőttek, akik általában utálják a változást és a kényelem hívei, félreérthetik az indigógyermekeket. Rendszerint sikerül is őket besorolniuk valamilyen pszichiátriai rendellenesség „dobozába”, mint például a hiperaktivitás, a figyelemhiányos rendellenesség, És persze, ha gyógyszeresen kezelik, az indigók nagy része elveszti csodás érzékenységét, a szellemvilág ajándékait, a harcos szellemet. 

Ennek ellentéteképpen a kristály-gyermek nyugodt és kiegyensúlyozott

Persze, hisztizhet néha, de a legtöbb esetben megbocsátó és könnyen kezelhető. A kristályok nemzedéke az indigók által vágott ösvényen jár. Az indigó-gyermek megy előre - bozótvágó késsel a kezében -, és eltakarít mindent, ami zavaros, ami útban van. Utána megy a kristály-gyermek, a már megtisztított ösvényen, egy már biztonságosabb és békésebb világba. És ott majd a félelmet nem ismerő szivárványgyermekek tehetik azt, amit tenniük kell: adhatnak. 

Az indigó-gyermekek nagy része tisztánlátó

A kristály-gyermekek aurája opálos, ezernyi pasztellszínnel. Imádják a köveket és kristályokat, vonzódnak hozzájuk. A szivárványgyermekek szivárványszín energiát sugároznak, olyat, amivel mi mind teremtődtünk, ami az egészségünket és kiegyensúlyozottságunkat biztosítja. 

Az indigógyermekek megérzik, ha hazudnak nekik 

Ugyanúgy, ahogy a kutyák megérzik a félelmet. Tudják, mikor nem mondanak nekik igazat, mikor atyáskodnak felettük, mikor manipulálják őket. És mert közös céljuk egy új, egységes világ megteremtése, hogy ebbe az irányba terelgessenek minket, az indigók belső „hazugságérzékelője” kikapcsolhatatlan. Mint már mondtuk, a harcos szellemük sok felnőttet megrémít, és mert nem viselik el a hazugságot, sokszor nem tudnak számunkra hétköznapi szituációkban, akár otthon, az iskolában vagy a munkahelyen megfelelni. Egyszerűen nem tudnak másképp cselekedni, mint ahogyan éreznek, nem tudják tettetni, hogy minden rendben van. Így aztán gyakran kerülnek orvos kezébe, aki aztán nyugtatókat és erős gyógyszereket rendel el. 

A kristály-gyermekek velük született spirituális képességeit is gyakran félreértik

A kristály-gyermekeknek gyakran van telepatikus képességük, ettől aztán sokkal később kezdenek el beszélni, mint kortársaik. 

Már most is egyre többen vagyunk, akik valamilyen szinten hozzáférünk pszichikus képességeinkhez. Egyre inkább érdeklődünk a paranormális dolgok iránt, már nem titokban, könyvek, tévéműsorok is foglalkoznak vele, és nem csak „csodabogárként” a színes hírekben. 

Nem is meglepő hát, hogy az indigógyermekeket követő generáció hihetetlenül gyakran rendelkezik telepatikus képességekkel. 

A kristály-gyermekek nagy része jó későn kezd beszélni, nem ritka, hogy csak három, négy éves korban. De a szülőknek még sincs gondjuk addig sem a kommunikációval. Épp ellenkezőleg. 

A kristály-gyermekek szülei valamiféle elméből-elmébe kommunikációval boldogulnak, nem is rosszul, gyerekeik pedig telepátiával, maguknak kitalált jelbeszéddel és hangokkal, sőt, dallamokkal segítenek rá. 

A baj akkor kezdődik, a kristály-gyerekkel, ha a hivatalos felmérések, - épp a kései beszédkezdés miatt - abnormálisnak, óvoda és iskola éretlennek, sőt autistának minősítik őt. 

Az autizmus definíciója teljesen világos 

E szerint az autista személy a saját kis világában él, és nincs kapcsolata az azon kívül állókkal. Az autista azért nem beszél, mert nincs mit mondani a másoknak, nem érdekli, hogy gondolatait megossza velük. 

De a kristály-gyermekek nem ilyenek 

Épp ellenkezőleg. Szinte mindenkihez láthatatlan szálak kötik, kommunikatívak, kedvesek és simogatók. És tehetségesek, filozófiai és szellemi téren is. Szinte hihetetlen mértékű kedvességgel és érzékenységgel fordulnak a külvilág felé. A kristály-gyerekek mindig tudják, érzik, kinek van szüksége egy ölelésre, egy puszira. Egy autistát ez nem érdekelné. 

Ezek a gyerekek a válaszok az imáinkra

A szivárványgyermekek csak most vannak születőben, ahogy a kristálygyermekek egyre növekednek, lassan felnőttek lesznek. A szivárványgyermekek dolga talán az, hogy pótolják az ezerszínű fényt, ami egyre kevésbé ér minket, pedig szükségünk van rá. Mintha csak kimennénk a mezőre, a napfényre, tőlük is a szivárvány minden színében pompázó energiát kapunk.


Forrás: http://noiportal.hu/main/npnews-3135.html
                                                                                                                         

Aindigó-, a kristály- és a szivárványgyerekek után a szellemvilág egyre újabb küldöttei érkeznek a Földre. A most született babáknak állítólag már a DNS-ük is más, és egyenesen fenomenális képességekkel rendelkeznek.

Az Új Idők különös gyermekei ők. Első generációjuk, az indigógyerekek már felnőtt korba léptek. A nyolcvanas években fedezte fel őket Nancy Ann Tape amerikai kutatónő, aki az embert körülvevő elektromágneses mező, az aura színeit vizsgálta. Aztán ezeket az színeket összefüggésbe hozta bizonyos emberi tulajdonságokkal és viselkedési mintákkal. Nos, ez a kutatónő úgy találta, hogy az 1977 után született gyermekek 80 százalékát egy mélykék színű aura veszi körül. Innen ered az indigó elnevezés. A fogalmat azután mások fejlesztették tovább. A kilencvenes évek végére az indigógyerekek előbb pedagógiai kérdéssé, majd az újfajta spiritualitás hordozóivá váltak.

KépA mai gyermekek mások – több érdeklődésre tartanak számot, intelligensebbek, hajlamosabbak a konfrontációra, spirituálisabbak és némely esetben ...akár agresszívabbak is. Ez a tény a gyermekgondozás másfajta, a régi módszerektől eltérő formáját teszi szükségessé” – olvasható Jan Tober és Lee Carroll bestsellerré vált Indigó gyermekek című könyvében.

Ettől fogva a kezelhetetlen gyerekek szülei válogathattak: a csemetéjük vagy hiperaktív, vagy indigó. Az indigó gyerekek jellemzői (nagyfokú önállóság, nonkonformizmus, antiszociális viselkedés, felsőbbrendűségi érzés) nem ismeretlenek a pedagógiában, legfeljebb a kezelésükre alkalmazott nevelési módszerek módosulnak. A témában jártas pedagógusok végtelen türelmet, megértést és erőszak nélküli kommunikációt tanácsolnak a szülőknek.

 

AZ ÉG KÜLDÖTTEI

Kép 

Az ezoterikus látásmód viszont nem csupán nevelési kérdést lát az indigók megjelenésében, hanem egyenesen az emberi faj megújulását. Vajon ezek a nyugtalan, rosszul alvó, vitathatatlanul kreatív, ugyanakkor önimádó gyermekek fogják orvosolni az emberiségnek azokat a problémáit, amelyek megoldására a mai felnőttek bevallottan képtelenek? A New Age mozgalom határozott igennel válaszol. Ezeknek a gyerekeknek küldetésük van, speciális feladatokat kell teljesíteniük, nehéz próbákat kell kiállniuk. A legfőbb küldetésük azonban az, hogy előkészítsék a terepet a következő nemzedék: a kristálygyerekek számára.

Ezek a gyerekek 1998 után kezdtek megjelenni a Földön, és hatalmas, szuggesztív szemükről lehet felismerni őket. Ők nem születnek, hanem inkarnálódnak a bolygóra, és segítenek az emberiségnek, hogy elkerülje a végítéletet. A kristálygyerekek aurája már nem kékeslila, hanem átlátszó, gyakran pulzáló, arany-ezüstös. Jóval nyugodtabbak az indigóknál, és még náluk is érzékenyebbek. Testileg és lelkileg egyaránt. Hajlamosak a kiütésekre és az allergiára, mivel a bőrük „energetikai frekvenciája” nem tudja elviselni a környezeti mérgeket. Koravén kis bölcsek, akik telepatikusan kommunikálnak a szüleikkel és a testvéreikkel. Ezért általában sokkal később tanulnak meg beszélni, mint normál társaik. Viszont gyógyító erővel rendelkeznek, nagyon muzikálisak, és egyéb művészi hajlamaik is kifejlettek. Erősen vonzódnak a kristályok és a szép kövek iránt, és valamilyen kapcsolatban állnak az angyalokkal.

KépMég náluk is magasabb energiaszinttel rendelkeznek az őket követőszivárvány-gyerekek. Miként a szivárvány, úgy ők is minden rezgést és minden színt magukban hordoznak, hogy teljesítsék spirituális küldetésüket. Ez pedig nem más, mint megnyitni az emberek szívét, és egy új fejlõdési spirálba emelve jobbá tenni az emberiséget. Ahogyan a szivárvány összeköti az eget a földdel, olyan küldöttei az égnek ezek a gyerekek itt, a Földön. Ezért hívják őket csillaggyerekeknek is. A szeretet követei ők. Állítólag ha elegen lesznek, és a szeretet tiszta energiájával megemelik a bolygónk rezgésszintjét, akkor jobbra fordul az egész Föld sorsa.

Okkulturálisan nézve már megindult a mentősereg: az indigók, a kristály- és szivárványgyerekek, és az egyelőre sehova sem sorolható társaik. Róluk szól Meg Blackburn Losey bestsellere: A ma gyermekei. A hölgy pár évig terapeutaként dolgozva „fedezte fel” a gyerekek újabb nemzedékét, akik még fiatalabbak és már egyenesen fenomenális képességekkel rendelkeznek. Az átmenet gyermekeinek nevezi őket, csodálatos földi angyaloknak, és ők még csak a kezdet. Ugyanis egyre több olyan gyermek születik a világra, akik őrzik a lelkek birodalmával és a szellemi világgal való spirituális kapcsolatukat.

 

SZKEPTIKUSAN NÉZVE

Sok szülőt tölti el büszkeséggel, ha rájön, hogy a csemetéje indigó vagy kristálygyerek. Másokat inkább elbizonytalanít, pláne, amikor megtudják, hogy csodagyermekük DNS-e is eltér az övékétől, tehát valójában egy új faj képviselője. Tekintve, hogy a DNS molekula kettős spirál szerkezete minden élőlényben megegyezik, elég ijesztő lehet belegondolni, hogy a homo sapienshez tartozó anyukák egy új, ismeretlen faj egyedeit hordozzák a méhükben.

indigo-crystal.mindenkilapja.hu/


                                                                                                                       
Az indigó személyiség erősségei
    
Gyermekként ...
... szeretne teljes jogú tagja lenni a családnak.
... szereti a természetet.
... mindenkivel törődik a családban.
... lojális a családdal.
... tanulási vágy és tudásszomj jellemzi.
... megvan az a képessége, hogy gyógyítólag hasson az emberekre.
... nem családtagokkal is nagyon nyitott és bizalommal teli, ha úgy
érzi, megértik.
Felnőttként...
... állhatatos és megbízható.
... nyílt és őszinte.
... komolyan veszi az életet.
... bátor.
... médiális képességei vannak.
... mindenben nagyon intenzív.
... megérti saját lényének természetét a világegyetemhez való viszonyulásban.
Kommunikációs képessége:
• Szereti az intenzív, szellemileg igényes és dinamikus beszélgetéseket.
• Mélyen átadja magát a beszélgetéseknek.
Érzések szintjén, nem érzelmileg: az indigó gyerekek nyílt szívűck, szeplőtlenek
őszinték és feltétlen szeretet éreznek minden és mindenki iránt. Másoktól ugyanez
várják el. Ha ilyen tekintetben csalódnak, az nagyon mélyen érinti őket.
• Nagyfokú együttérzésre képes mindenki és minden iránt.
• Akkor érzi magát jól, ha csak egyvalakivel, vagy nagyon kis
csoporttal áll szemben.
• Számukra a kommunikáció érzést, gondolatcserét és gyógyítást
jelent.
Jellegzetessége:
• Szomjazik a tudásra.
• Belsőleg fegyelmezett.
• Világos és céltudatos.
• Nyitott az alkotó javaslatokra és az őszinte ösztönzésekre.
Barátságban:
• Nagyon hűséges.
• Őszintén törődik vele, hogy jó legyen a másiknak.
• Leginkább a kevés, de mély barátságot kedveli.
• Szívesen fordít időt egy kapcsolat ápolására.
• Nehéz helyzetekben erősnek mutatkozik, és bátorítani tudja a
gyengébbeket.
• Őszinte részvétet érez.
• Szenved a felszínes kapcsolatoktól.
                                                                                                                                                
Az indigó személyiség gyengéi

Gyermekként ...
... túlérzékeny és túl nyitott a külső befolyásokra.
... sokszor magának való.
... gyakran nehéz vezetni és nevelni.
... többnyire úgy érzi, nem értik meg és nem ismerik el.
... hiperaktív és sokszor dekoncentrált.
... hajlamos rá, hogy idealizáljon más embereket vagy helyzeteket.
... álmodozó, saját világába menekül.
Felnőttként...
... öntelt és türelmetlen.
... komoly problémái vannak a tekintéllyel.
... szeretné, ha mindenki elismerné és értékelné.
... sokszor nehezen tudja kifejezni magát szavakkal.
... lehet felfuvalkodott.
Kommunikációs képessége:
• Elszigetelődik, ha úgy érzi, nem értik meg.
• Könnyen elveszíti a kapcsolatot belső lényével és kizökken középpontjából.
• Sokszor úgy érzi, a szavak korlátozzák.
• Nem tudja elviselni az álszentséget és képmutatást.
Jellegzetességei:
• Sokszor túl magasak az elvárásai önmagával és másokkal szemben
is, tökéletességre törekszik.
• Türelmetlenül reagál a nem világos kezdeményezésekre és javaslatokra.
• Nem vállalja a vezetést, és megtagad minden felelősséget.
Barátságban:
• Sok megértésre van szüksége a barátaitól.
• Többnyire csak egy barátjával vagy barátnőjével játszik.
- Sokszor saját fantáziavilágában él.
- Nagyon könnyen meg lehet bántani, és ezek mélyen érintik.
- Szeretnek egyedül vagy számítógéppel játszani.

        
Az indigó színcsoport negatív tulajdonságai:
- túlzott önelégültség.
- merev ragaszkodás a külső formákhoz,
- büszkeség,
- szűklátókörűség,
- szomorúság,
- elutasítás,
- elszigetelődés,
- nagyzási hóbort,
- irreális idealizmus,
- elszakadás a realitástól,
- tekintélyproblémák,
- egyedül érzik magukat,
- depresszió,
- sajnálat, megbánás, önhittség,
- a felelősség elutasítása,
- hajlam az ítélkezésre.
                                                                                                  
                                                                                                                               
Indigószín tulajdonságok

Különböző színrendszerek léteznek, amelyek az emberi viselkedési mintákat
bizonyos színcsoportokhoz rendelik. A színek alapvetően alkalmasak
az ilyen besorolásra, mert jelentésük szimbolikus, és mint az érzelem
és viselkedésmód kifejezői, széles körben elterjedtek. Ezek a besorolások
a sokéves megfigyelésekkel egyre pontosabbak lesznek. Az
egyik ilyen színcsoport az indigó, és ez a színbesorolás nagyon találóan
és világosan felfedi az új gyermektípus tulajdonságait és képességeit.
Az alábbi felsorolás pozitív indigószín tulajdonságokat mutat be:
• a szem fizikai érzékelő képességénél többet látnak,
• egyensúly az anyagi és a spirituális között,
• elektromos, hűsítő és tisztító,
• tudni, de nem tudva, hogy miért.
• kapcsolat a női intuíció egy mélyebb szintjével,
• megvan bennük a bátorság, hogy átlépjenek a szellemi világba
vezető kapun, bízva abban, ami láthatatlan,
• semlegesség, objektivitás és elfogadás,
• odafigyelnek saját magukra és bíznak belső hangjukban (belső
kommunikáció),
• spirituális igazság keresése,
• erő és kitartás,
• önbizalom,
• fegyelem,
• hatalmas tervező- és tájékozódóképesség,
• méltóságot sugároznak, nemes (királyi) a tartásuk, nagyon spirituálisak,
• van érzékük hozzá, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő
dolgot mondják,
• integritás,
• a magasabb tudat érzékelésének aspektusa: az a képesség, hogy
érzékeljék, mi történt a múltban vagy mi fog bekövetkezni a jövőben,
• őszinteség,
• nincs egótudatuk,
• rendelkeznek azzal a képességgel, hogy eltávolodjanak, és magasabb
nézőpontból tekintsenek a dolgokra,
• hiányoznak belőlük az önmagukra vonatkozó félelmek,
• személyes bátorság,
• az önuralom bizonyos foka, különösen a koncentráció, meditáció,
a belső képek és az érzékeken túli érzékelés területén,
• a racionális észt teljesen uralja a kitágult tudat,
• a véráram tisztítói; általános regenerációs képesség,
• képesek a finomanyagi test pszichés áramlásait uralni,
• befolyásolják a látást, hallást és szaglást a pszichés, érzelmi és
spirituális szinten.
  
Az indigó gyerekek spirituális feladatai

Az új gyerekek, az indigó gyerekek spirituális feladata sokszínű és nehéz.
Még fiatalok, amikor ezt a könyvet írom. Először fel kell nőniük,
ki kell bontakoztatniuk, és fel kell építeniük egyéniségüket és személyiségüket,
hogy fiatal felnőttként fizikailag átvehessék fontos feladatukat,
mindenki számára látható módon. Természetesen speciális energiamezőjük
jellegzetes magas, finom energiafrekvenciájukkal fontos
része spirituális feladatuknak. De ennél még sokkal több feladatot kell
teljesíteniük itt ezen a bolygón.
Az új gyerekek a mi jövőnk. Azért vannak itt, hogy segítsenek nekünk
a kettősség nehézségeit megoldani, hogy rátalálhassunk a szeretet
magasabb rezgésére. Akkor együtt, kéz a kézben, újra egészséges és
zöld bolygóvá tehetjük a Földet, ahol minden nép békében és szeretetben
élhet együtt. A mi gyerekeink és unokáink lesznek a holnap békéjének
valódi létrehozói. Egyik legfontosabb feladatuk, hogy változásokat
eszközöljenek a földön, és kinyissák a szemünket arra a tényre,
hogy sok dolog, amit nem szeretünk ugyan - de mégis elfogadunk -,
ahhoz az idejétmúlt rendszerhez tartozik, amelyre az új időkben nincs
már szükségünk. A demokrácia és az egyenjogúság kérdése az, hogy
mennyire éljük ezeket, fontosabb lesz mint valaha. Új világbékének
kell megteremtődni, amely minden, de tényleg minden országot, népet
és lényt magába foglal. Ez az a kívánság, amelyet mindenki, fiatal és
öreg, kicsi és nagy, fehér, fekete vagy sárga, indigó gyerek vagy felnőtt
a szívében hordoz!
Az indigó gyerekek legfontosabb spirituális feladataik
• Mindenkit feltétel nélkül szeretni, hogy a földön újra „feltételek
nélkül" szeretet uralkodjon.
• Az emberiség és a világ magas frekvenciájával lehetőséget adjanak
rezgésük megemeléséhez.
• Elterjeszteni a földön a toleranciát.
• Megélni médiális képességeiket, hogy az emberiség újra „normálisnak"
fogadja el a médialitást.
• Megtanítani, hogy minden az egyén és a csoport legfőbb javára
kell, hogy történjen.
• Kinyilatkozni az emberiségnek, hogy lélekcsaládok léteznek.
• Kapcsolatba hozni szüleiket saját spiritualitásukkal.
• Segíteni az emberiségnek megszabadulni a túlhaladott meggyőződéseken.
• Új gyógyító módszereket hozni a földre.
• Meggyőzni az emberiséget, hogy mindenért, ami az életében
történik, vállaljon felelősséget.
• Megtanítani, hogy az anyag a gondolatot követi, ami azt jelenti,
mi magunk teremtjük a világunkat és naponta meg is változtathatjuk.
• Összekapcsolni az embereket újra magasabb önvalójukkal és
így intuíciójukkal.


indigo-crystal.mindenkilapja.hu/ 
Comments