Főoldal‎ > ‎Energia, aura, csakra‎ > ‎

Reiki, Prána nadi

Írta: Ayurvéda portál

Annyiszor hivatkoztam már a címben szereplő reikire és prána nadira a cikkeimben, hogy itt az ideje tisztázni a velük kapcsolatos eszméket. Remélem, számotokra is kiderül, hogy egyikkel sincs semmi baj a világban, a baj a köréjük fonódott eszmékkel, illetve azokkal a hamis tanítokkal van, akik nem értik mit is jelent az, amivel foglalkoznak.

A reiki és a prána is univerzális életerőt (energiát) jelent. Mindkettőben hasonlatos dolog, hogy követői azt állítják, hogy nem tartozik egyetlen valláshoz sem, illetve hogy nem kell benne hinni. A beavatottak hisznek abban, hogy az életerő életfolyamatokat támogat (pl.: tisztít, gyógyít, stb.). Ezzel ellentmondóan hangzik az az információ, hogy az elmúlt öt évben reiki mesterek, magas fokozatú prána nadi mesterek sokasága járt nálam gyógyulásért, sőt, az általam tanított emberek is olyan élményekről számoltak be, hogy reikis, vagy prána nadis emberek kérték segítségüket. Miért van ez?

Persze, a prána nadis és a reikis társadalom azonnal hoz ellenpéldákat is, amikor csodás gyógyulások történtek, és nem is áll módomban ebben kételkedni. Azonban az igazságnak több oldala lehet, ezekről szeretnék néhány szót ejteni.

Azt bátran ki merem jelenteni, hogy a reiki és a prána nadi képzése egy rendkívül felületes szertartás keretében zajlik. A mesterek igen kevés ismeretet adnak át (tisztelet a kivételnek) az életről a tanítványoknak, és ezzel a kevés ismerettel igen magasra lehet jutni a ranglétrán. Az általam ismert mestereknek (nem kevés) sajnos fogalma sem volt az életerő létezésének aspektusairól, legtöbben robotszerűen végezték azt, amit tanítottak nekik. Lássuk mit is kell tudni erről!

A valóságban az energia munkavégzőképesség, és a valódi rendező elv az információ. Ez a tény mindjárt el is vette a reiki és prána valódi értékét, hiszen egy információ annak fontosságától függően egészen szelíd energiáktól az egészen agresszív energiákig hoz létre megnyilvánulásokat. Gondolj csak bele, milyen energiákat mozgat meg egy üzletembernek, hogy esik a tőzsde (mint információ), illetve egy emberben, aki fél az egyedülléttől, az hogy elhagyta a párja. Az energiaáramláshoz az információnak potenciál különbséget kell létrehoznia, azaz kell lennie egy információbirtokosnak és kell lennie egy fogadónak.

Amikor egy reikis, vagy egy prána nadis kezel (pl.: gyógyít), ő az információ hordozója, és a beteg az, aki annak vevője, az energia az, ami közvetít. Ebből következik az is, hogy az az ember, aki önmagában nem oldott fel egy konfliktus típust (pl.: félelmet), az nem képes gyógyítani a másik embert sem (hasonló problémával), hiszen nincs meg hozzá a megfelelő információja. Gondolj csak bele, milyen gyógyerővel bír az az ember, aki önmaga nincs a mindentudás birtokában, és gyakran maga sem tud többet az életről, mint a betege. Képzett reiki, vagy prána nadi mester most felháborodva jegyezné meg, hogy nem is ő gyógyít, hanem ő csak átengedi magán ezt az energiát. Képmutató ember miért nem gondol bele, hogy éppen az, aki az életet tagadja a mindennapokban, miért éppen téged támogatna az élet az ő teljességével. Az élet, aki nem más, mint Isten, nem teszi semmissé az ő törvényeit csak azért, mert az ember azt gondolja elég beavatottnak lenni a reikibe, vagy a prána nadiba és az élet máris meg van oldva.

A reiki és a prána nadi valóban életerő, melynek forrása az élet maga. A bolygó élővilágát, a növényeket, az állatokat, az embereket, de még az "élettelen" dolgokat is átjárja ez az életerő. Nem a reikisek és nem a prána nadisok az egyedüli kiválasztottai, hanem mindenki aki él. Egyszer kísérletként két emberrel beszéltem egymástól függetlenül. Az egyikkel megbeszéltem, hogy ő mostantól egy reiki mester (legalább is tegyen úgy), és ha a másik ember bejön, avassa be a reikibe: tegye a fejére a kezét és akarja, hogy a másik mostantól beavatott legyen. Amikor a másik ember bejött a szobába és leült a székre, pár perc múlva úgy ömlött az energia a két kezéből, hogy bármelyik reiki mester megirigyelhette volna. Ugye nem kell benne hinni? Dehogynem! Isten törvényét nem lehet megváltoztatni, a hit mindenre képes. Legfeljebb a hitet a mesterek összekeverik a vallásossággal. Azért beszélek nektek ezekről a dolgokról, hogy a tudatotokat felszabadítsam a téveszmék alól. A reiki mindenkiben ott él, a keresztények a szentlélek erejének hívják, az ő bűnük az, hogy tagadják a reikit és a prána nadit, miközben ugyanarról beszélünk. Egy Isten van, annak megnyilvánulásait hívhatják máshogy az egyes népek, de a természete nem más.

A reiki és a prána nadi létezésének alapjai abban gyökereznek, hogy "minden Egy". Minél felszabadultabb a tudat (minél inkább egységben él Istennel), annál finomabb a reiki, vagy a prána nadi megnyilvánulása az emberen keresztül. Az abszolút felszabadult lények (pl.: Krishna, Buddha, Jézus) által megnyilvánult prána (reiki, szentlélek) képesek azonnali változást hozni a természetben (lásd csodák), illetve egy embert azonnal meggyógyítani, hiszen őket nem kötik a fizikai világ korlátai, így az általuk megnyilvánított energia sem korlátozódik, szennyeződik ezekkel a kötésekkel. Nem kell benne hinni? Dehogynem! Jézus soha nem gyógyított úgy, hogy meg ne kérdezte volna: "Hiszed-e azt, hogy ezt meg tudom tenni?".

Az életerő akkor is áramlik közted és a veled kapcsolatba kerülő emberek között, ha nem érzed. Információkat hordoz, amelyet csak az intuíciód tud dekodólni. Ezért érzed, hogy azt az embert el kell kerülnöd, vagy éppen azt, hogy feladatod van vele. Nem kell sem reikisnek, sem prána nadisnak lenned ehhez, csak figyelned kell az apró benyomásokra, a tested, az érzelmeid, illetve a tudatod apró változásaira. Akit viszont támogat az élet, annak életerejét érzed, ha a közelében vagy. Megnyugszol, a béke lesz úrrá rajtad, mert azt mondja neked az élet: "Ne félj, hisz itt vagyok veled, benned, mindennap, a világ végezetéig". Az ilyen ember közelében elmúlnak testi fájdalmaid, mert az élet azt mondja: "Szeretlek" és ez felszabadít a fájdalom alól. De mit mond az élet azon keresztül, aki maga is tele van gyűlölettel és sértetséggel? Elmondom, az élet hangja elhalkul, ha ilyen ember közvetít feléd.

Higgyél abban amit mondok. Találkoztam prána nadisokkal, akik azt mondják, hogy felülről kapják a felhatalmazást a békére, azonban szemeik vérben forogtak a gyűlölettől. Találkoztam reikisekkel, akik azt vallották, hogy minden úgy jó, ahogy van, közben mindig mindenkit meg akartak változtatni. Találkoztam kereszténnyel, aki azt mondta, a Szentlélek által cselekszik, miközben olyan indulat volt a tekintetében a saját gyermeke iránt, hogy azzal már ölni lehetett. Mindegyik hazug volt. Nem hogy a reiki, vagy a Szentlélek nem volt velük, ők maguk sem voltak magukkal. A reiki és a prána nadi is a tudat kivetülése, bár ezt a legtöbb beavatott tagadja. Azonban, amíg az isteni (Egy)tudatból kivetülő életerő felszabadít, addig a hitetlen ember tudata által megszűrt életerő csak abban az esetben segít másokon, ha azok a mások alacsonyabb tudati szinten vannak, mint a gyógyító maga.

Sok embertől hallottam, hogy "úgy érzem, az én utam a reiki". Nos, a reiki nem az út, ahogy egy másik cikkben azt leírtam, a te utad az a tudatváltozás, amelyet bejársz egy életen keresztül. A tudatváltozásnak pedig az alapfeltétele a hit, a tanulás.

Az ember csodákat tenni, helyesen prófétálni, sőt gyógyítani sem tud Isteni felhatalmazás nélkül. Azért csapja be magát a legtöbb reikis és prána nadis, mert nem veszik figyelembe az egyetlen igazságot, hogy csak az Egy létezik, ő a legfelsőbb személy, minden más csak általa lett. Jól lehet a szájukkal megvallják ezt, de a szívükben nem élik át ezt az igazságot. Ha egyszer leomlik bennetek a nagy Babilon, talán megértitek szavaimat, hogy nem te vagy az úr! A reiki és a prána játékszer marad mindaddig a kezedben, amíg ezt meg nem érted.

Amiről te nem tudsz, az nem biztos, hogy nem létezik. Vannak emberek, akik megtapasztalhatták -ha csak néhány percre is- az Isten közelségét. A felszabadulást, a hatalmas erőt, a végtelen szeretetet. Ők azóta is vágynak vissza az élményre, a találkozásra. Az utat azonban nekik is be kell járniuk. Isten nevéért nekik is áldozatot kell hozniuk, néha talán szenvedniük kell érte. A szenvedés azonban olyan, mint a jó szántó-vető magja, amikor meghal a földben, új élet sarjad belőle. Ilyen az a reiki és az a prána, amelyet ajánl nektek az istenetek és nem olyan, mint a hitetlen pásztorok gyümölcse: drága, de haszontalan.

Pénzért akartok kapni olyat, ami nektek is van? Én ingyen adom nektek, mert nem az enyém, hanem a tiétek, Istené! Csukd be a szemed és érezd az életerőt, amely átjár téged, a fejed bubjától a talpadig és vissza. Az életerő finom, alig észlelhető, csak amikor már elég nyílt vagy, akkor érzed, hogy valami átjár. Valami finom, talán hideg, vagy enyhén meleg, esetleg apró bizsergés. Ha két tenyeredet egymáshoz közel teszed talán jobban érzed a jobb és a bal feled kiegyenlítéseként létrejövő életerőt. Ha a szavaimban nem botránkoztál meg, és nyílt vagy, akkor megsokszorozom neked, csak kívánnod kell. Nem a nemtudásban leledző, kapzsi emberek a ti megváltóitok, hanem van neked megváltód, az élet maga. Nincs nekik olyan dolguk, amely neked ne lenne, ha hiszel Istenben. Isten elött mindenki egyenlő, egyformán ítél mindenkit. Szabadítsd fel a tudatodat, és neked is meglesz ingyen az, amit mások pénzért szereztek és adtak tovább. Ne felejtsétek a régi törvényt: amit ingyen kaptatok, ingyen adjátok is tovább.

A prána nadisok és reikisek, akik megbotránkoznak bennem, persze utolsó mentsvárként hivatkoznak a szimbólumokra, amelyet hatalmas titokként őriznek. A felszabadult tudatnak nincs szüksége szimbólumokra, csak annak, aki nem hisz önmagában, és szüksége van támaszra. Nem a prána nadisok és nem a reikisek ellen szólok, ellenük szól saját hitük. Azokért szólok, akik el szeretnék kerülni a megtévesztést, és Istenben kételkedés nékül szeretnétek élni. Ti, akik nem tudjátok miben higgyetek, akik keresitek az igazságot, de nincs erőtök, hogy meg tudjátok különböztetni a hamis tanítókat az igazaktól. A világ változott az ezredévek alatt, de az isteni törvények még ma is ugyanazok. Senki nem taposhatja őket sárba büntetlenül. Ti azért higgyetek az igazságban, és cselekedjetek mindig hitetetek szerint. Tanuljatok, hogy felismerjétek, az életnek vannak magasabb igazságai is. Bocsássatok meg, ha az igazságotok konfrontálódik bennetek és engedjétek el, ami haszontalan a tudatotokban. Törekedjetek arra, hogy ne higgyetek hamis dolgokban, mert az nem felszabadít benneteket, hanem igába hajt.

Ha pedig nincs erőtök a felszabadulásra, higgyetek abban, akinek van ereje a szabadításra. Higgyetek abban, hogy van megváltótok, aki elhozza nektek a teljességet, nem kell, hogy szívetek tele legyen hamis kincsekkel. Értsd meg! Az energián keresztül nem ismerheted meg jól az életet, mert az energia törvényeit nem leszel képes lebontani. Azonban, ha megismered az életet rá fogsz jönni, hogy az energia csakúgy, mint az anyag, csak a tudat bizonyos szintjén fontos és létező.
http://ayurvedika.hu/indexComments