Főoldal‎ > ‎AUM‎ > ‎

Maha Mrityunjaya mantra

Mahá-mritjundzsaja-mantra

YouTube-videoklip


FORDÍTOTTA: 
Lílávadzsra Pressing Lajos


Ez az ősi szöveg az Yajurveda egyik gyógyító ráolvasásában (III. 60) és az Atharvavedában (XIV. 1.17) is szerepel, ezért olykor gyógyító hatású mantraként is recitálják. Eredeti forrása azonban a Ṛgveda egyik Rudrához szóló himnusza (Ṛgveda VII., 59.12). A Gāyatrī-mantra mellett a vallásos shaiva hitű hinduk napi imádságának második legfontosabb mantrája.

A mantra nevének jelentése "A halál legyőzésének nagy mantrája". Az elnevezés arra utal, hogy e mantra rendkívül hatékony az életet fenyegető összes veszély elhárítására, a halál pillanatában pedig megkönnyíti a testből való kilépést. Tisztítólag hat a karmára, és elősegíti a tudat megvilágosodás irányába történő fejlődését. A mentális, érzelmi és testi egészséget egyaránt kedvezően befolyásolja. Rendszeres gyakorlóját hosszú élettel vagy akár a felszabadulás értelmében vett halhatatlansággal ajándékozza meg.

E mantrát egy Markandeya nevű ṛṣi (őskori bölcs) fedezte föl. Eredetileg titkos mantra volt, és Markandeya ṛṣi volt az egyetlen az egész világon, aki ismerte azt. Egyszer azonban bajba került a Hold, miután egy Dakṣa nevű király megátkozta. A bölcs ekkor annak érdekében, hogy segítsen a Holdon, megismertette a mantrát Satival, Dakṣa leányával. Így vált ismertté a varázsige.

E szöveget Rudra-mantrának is nevezik, Śiva isten tüzes aspektusára utalva. Másik neve a kezdő szavaiból képzett Tryambakam-mantra, ami részint Śiva három szemére, részint pedig az istenség három női energiájára vagy Śaktijára – az akarat, tudás és mozgás erőire – utal. Olykor Mṛta-Sanjivini-mantra néven is említik, miután részét képezte annak az "életet helyreállító" gyakorlatsornak, amelyet az őskori bölcs Sukrācārya végzett egy rendkívül kimerítő aszkétikus időszak után.

A mantra devatāja Rudra vagy Śiva a legtüzesebb és legpusztítóbb aspektusában. Gyakran fordulnak ezzel az imával az istenséghez az idő előtti halál elhárítása céljából. Ezt szokták énekelni a jógik, miközben megszentelt hamuval (vibhuti) kenik be a különböző testrészeket, de a japa vagy homa(havan) szertartás során is előszeretettel recitálják a kívánt hatás elérése érdekében. E mantra nemcsak oltalmazza és vezeti a gyakorlót, hanem összeköti tudatát annak legmélyebb isteni alapjaival, elősegíti az elmélyülést, és rendszeres gyakorlása a tudatosság átlényegülését eredményezi.

A mantra szövege magyar átírással, illetve dévanágarí írással

ÓM trjambakam jadzsámahé,
szugandhim pustivardhanam,
urvárukam iva bandhanán
mritjor muksíja, mámritát!

A mantra szövege diakritikus jelekkel

OṀ tryambakam yajāmahe
sugandhim puṣṭivardhanam
urvārukam iva bandhanān
mṛtyor mukṣīya māmṛtāt

A mantra magyar fordítása

ÓṀ a háromszemű (három anyájú) Istenhez imádkozunk,
az erénytől illatozóhoz, a jólét és virágzás adományozójához,
Bár leválasztana, mint egy érett uborkát, a halál kötelékéről,
s helyébe tenné a
 halhatatlanságot, a végső megszabadulást.

Nyelvi segédlet a mantra kifejtéséhez

tryambakamháromszemű, háromanyájú, Rudra-Śiva egy neve Sg. N.ivamintegy, úgy mint
yajāmaheimád, tisztel, áldoz, szentel
med. Pr. Ind. pl. 1.
bandhanānkötés, megkötözés, megbéklyózás, korlátozás, börtön,
Sg. Abl. (sandhi t->n)
sugandhimjóillatú, erényes
Sg. Acc.
mṛtyorhalál, meghalás
Sg. G.
puṣṭifejlődés, virágzás, gazdagság, jólétmukṣīyakienged, szabaddá tesz, megszabadít
med. Ben. Sg. 1. (muc igei gyök)
vardhanamnövelő, fokozó, erősítő, éltető, adó

(1) tiltó v. tagadó szócska
(2) 1. sz. személyes névmás, Sg. Ac.

urvārukamuborka Sg. Acc.amṛtāthalhatatlanság, elpusztíthatatlanság, végső megszabadulás, a halhatatlanság nektárja Sg. Ab.
http://dakiniland.net/joga/gyakorlas/mantra/maha-mritjundzsajaA felvétel története:

YouTube-videoklipEgyszer, amikor a Dalai Láma, egyik szeretett, szerzetes barátja ebből az életből a következőbe
tért, a Dalai Láma ült barátja ágya mellett, és óráról-órára csak énekelt ,segítve barátja, örömteli és a békés, átkelését.
Akik jelen voltak arra kérték a Dalai Lámát, hogy engedje meg a kántálás rögzítését, megosztását a világgal. A Dalai Láma beleegyezett, de csak az alábbi feltételekkel:

A felvétel szabadon sokszorosítható, ám
Soha nem szabad értékesíteni!
Használják gyógyításra!

Ez az egyik legszentebb és erőteljes gyógyító mantra, mely számtalanszor bizonyította már csodás terápiás erejét, ha rendszeresen énekelték vagy hallgatták.
A Mrityunjaya mantra segít, hogy megtaláld magadban Istent. Az örökkévalóságig lehet kántálni. A Mrityunjaya mantra, az egyik legfontosabb maha-mantra. Ősi szanszkrit mantra lévén hatékonysága, védelme és áldása sokrétű.

A Maha mrityunjaya szó jelentése:
Nagy győzelem a halál felett.

Siva-hoz kapcsolódik. Megszabadít a rombolástól és, a tudatlanságtól, a halál és újjászületés ciklusaiban. Az élet mantrája, mely nem csak védi a fizikai testet és ápolja az egészséget, de egyben mélyen, éberen tartja a tudatot is.


Om trayambakam yajamahe
Sugandhim pusti vardhanam
Urvarukamiva bandhanat
Mrtyor muksiya mamrtat


A Mantra értelmezése

Ahogy már megszokhattuk, a mantrákban rejlő titkok, sokkal inkább a háttérben megbúvó értelmezésben, mint inkább a hangok, szavak jelentéseiben van. Ez ebben az esetben sincs másképp. Ám egy Mantra értelmének szavakkal való felvázolása sem könnyű feladat. Igyekszem úgy leírni, hogy emészthető, de belső lényege megközelíthető legyen.

Om

Az Om szótag a teremtés jelképe. Az Om szótag a hinduk szerint az a rezgés, amellyel Brahman a világot teremtette. Az isteni, az abszolút jelenléte a világban, a máyá-ban.
Az Om (eredetileg három hangzó, az A+U+M összeolvadása) A szó maga szanszkrit eredetű és Aumnak írták. Az első betű jelenti Brahmat, a teremtőt, a második Vishnut, a fenntar-tót, a harmadik Shivát, a pusztítót. Titkos jelentése azonban más.

A betű je-lenti az isteni ént, a halhatatlan lelket;
U jelenti az emberi ént, a mulandó testet;
M jelenti a két én kapcsolatát, ezt az életet.

A az örök világ,
U ez a Föld,
M az idő, ami a kettőt összeköti.

A szent szótag egy lehelettel kimondja a lét legnagyobb misztériumát: itt élek a
Földön, sorshoz és időhöz kötve, de igazi lényem az örök halhatatlan lélek.

TRYAMBAKKAM - Shiva Isten három szemére utal

"Trya": "három" és
"Ambakam": szeme.
Ez a három szem a Trimurti, a megvilágosodás, a bölcsesség forrása. A három elsődleges istenségre utal:
a mindentudás = Brahma,
a mindenütt jelenvaló = Visnu és
a Mindenható = Siva.

YAJAMAHE - "Téged dicsérünk énekünkel". (A dicsőségedről énekelünk)

SUGANDHIM - Siva bennünket folyton körülvevő "illatára" (a tudás, a jelenlét és erő) utal. Ez az illat boldogsággal tölt el bennünket, mert így tudta, látta, vagy érezte erényes cselekedeteinket.

PUSTIVARDHANAM - Pooshan - Siva e világ feletti uralmára utal, mint ennek a világnak az "atyja"

URVA - Brahma-t, a mindentudást, a mindenség teremtőjét szimbolizálja.

VISHAL - nagy és erős (halálos).

AAROOKAM - a "betegség".

Így URVAROOKA azt jelenti: - ellenálhatatlan, halálos betegség(ek).

Ezek a "fertőző" betegségek, az általuk okozott negatív hatásaik miatt, szintén három csoportba sorolhatók.
- a tudatlanság
- a hazugság (Ahogy bár Vishnu mindenütt jelen van, nem érezzük őt, mert más érzékek elvonják a figyelmünket róla)
- és a gyengeségek (A fizikai test kényszerít, de Siva erős).

BANDANAAN - Leköt, kötelék.

Így az URVAROOKAMEVA, azt jelenti, "Halálos betegségekhez vagyok kötve".

MRITYORMOOKSHEYA - "A felszabadulásért (Mokshya=felszabadít) minket a haláltól"

MAAMRITAAT - Mi mind Imádkozunk, kérünk valamilyen "nektárt" ("Amrit"), ami kijuttat a halálból, s lehetővé teszi az újjászületést.

Egy másik írás szerint:

Maha Mrityunjaya Mantra
Om Triyambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanat
Mrityor Mukshiye Mamritat Om

A halál (Mritya) Nagy (Maha) Legyőzője (Jaya): Shiva, a Háromszemű (Triyambakam). Tőle kéri ez a mantra, hogy a haláltól megszabadítva (mukshiye) vigyen a halhatatlanságba (amrita). Olyan természetesen, mint – számunkra szokatlan képpel – ahogy az érett uborka magától lehull a száráról… Sokak szerint ez a legszentebb, legvarázslatosabb gyógyító, megtisztító erejű Shiva-mantra, meg az egyik legősibb is. Ez is a Rig-Védából származik, a Rudra-mantra első versszaka.
Védelmezzen mindannyiunkat az élet útján! Segítse halott szeretteinket a létezés útján.

http://b13zona.blogspot.com/


Comments