Testünk fizikai jelzései és lelki problémáink összefüggései


Betegség 

Mindannyiunknak van valami betegsége, eltérése az egészségestől. Minduntalan arra törekszünk, hogy egészségesek legyünk, de cselekedeteink által (melyek nem mindig tudatosak) még inkább betegebbé válunk. A körforgás addig áll fenn, amíg abban a hitben élünk, hogy ez az egy életünk van, s ez alatt az idő (élet) alatt kell mindent elérnünk, megvalósítanunk. Minden csak a Föld materiális szintjén működik, ami szem számára látható, kéz számára érinthető. Míg rá nem eszmélünk, ennek értelmetlenségére, addig a lélek a test és a felhalmozott cselekedetek (karmák) fogja és megbetegítője.

Amikor a lélek felébred, ráébred hallhatatlanságára minden korlát, akadály, blokk feloldódik, eltűnik. Végtelen energiafolyam részévé válunk, tudatunk tiszta, korlátlan. Cselekedeteink nem öncélúak, nincs konfliktus. 

Egység van, Egészség. Nincs „egyén” ego, így nincs trauma, betegség. Jelen lét van. Nincs múlt, nincs jövő csak JELENLÉT. ITT, és most egyedül csak ez van. A betegség nem más, mint út az egészséghez, a teljességhez. A betegséget ezért nem szabad kerülni, szőnyeg alá seperni, titkolni. El kell fogadnunk, szembe kell néznünk vele. A betegség figyelmeztet arra, hogy változnunk kell, valamit nem csináltunk jól eddig. Az önemlékezéssel, analitikus meditációval, relaxációval felfedhetjük a valós problémáinkat. Amikor ennek értelmét, összefüggéseit megértjük, megfelelően értékeljük, akkor jövünk rá igazán arra milyen nagy érték, lehetőség a betegség számunkra

Minden betegségnek üzenete, jelentése van, ami más-más mondanivalóval bír. Értelmeznünk kell ezeket az üzeneteket. Hisz minden betegségnek más a jellege, tünetei, eltérő életviteli, problémára hívja fel a figyelmet. A test soha sem egészséges, vagy beteg. A test tudatunk, érzéseink, gondolataink, félelmeink materiális megjelenülése az anyagban. A testben leképeződnek helyes-helytelen tudati információink. A fizikai test és tudat összehangolt működését, harmóniáját nevezzük egészségnek. Amikor ez felborul, akkor következik be a betegség állapota. A gyógyulást, gyógyítást ezért a tudat, lélek harmonizálásával kell kezdeni.

A betegségek főbb csoportjai:

 érzelmi – indulati (vágyak, gyűlölet, harag, irigység, félelmek) pl.: torok problémák, gyomorfekély
 környezeti (elfojtások, agresszív uralkodás a másikon) pl.: bőrgyógyászati problémák, hajhullás
 karmikus (testi hibák, örökletes betegségek): véletlen szövődmények magzati korban illetve gyerekkorban

„Mint ahogyan a madár sem tud elszakadni az árnyékától, úgy a lények sem tudnak elszakadni a betegségeiktől a tudatlanságuk miatt. Minden betegség egyetlen okra vezethető vissza, s ez a tudatlanság. A tudatlanság három fő méregből áll. Ezek a vágy, gyűlölet és a tompaság. Ezek okozzák az ártó-szél, az ártó-tűz és ártó-víz betegségeket.”

Szél – gondolat, gondolatok
Tűz – vágy, gyűlölet, düh, harag
Víz – érzelem, érzelmek

Minden betegség, sérülés, fertőzés nem jelenlétből, zavaros érzelmekből, zavaros tudatállapotból indul ki. 
Elhanyagolással, figyelmetlenséggel párosulva halálos betegséggé is fejlődhet. Minden betegség vizsgálatánál fel kell tárni annak hátterét (környezet, gondolatok, vágyak, fantáziák). Ugyanis ezek nem megélése, kiélése, elfojtása, felhalmozása indítja be a betegséget és hozza létre a torzulásokat fizikai szintünkön (testünkben)

Minden betegség és hozzá tartozó tünet újabb kihívás az egyén számára (és a környezet számára is). Más-más fokozattal, terheléssel, tanulási feladattal. Szintünktől függően ezek néha igen nagy fájdalmakkal járnak. 

Fokozatonként nő a nyomás és a szenvedés. Az egyén megértésétől, nyitottságától, szorgalmától függ a rá váró szint. Minél jobban ellenáll, nem foglalkozik az üzenettel, feladattal, annál nagyobb a nyomás, hogy váltson irányt, foglalkozzon önmagával, környezetével.

A betegség tagadása, agresszív el nem fogadása mélyebb fizikai szintre, elváltozásra készteti a testet. Hisz a test egy tükör. Tükrözi a bennünk zajló, kavargó folyamatokat, eseményeket, megéléseket. Gyakran érezzük előre, hogy valami készül, lappang bennünk, még mielőtt megjelenne a fizikai szinten. Ekkor könnyebb még visszaállítani a harmóniát.

Önismerettel, önképzéssel képesek vagyunk szellemi, illetve érzelmi szinten rendezni a problémát. Ha a betegség fizikai szinten megjelent, akkor arra kel törekedni, hogy elfogadjuk, megértsük ezt az új állapotot. Amennyiben ez nem így történik, energiát és időt veszünk el a probléma megértéstől, feldolgozásától.

Eluralkodik rajtunk a pánik, összezavarodunk, egyre távolabb kerülünk a betegség eredeti okától. Kialakul bennünk a betegségtudat, amely folyamatosan termeli az energiát, mellyel blokkoljuk saját testünk gyógyulását.

Minden gyógyítási technika, eljárás során fontos a komplex szemlélet, mely a betegség okát, jelenét és esetleges következményeit vizsgálja. Szembe kell nézni önmagunkkal, kezünkbe kell venni saját sorsunkat, gyógyulásunkat, mert senki nem tud meggyógyítani minket. Mi teremtettük meg a betegséget s a betegség okát, s ezért mi magunk vagyunk csak képesek ezen változtatni. 

Segítséget, útmutatást kérhetünk, kaphatunk, de helyettünk más nem oldhatja meg ezeket a feladatokat. Hisz ha nem jól „vizsgázunk” újra betegek leszünk azzal a különbséggel, hogy nehezedik a nyomás, halmozódik a feladat a betegség.

Érzelmi (indulati) betegségek: gondolatok, vágyak, félelmek, harag, gyűlölet, fantáziák le nem vezetéséből, ki nem éléséből, elfojtásából keletkeznek. Először többnyire funkcionális zavarok keletkeznek a különböző életfolyamatokban, majd akut testi panaszokat (gyulladás, sérüléseket) okoz. A folyamat krónikusság válva gyógyíthatatlan szervi elváltozásokat és egyes esetekben halált is okozhat. Az ide tartozó betegségek az egyénről szólnak, Önmagával harcol. Mást próbál mutatni, megélni, mint ami van.

Környezeti betegségek: a környezeti betegségeknél az egyén nem önmagával küzd (saját énjével), hanem egy nála dominánsabb énnel küzd, amely, illetve aki, uralkodik rajta. Az egyén behódol a másik énje előtt, elveszíti szabad akaratát, viselkedik, cselekszik a domináns erő hatására. Nincs uralma teste és lelke fölött = diszharmónia, ebből, pedig betegség következik. Többnyire mártírként, csöndesen él pl.: hajhullás, bőrbetegségek, fogak elvesztése. Zárt közösségekben a legjellemzőbbek.

Karmikus betegségek: mit is jelent ez a szankszrit szó. A múltban elkövetett negatív cselekedetek, gondolatok, érzelmek, beállítottságok összessége eredményezhet ilyen betegséget, amely lehet vele született, illetve később pedig szerzett. Veleszületett testi illetve szellemi fogyatékosság (vakság, süketség, paralízis, stb.), későbbiekben végtagvesztés, bénulások, SM-betegség. A karmikus betegséget nem lehet hagyományos módszerekkel gyógyítani. A betegség állapota szigorúan rákényszeríti az egyént, és a környezetét, hogy tanuljon, folyamatosan foglalkozzon önmagával, a világgal. 

Kiszolgáltatottságával az alázatot, önfegyelmet, koncentrációt, kitartást, szorgalmat kell fejlesztenie, növelnie. A karmikus betegségeket nehéz, illetve gyakran lehetetlen gyógyítani. Legtöbb esetben az enyhítés, elfogadás, megbékélés elősegítése a lehetséges eredmény. Sok esetben ez az állapot egy emberöltőt kitesz. Ilyenkor segítséggel, ha az alany kéri, és érett rá, segíthetünk bepillantani számára a múltba, hogy megértse a jelent, s ez által egy tudatosabb, boldog jövőt hozhat létre. 

Nagyon fontos a környezet szerepe, feladatuk felismerése, vállalása is. Számukra is komoly lecke, tanítás ez. Semmi sem véletlen, mindennek oka van. Sorszerű, bár lehet, hogy igazságtalannak tűnik, de mégsem az. Mindig azt kapjuk, amit érdemlünk. A gyógyító feladata ilyenkor a segítségnyújtás, őszinteség, támasznyújtás. A megbékélés megteremtése, s a negatív karma letörlesztése, feloldása.

A Gyógyítóról: 

Feladatunk a szüntelen tanulás, nyitottság, mély együttérzés, empátia. A gyógyítás is egyfajta negatív karma ledolgozása. Sorsszerű kapcsolódás a beteg – gyógyító között. Elmúlt életek összefonódása valamilyen szinten. Az sem véletlen, hogy a gyógyító mire szakosodott, milyen betegség típussal foglalkozik, dolgozik. 

A gyógyító hatásfoka, képesség arányos szellemi érettségével. Az is igaz, az sem véletlen ki hova kerül, milyen gyógyítóhoz. Hiteleshez vagy kóklerhez. Érdemeink, szellemi igényeink, tapasztalási fokozatunknak megfelelően kapjuk a segítséget, a gyógyítót. Gyógyító – gyógyított egyaránt tapasztal és tanul képességeikhez mérten.

A Keleti világban az arány a következő: 70% megtapasztalás, 30% elmélet. A Nyugati világban 30% a gyakorlat, 70% az elmélet. Az itt élők nagy része szerint ez így is van. Az élet viszont nem ezt igazolja. Elméletben nem élvezhetjük a virág illatát, az étel ízét, szerelmünk csókját. A Keleti orvoslás szerint a testünket figyelve megérthetjük belsőnk üzeneteit, segélykérő felhívásait.


Testünk felosztása: 

A test elülső része: egyfajta kirakat, a világnak mutatott tükör, mely kifejezi jelenlegi állapotunkat és életünk korábbi részének lerakodásait. 

Egyes esetekben görbe tükör: erős, „kigyúrt” test mögött félelem, gyengeség. Jelenlegi, gyors, őrült életünkben állandóan védekezünk valami vagy valakivel szemben, ezért ez egy szociális álarc, páncél is (műmosoly, harag, szúrós agresszív arc, merev test). E maszk, páncél ránk merevedett, ránk kövült, ritkán vesszük le. Nehéz mögéje nézni, látni, már a tulajdonosa sem tudja ki is ő igazán. A Napi élet érzelmeit is hordozza (kivéve, ha burok alatt élünk, pókerarc, tudatos elszigetelődés a világtól), az eredmény ilyenkor mindig Trauma. Ilyen napi érzelmek pl.: az öröm, bánat, vágy, harag, düh, szomorúság, stb. 

Mellkasunk hordozza a szív fájdalmát. 

Behorpadt mellkas: nagy érzelmi fájdalom, visszahúzódás, érzelmi elzárkózás.
Lapos, kicsi mellkas: viszonylagosan kisebb érzelmi intenzitás, nem a „szív” útját járja. Racionális típus, inkább az „ész” útját járja. 
Csuklyás izmaink a stresszt, önfejűségünket, merev hozzáállásunkat hordozza. 
Homlokunk a beleket szimbolizálja, hogy hogyan emésztettük meg az életünk különböző eseményeit. Feldolgozás – elengedés.

A test hátulsó része: tudatalattink, szőnyeg alá söpört problémák, meg nem oldott feladatok, érzelmek, gátlások, amellyel ez idáig nem akartunk foglalkozni, illetve nem tudtunk megoldani. Gerincoszlopunk mentén tároljuk a dühöt, félelmeinket, haragot. 
Lapockák alatt érzelmi tüskék.

Test bal oldala: női oldalunk – jobb agyfélteke. Befogadás, érzékenység, nyitottság, tudás tárolása, passzív.
Test jobb oldala: férfi oldalunk. Magabiztos, aktív, kezdeményező, támadó, romboló, megvalósító, logikus.
A test alsó – felső része: 

Nagy felső rész, kis alsó résszel:
Extrovertált személyiség. Túlsúlyosan magabiztos egyéniség. Egoizmusra, dominanciára hajlamos. Szociálisan kifejező, érdeklődik a külvilág felé. Stabilitása ingadozik. Barátkozó típus, jól kommunikál, társasági ember. Látvány, külsőség, materialista dolgok kiemelt helyen. Túlbecsüli erejét, sokszor sokat vállal. Megfelelési kényszer, kitűnni vágyás.

Kis felsőrész széles-nagy alsó-rész  Nehezére esik a társasági élet, külső önkifejezés, kommunikáció. Visszahúzódó, depresszióra hajlamos, kishitűség, stabil, otthonias, földies. Hajlamos az elvonultságra, magányra. Érzelmileg erős, kitartó.

Végtagok – törzs felosztása

A törzs: a test központja, a „személyes én” lakhelye, magja. A törzs problémái, megbetegedései a befelé fordulásra hajlamos egyéneknél gyakori.

-A végtagok: a külvilággal való kapcsolat eszközei, cselekedeteink végrehajtói.
-Arc: személyiségeink aktuális álarcait jeleníti meg. Arcunk alakja, szerkezete múltunk eredménye. Arcunkról belső szerveink állapota olvasható le (pl. homlok – belek, orr – szív, szem alatt – vese, stb.)
-Homlok: értelmi és szellemi központ. Intellektuális kifejezések eszköze. Beleink működése a homlok zónából kiolvasható (pattanásos bőr, stb.)
-Szemöldök: intellektuális képességeinket mutatja meg (pl. sűrű szemöldök – magas intelligencia, boltíves szemöldök – kreatív gondolkodás, stb.). Érzelmeink, gondolataink kifejezője.
-Szem: megmutatják hogyan látjuk a világot. Íriszdiagnosztika alapján belsőnk teljes térképe tárul elénk. Közellátó visszahúzódóbb, távollátó kevésbé foglalkozik önmagával. Az információk 80%-a a szemen keresztül áramlik be. „Nyitva van a szemem, de még sem látok semmit.” – Zen Koan
-Orr: szív. Deformációja, színeződése a vele való problémákat mutatja. Érzékelés szaglás, kiszimatol valamit intuitív észlelés.
-Száj: egó kifejezője is. Ha a száj keskeny és megegyezik az orr szélességével, akkor önzetlen, együtt-érző személyről beszélünk. Nagy száj erőteljes személyiségre utal. Nőknél a száj a klitorisz tükörképe. Ajak alsó része gyomor, felső része nemi szervek.
-Állkapocs: félelmek, stressz, idegi terhelés lakhelye.
-Nyak: tudatalattink összekapcsolódása tudatunkkal, gondolatok és érzelmek összekötő csatornája. -Nyakasság, visszatartott gondolatok.
-Fülek: hallás, meghallás befogadás, férfiaknál a fül nagysága megegyezik a herék nagyságával. Veleszületett energiát tükrözi. Szabadon álló fülcimpa szabad gondolkodású egyénre utal. Lenőtt fülcimpa: zárt, merev gondolkodás bizonyos helyzetekben. Fül külső széle: lép.
-Mellkas: érzések központja. Légzés, keringés. Lélegzet – befogadás, kapcsolódás az univerzumba, emberekre, környezetünkre.

Napfonat - rekeszizom
• hatalmi harcok, problémák kivetülése
• érzelmi élmények, elfojtások, lenyelt energiák raktára
• bölcsesség központja
• Tao közepe
• Ég és Föld találkozása

Hasüreg
• az érzelmek székhelye
• legmélyebben eltitkolt érzéseink, félelmeink, fóbiáink
• múltból hozott energiák - veleszületett lehetőségek
• szoros kapcsolat a szexualitással

Ágyék, gát, comb belső területe
• önkifejezés
• önfenntartás
• önmagunk megvalósítása az anyagban
• kisebbségi érzések
• beilleszkedési problémák
• kudarcok
• szexualitás

Combok
• személyes erő kifejezése
• állóképesség
• terhelhetőség
• megbízhatóság
• kivitelezés képessége
• rugalmasság > felmerülő problémák megoldóképessége
• gyengeség, deformitás > tudati állapottól, ill. az egyén pszichés beállítottságától függ

Térdek
• halálhoz, elengedéshez való viszonyunkat mutatja meg
• bal láb > múlt
• jobb láb > jövő
• régi éntől való elszakadás
• merevség > görcsös, akaratos személyiség, merev hozzáállás, alázat hiánya

Lábfejek
• mutatják, hogy mennyire „járunk a földön”
• lábfejünk, talpunk tükrözi kapcsolatunkat a földdel, a környezetünkkel
• lábujjakon járás > művészi, szellemi eltávolodás az anyagtól, realitás elvesztése; nincs jelen az anyagban, szellemi síkon éli meg a világot
• sarkakon járás > anyagba zuhant, kötött, merev gondolkodás, csak a matériában gondolkodik, a kézzel fogható dolgokban hisz
• kapaszkodó lábujjak > félelmek, görcsös rögzülések, képzetek
• talpélen járás > eltérés a középtől, zavartság, traumatikus élmény fel nem dolgozása
• járás közben a lábfejek szétállnak > mások problémáival foglalkozik, bíráló típus
• egymástól jól elkülönülő lábujjak > tág teret ad, s követel a kapcsolataiban, egyedül is jól érzi magát, kiteljesedett személyiség
• egymásra tapadó lábujjak > „társaságfüggő”, önállótlanság
• bal öregujj > jobb agyfélteke, „lehozott” gondolatok, információk, vágyak szerinti élet
• jobb öregujj > bal agyfélteke, megvalósítás az anyagban
• két öregujj egymás mellé téve, ha elállnak egymástól > diszharmónia a két agyfélteke között, kettős személyiség

Kezek
• adás - elfogadás
• cselekvés
• befogadás
• célok elérésének, megteremtésének, megvalósításának végrehajtói
• bal kéz > elfogadás
 fájdalma > azt mutatja, hogy az egyén nem akar valamit vagy valakit elfogadni
 kinövések, gyulladások > túlzott elfogadás erőn felül
• jobb kéz > adás, megosztás
 fájdalma > azt mutatja, hogy az egyén nem akar valamit vagy valakit elengedni, fukarság, fösvénység

Alkarok
• félelem az alacsonyrendűségtől
• kisebbségi komplexusok
• tudatalatti terhek
• önmagunk elleni agresszió
• makacs ragaszkodás

Körmök
• szívközponttal kapcsolatos
bal > érzelmi információk túlzott befogadása
jobb > érzelmek kimutatása, elengedése

Felsőkarok
• tetterő
• énünkben rejlő fizikai erő szimbóluma

Vállak
• itt viseljük sorsunk, feladataink súlyát
• problémái > az egyén túl sokat vállal
• gyengesége > menekülés a felelősségtől
• csuklyásizom > stressz tárolása

Hát
• itt tároljuk az összes tudattalan érzelmet, a túlsúlyban lévő érzelmi feszültséget
• hát felső részében elraktározott düh, érzelmi tüskék, szexuális érzelmek

derék
• személyes akarat, ego
• ellenállás a sorssal szemben
• büszkeség
• önteltség

Gerincoszlop

• belső részében helyezkedik el a fő Nádi csatorna
• énünk, szellemünk hordozója
• gerincünk egyenessége, állapota szellemiségünk tükre
• sérv > agresszív teher, erőn felüli vállalás

Bőr
• fizikai védelmi vonalunk
• kapcsolatunk a külvilággal
• helyünk, helyzetünk elfogadása
• beilleszkedés a világba
• bőrproblémák > néma lázadás helyünk, helyzetünk ellen

Csontok
• tartás
• a világhoz való hozzáállásunk
• egyenességünk

Ízületek 
• szellem - anyag kapcsolódása
• érzelmi mérgek, gondolatok tárolóhelye
• betegség, gyulladás > azt jelzi, hogy túl sok a szemét, a méreg, üríteni kell


Konfliktus helyzetek szeretetteljes megoldása


Felelős vagyok az életemért, az életkörülményeimért, a kapcsolataimért.

1. Semmi sem történik véletlenül. Minden az univerzum-Isteni törvényei alapján, ezeknek pontosan megfelelve történik az életben.

2. Minden szituáció akkor ,ott és azzal történik meg, amelynek meg kell történnie.

3. Minden érdekelt személynek tanulnivalója, dolga van ezzel a helyzettel, az életfeladatához, a lélekútjához tartozik.

4. Mielőtt kívülről kérek segítséget, az alábbiak alapján kielemzem ezeket az élethelyzeteket:

- Mi volt az oka a reakciómnak és a másik ember viselkedésének? Mik voltak a belső motivációim, mik voltak a gondolataim? Mik lehettek a másik ember motivációi?
- Szeretettel cselekedtem-e? Amit mondtam, gondoltam és tettem, a szívemből jött-e vagy az egóm uralta tudatomból, önzésből?
- Mit kell tanulnom ebből a szituációból, és mit kell
tanulnia a másik félnek?
- Jól oldottam meg a konfliktus helyzetet?
Mindkettőnk számára a legmegfelelőbb, győztes-győztes
megoldás jött létre?
- Hogy érzem magam? Milyen gondolataim vannak? Milyen érzések maradtak bennem? Maradt bennem harag, meg nem értés, megítélés, fájdalom, félelem,
düh, utálat?
- Amennyiben ezek körül bármelyik is jelen van mondjuk el ezeket a tudatunkat és tudatalattinkat átformáló, tisztító mondatokat: (meditációs, ima tudati és lelki szinten)

Megérdemlem a teljes megbocsátást, a szeretetteljes,
harmonikus lelki békét.
Felállítom magam körül a Fény szeretetteljes
sorompóját, magam és azok közé, akikkel nem vagyok
összhangban.
Ezzel harmóniába és egyensúlyba hozom a köztünk
lévő energiákat és érzéseket.
Megteremtem a szeretetteljes kapcsolatot mindennel és
mindenkivel.
A bennem lévő diszharmonikus, negatív energiákat az
ÉN VAGYOK JELENLÉTEMHEZ (Isteni Énemhez)
irányítom és kérem, hogy alakítsa át mindezeket ,
mindenki legjavát szolgáló és a legjobb megoldást
nyújtó harmonikus energiává.
Köszönöm.BŐSÉG- EGÉSZSÉG-PÉNZ-SZEXUALITÁS-JÓLÉT-BOLDOGSÁG

Ezek a címszavak határozzák meg többnyire az életünkkel szembeni elvárásainkat. Van akinek többé-kevésbé sikerül, és van aki a közelébe sem jut. Sokszor megkérdezzük magunktól:
Nekem miért nem sikerül?
Miért pont én?
Miért nem lehetek egy kicsit gazdagabb, egy kicsit boldogabb, egészségesebb?

Sokszor az irigykedésünknek, a másik ember megitélésének is ez az oka.

Amikor elkezdtem feldolgozni az életemet és elkezdtem kutatni a miérteket, én is ilyen kérdéseket tettem fel magamnak. Sok évnyi megtapasztalás után eljutottam egyfajta magyarázathoz, amit meg szeretnék osztani minden érdeklődővel.

1. ÉLETÚT - LÉLEKTERV

Tételezzük fel, hogy az ember test-lélek-szellem. A lelkünket azonosítsuk az érzéseinkkel, a szellemünket az életerőnkkel, a testünk pedig az egész lényünk itt a Földön, ami a vára, a háza a lelkünknek és a lényünknek.

Tételezzük fel, hogy a lelkünk nem most először él a Földön emberi testben. Ő már sokszor élt emberként a Földön, mindig más személyként, más neműként, más körülmények között, más országban.

Az Isteni akarat és az Univerzum törvényszerűségeit követve a lélek mindig megtervezi magának a következő életét.

Mi ennek a folyamata?
Meghal a test, itt a Földön, a 3. dimenzióban, a fizikai síkon. A lélek elveszti ezzel az idetartozását és ismét eljut egy bizonyos helyre, egy másik dimenzióba, ahol áttekinti az életét, levonja a tanulságokat, pihen és majd eltervezi a következő életét.

Mondjuk, a lélek eltervezi hogy 1oo év múlva gazdag emberként akar élni Magyarországon.
Ilyenkor pontos tervet készít az egész életéről.
Meghatározza, hogy melyik országba, mikor, milyen családba születik. Azt is meghatározza, hogy milyen dolgok történjenek vele az élete során. Ez attól függ, mit akar megtapasztalni.

A lélek kíváncsi, és mindent meg akar tapasztalni életei során a Földön. Tudni akarja mindenről, hogy milyen érzés. Ezért néha megtervezi a szegénységet, a betegséget, a balesetet, a halva születést stb.

Ha feltételezzük, hogy minden Isteni törvényszerűség szerint történik, akkor nincsenek véletlenek. Mindennek megvan az oka. „Csak úgy” valami sohasem történik, hiába nem értjük az okokat, és hiába szörnyülködünk rajta. Az univerzum, a lélek és az emberi lét az ISTENI TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK alapján működik, habár ezt bizonyítani nem igen tudjuk, csak elhinni. De ha odafigyelünk magunkra, és az életünkre érezhetjük ezeket a folyamatokat.
Erre szokták mondani: Ember tervez, Isten végez.

Tehát a lélek eldöntötte, hogy leszületik a Földre ismét, újraszületik, új testben, új személyként, új emberként. Az élete tervezésében a többi lélek és az Isteni vezetés is segített. Lélekcsoportokat alkotnak a lelkek, és tartják egymással a kapcsolatot, együtt tervezik az életeiket.
A lelkek megállapodásokat, szerződéseket kötnek egymással egy-egy életesemény megtörténéséhez. Ilyen az is, hogy találkozom életem során egy szerelemmel. Ilyen az is, hogy elválok és más valaki lesz az új férjem. Minden jelentősebb találkozás és esemény, baleset, szituáció ilyen, és többnyire karmikus.

Mit jelent ez?
 
A karmikus esemény az én értelmezésem szerint „kötelező” feladat, aminek megoldására törekednünk kell az életünkben. Ilyenkor két emberi lény között szellemi szintű (szellemeik közötti) szerződés is befolyásolja az életutat, az eseményeket. Úgy tapasztaltam, hogy a szellemi szintű szerződés erősebb, és nagyon célirányosan hat az emberre. A szellemünk adja az isteni irányítást ezekben az élethelyzetekben. Szellemi és lelki szintű összekapcsolódás van például szerelem esetén is. Ez adja a szerelmi érzés „tökéletességét”, nagyszerűségét.

2. HARMÓNIA, BOLDOGSÁG, BŐSÉG

Itt vagyunk a Földön. Kiválasztottuk az anyukánkat, szüleinket. Lélekként láttuk előre, hogy nagy valószínűséggel milyen hatások fognak érni minket.

Azt el kell mondanom, hogy a lélek terve nem mindig teljesül úgy, ahogy ő elképzelte, mert a tudatunk, az egónk, aki felügyeli és védi a lényünket sok esetben megváltoztatja a reakcióinkat, döntéseinket. Az egónak nagyon sok értelmezése van. Én úgy vallom, hogy az egóra szükségünk van, szeretnünk kell, de meg kell ismernünk őt és meg kell „reguláznunk”, mivel elnyomja a szeretet érzését bennünk, elnyomja a lelket, a szívünket. Ha tudatosan a szívünkre és az érzéseinkre figyelünk, akkor sikerül az egyensúlyt kialakítanunk önmagunkban, és előbb-utóbb a teljes szeretetet kialakítanunk saját magunk felé, minden más és mindenki más felé. Nagyon nehéz út, de szép feladat.

A lélek a leszületés előtt emlékszik tehát mindenre, ami eddigi életei során történt vele. Az eddigi tapasztalatok lenyomatok, programok formájában benne maradnak örökre ill. egészen addig, még tudatosan fel nem dolgozzák, ki nem „tisztítják” onnan.

Mi módon történhet ez meg?
Különbséget kell tenni a lélek fejlődését előnyösen befolyásoló hatások és a hátráltató lenyomatok és programok között. Persze ezt csak a mi emberi szempontjaink szerint lehet így értelmezni. Isteni nézőpont szerint minden úgy jó, ahogy van. Nincs jó és nincs rossz, nincs pozitív és nincs negatív.
A lélekprogramok többsége emberként pozitív érzésként, eseményként jelenik meg.
A beteljesülése után átalakul és a lélek fejlődését eredményezi.
A lélekprogramok és lélek szintű szerződések másik része emberi felfogásunk szerint negatív hatású. Ilyenek lehetnek a betegségprogramok, a szegénységi szerződések stb.
Ilyen lenyomatok lehetnek előző életeinkből erőszakos események lenyomatai, amik szintén befolyásolják az életünket, attól függően hogy mi szenvedtük el az erőszakos cselekedetet valakivel szemben vagy mi voltunk a szenvedő fél. Ez a jelenlegi életünkben is sok szituáció esetén megmagyarázza az eseményeket. Ezek a rezgések, hatások disszharmonikus energiaként jelennek meg a lelkünkben, a tudatalattinkban és blokként, akadályként jelenik meg a tudatunkban. Pld. A szüleim mindig azt mondták…nem engedhetem meg magamnak.
Én gyerekként átvettem ezt a mintát, mivel mindig ezt hallottam, ezért én is követem ezt az „utasítást” az életemben. Valószínűleg sosem tudom megteremteni a jólétet és a bőséget magamnak.

Mostanában rendelkezésünkre áll több módszer, amivel ezeket a lenyomatokat, programokat megismerhetjük, tudatosan értelmezhetjük, és bizonyos feltételek mellett megszüntethetjük.
Ilyen a kineziológia, a spirituális választerápia, az angyalokkal történő segítségnyújtás.

Én személyesen az utolsó két módszerrel foglakozom. A tapasztalataimat ezen az úton járva szereztem.

Feltételezzük, hogy jelenleg a Földön egy nagyon erős fejlődés megy végbe, ami az emberi tudat és lélek gyors fejlődését és „tisztulását” is lehetővé teszi. Égi segítőket, angyalokat, Jézust, a Krisztusi erőket és Istent bárki hívhatja és elérheti. Nagyon gyors és hatékony segítséget nyújtanak, hisz a kérésünk parancs számukra.
Kéréseink akkor teljesülnek, ha összhangban vannak a lelki utunkkal, a tervezett életutunkkal vagy külön Isteni kegyelem esetén.

3. SZERETET

Megszületésünk után teljesen nyitottak vagyunk az életre és rácsodálkozunk mindenre.
A szüleink segítségével lassan megtanuljuk mi az élet. 3 éves korunkig nincs igazán humorérzékünk.

Mit jelent ez?
Amit hallunk, látunk, érzünk, teljes valóságként beépítjük a tudatunkba, a személyiségünkbe.
Ez nagyon meghatározó lesz a későbbi életünkben. Ha nem kaptuk meg a szeretetet, a gondoskodást és az odafigyelést, akkor egész életünk ezen hiányok pótlásáról fog szólni.
Például: Mindig azt mondták kis korunkban, hogy maradj csendben, ne szólj bele.
Egy kis gyerek elraktározta a tudatába, hogy neki mindig csendben kell maradnia. Ez egy „parancsként” rögzült a tudatalattijában, ahonnan kihat egész életében. Ő ezt nem érzi, nem tud róla, de attól hat minden napjára.

Hogy jelenik ez meg?
Nem mer megszólalni, dadog, zárkózott lesz, nem meri az érzéseit, gondolatait kifejezni, kommunikálni az emberekkel. Ez csak egy példa a sok közül.

Az valószínűnek tűnik, hogy ha a szülőkkel való kapcsolat ebben a korban sérült, akkor az egyén partnerkapcsolatai is sérültek lesznek egész életében.

Feltehetjük a kérdést, hogy miért?
Ha hiányzott az anyai szeretet például gyerekként, akkor olyan férjet, feleséget , partnert választunk, akivel szemben érzelmileg gyermekként reagálunk és a partnerünk testesíti meg a szülőt számunkra. A szeretetet próbáljuk a másik személyből „kikényszeríteni”, így felnöveszteni a bennünk lévő „gyermeket”.
Ezt hívják emberi játszmának, ami valószínűleg nem tudatosul bennünk. Gyerek- szülő, gyerek-felnőtt stb. játszmák érvényesülnek a minden napjainkban, minden kapcsolatunkban és reakciónkban.

A helyes kommunikáció a felnőtt-felnőtt szituáción alapszik, amikor mindenki egyenrangú, nincs elnyomás, nincs elvárás , nincs kényszer, nincs alá-fölé rendeltségi viszony.

A kapcsolatok nagyon csekély része működik így. Ez is jól mutatja, hogy érzelmileg felnőttként is mennyire sérültek és sérülékenyek vagyunk.

4. EGÉSZSÉGES ÉLET – lélek nyelve a betegség

Képzeljük el, hogy a lelkünk boldog akar lenni, szórakozni akar, jól érezni magát, meg akarja valósítani a terveit, a bőséget, a szeretetet, a bőséget.
Sajnos a szerzett hatások és tapasztalatok miatt és a mi életvezetésünk, döntéseink miatt nem tudja megtenni, nem tudja mindezt megtapasztalni. Szegény kínlódik, és azon gondolkozik, mit kellene tennie. Hogyan tudassa velünk, hogy nem jó úton járunk, hogy változtatnunk kell az életünkön, hogy nem jó döntéseket hozunk, mert nem figyelünk a szívünkre, mert adott esetben a pénz, a hatalom, mások elvárásai elnyomják a lelkünket és már csak az egónk, az önzés, vagy a teljes lemondás, tehetetlenség irányítja az életünket.

A lelkünk hogy tud üzenni nekünk?
Tud üzenni rosszulléttel, betegséggel, balesetekkel, különféle jelekkel.

Van olyan jelenség, amikor a lelkünk pihenésre vágyik, és ezért „nincs teljesen velünk”. Nem érzünk szeretetet, érzéseket, gyűlöletet sem igazán. „Csak úgy” vagyunk és esetleg az öngyilkosság is eszünkbe jut. Sokszor elájulunk, nincs erőnk kikelni az ágyból, nem találjuk a helyünket, nem találunk örömet semmiben.
Ezek a jelek betegség kialakulása nélkül a lélektől jönnek. Ilyenkor jól jön egy kis segítség valamilyen ismerőstől, lélekgyógyásztól, pszichológustól vagy egyéb segítő személytől, aki meghallgat minket és elmondja a gondolatait, tapasztalatait, ezzel segít rájönni, hol rontottuk el.

Ha időben megkapjuk a segítséget, akkor még megússzuk az esetleges betegségeket, immunrendszerünk teljes leépülését. A lélek erejének gyengülése testünk gyengülését vonja maga után.
Ha boldogok vagyunk, akkor fittnek, egészségesnek érezzük magunkat. A vitalitásunk, az életörömünk tökéletes. Aktívak vagyunk, szeretünk mindent és mindenkit.
Ha boldogtalanok vagyunk, akkor semmit sem szeretünk, el akarunk menekülni a világ elől, depressziósak vagyunk, nincs kedvünk semmihez, nincs erőnk semmihez. Nem akarunk foglalkozni a családunkkal, a munkánkkal. Ilyenkor előbb-utóbb megjelennek a betegségek, a vérkeringési, idegrendszeri problémák, emésztési problémák és később a súlyosabb betegségek, szervi betegségek amik műtéttel, korházi beavatkozással járnak.

Sokan vallják és én is közéjük tartozom, hogy a lélek nyelve a betegség.
Ha belegondolunk, látjuk, hogy például a szívünk, amely a szeretet nyelve milyen sok embernél okoz problémát.

Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy miért?
Mai világunkban elfelejtettünk igazán szeretni. Önmagunkat sem szeretjük igazán, mert nem nézzük a saját érzelmi, lelki „érdekeinket”, hanem alárendeljük ezeket mindig valakinek vagy saját egónknak. Sajnos az érzelmi odafigyelés és az önzőség nem jelenti ugyanazt. Úgy gondoljuk, hogy szeretetből tesszük amit teszünk, habár lehet, hogy feláldozzuk magunkat egy-egy cél érdekében.
Arra viszont nem figyelünk, hogy mi kapunk-e vajon szeretetet, viszonzást mindezért valahonnan..
Szívből tettük-e, vagy belső kényszernek érezzük? Valaki másnak akarunk esetleg megfelelni?

Összhangban van-e az adok-kapok arány? Ha én nem kapom meg a családomtól, a társamtól stb. a szeretetet, az odafigyelést, akkor a lelkem már nem érzi jól magát. Én akkor alárendelt helyzetbe kerülök, és a szívem jelez.

A többi betegség esetén is mindig megfigyelhető a lélek-test kapcsolat. Sok kutató, tudós, pszichológus foglakozik ezekkel az összefüggésekkel. Egyre több könyv jelenik meg erről a témakörről.

5. SZEXUALITÁS –OSHO tanításai alapján

A szeretettel függ össze a teljes, boldog szexualitás megélése. Ha körülnézünk a világban és végig gondoljuk a saját életünket, házasságunkat, párkapcsolatainkat többnyire ugyanazt a következtetést vonhatjuk le. A világban nincs a helyén a szexualitás kérdése, megitélése, megélése. A fő kérdés, hogy miért? Hogyan kellene ezt jól csinálni? Miért nem jó ez így?
Kérdéseimre a választ Osho tanításai alapján kaptam meg, amivel maximálisan egyetértek.
Könyve: Tantra- A lélekhez a szexualitáson keresztül.
Tanításának alapja az élet minden kérdésében: éld meg azt ami benned van, a dühödet, a vágyaidat, a szeretetet, a boldogságot, a boldogtalanságot, de legyél tudatos. Figyeld magad! Kívülről figyeld magad, és értelmezd a szituációkat, a történéseket!
A tantra elfogad és figyel. Akármit csinálsz, te része vagy az Univerzumnak, a teremtésnek. Amilyen ösztönöket, adottságokat, vágyakat létrehoztál magadban, benned van, kaptad, azokat meg kell ismerned, meg kell tapasztalnod. Ha megismerted, akkor a helyére raktad és a lelked fejlődött ez által. Egyre tudatosabbá válsz, és egy ponton ráébredsz önmagadban arra, hogy ki is vagy valójában. Megismered ÖNMAGAD.
Ennek részét képezi a szexualitás megfelelő megismerése és átélése.
A szexuális energia az alap. Ez alkotott minket, ettől jöttünk a világra, ez tette lehetővé hogy megfoganjunk. Ez egy alap energia, alap ösztön. Ha elnyomod magadban, akkor harcolsz ellene, nem éled meg, és tudati síkra helyezed át. A szexualitás fogja uralni a lényedet, és a világot a szexualitás szemüvegén fogod nézni.
Amíg nem ismerjük meg önmagunkat és nem teremtjük meg magunkban a szeretetet, addig a szexualitás nem lelki síkon működik. A partnerek szükségből vágyuk, ösztöneik kielégítését élik meg.
Ha megszűnik az érzelem, eltűnik a szerelem, akkor eltűnik az igazi szexualitás. Akkor hiányzik az energia, ami szeretetté fejlődhetne. Szeretet nélkül nincs Isten, szeretet nélkül nincs fejlődés, nincs szabadság, nincs felébredés.
Ha a vágy nem a szívedben jelenik meg, hanem a tudatodban, az agyadban, akkor az pornográfia. Csak a szívből, lélekből kiinduló vágy és érzés nevezhető a szeretetteljes szexualitásnak. Csak ez vezethet el a teljes lelki-testi-szellemi csúcsélményhez.
Kapcsold ki az Énedet és csak a szívedre figyelj. Ha az Én ott van, akkor a gondolataid megzavarják az élményt, és lélekben több ezer kilométerre lesztek egymástól.
Hogy tudjuk megkülönböztetni a nemi vágyat a szerelemtől?
Ha a vágy hajt, akkor a másik csak egy eszköz, amely arra jó, hogy kielégítse a vágyaidat.
Ha a vágy átalakult és érzelemmel telt meg, akkor már a másik nemcsak eszköz, hanem részeddé válik, összeolvadtok.
A vágy öncélú, a szerelem, a szeretet nem.

Úgy gondolom, talán sikerült az élet alapjaira, összefüggéseire rálátást biztosítanom.

A legfontosabb felismerések: 

1. Van testünk, lelkünk, szellemünk.
2. Lelki tervek és szellemi tervek alapján éljük az életünket az Isteni törvények irányításával.
3. A lelkünkben lévő programok, lenyomatok, minták ill. lélekszerződések és szellemi szintű szerződések hatnak életünk eseményeire.
4. Vannak kötelező feladataink, karmánk amit teljesítenünk kellene, de nem mindig sikerül.
5. Gyermekként szerzett lelki hatások, főleg 3 éves korig, egész életünkre kihat, és meghatározza érzelmi reakcióinkat, emberi kapcsolatainkat.
6. Emberi játszmák alapján éljük az életünket, amelyek érzelmi sérüléseink nyomán keletkeznek. Amíg a szüleinkkel nem rendezzük érzelmi kapcsolatunkat, addig a párkapcsolataink sem működnek megfelelően.
7. Vannak módszerek a lelki és érzelmi problémák felismeréséhez és feldolgozásához. Egyre több, úgynevezett alternatív módszer áll rendelkezésre, mint pld. Angyalokkal történő segítségnyújtás.
8. Lelkünk betegség útján üzen tartós boldogtalanság esetén. Lélek nyelve a betegség. Több irodalmi kiadvány és kutatás foglalkozik ezzel a témával.
9. Fontos, hogy figyeljük a lelkünkre, a szívünkre és tanuljunk meg ismét szeretni, önmagunkat és másokat, mert csak így élhetjük meg a

BŐSÉGET – BOLDOGSÁGOT – EGÉSZSÉGET - TELJESSÉGET NYÚJTÓ SZEXUALITÁST – SZERETETET –JÓLÉTET - BOLDOG PÁRKAPCSOLATOT


Álláskeresésem története a VONZÁS TÖRVÉNYE alapján


Egy héttel ezelőtt "megtalált" a számomra legmegfelelőbb állás! 
Szinte hihetetlen! 
2oo8. novemberében léptem ki akkori munkahelyemről közepes depresszió kiséretében. Tudtam, hogy ezt kell tennem és azt is tudtam, hogy ez egy lehetőség a változásomra, a fejlődésemre. Miben kellett változnom: meg kellett szabadulnom a megfelelési kényszeremtől, a félelmeimtől, a düh, elvárások, megitélések energiáitól. Akkor harcoltam a világgal. A pénz nagyon fontos volt nekem, és féltem az egzisztenciális nehézségektől. Zavart, hogy nincs munkám, de nem bírtam tovább az adott körülményeket elviselni. Így elindultam a legváltozatosabb életperiódusom útján. 
Akkor találtam meg a Netlogot és megosztottam gondolataimat a blog segítségével minden érdeklődővel. A Netlogot azóta megszerettem. Elősegítette az IGAZI ÖNMAGAM MEGTALÁLÁSÁT. 

Álláskereséssel kapcsolatos legfontosabb megtapasztalásaim: 

1. Amíg harcolsz a világgal és nem fogadod el a jelen pillanatot, az adott élethelyzetet, nyugalommal és felelősségteljesen, addig lezárod a számodra megfelelő munkahely megtalálásának útját. 

2.A gondolataiddal teremtened kell a számodra megfelelő munkahelyet, be kell vonzanod. Tudnod kell mit szeretnél 

Én ezt teremtettem:- szabad akarok lenni 
- nem bírok irodában 9 órát ülve dolgozni 
-emberekkel akarok foglalkozni 
-olyan munkát akarok, amely megfelel a képességeimnek és örömmel tudom 
végezni 
-kedves, szeretetteljes emberek vesznek körül, akik hozzám hasonlóan 
gondolkoznak 
-a havi jövedelmemből kényelmesen megélek és a családom is, és mindenre jut, 
amire én szeretném 
-a munkahely a lakásomhoz max 1 óra utazásra van 
-napos, természetes levegőjű, szép, barátságos környezetben dolgozom 

Az év első felében nem tudtam még pozitív maradni. Azt láttam, hogy a végzettségemnek megfelelő munkakört nem nagyon találok az álláshirdetések között. Rendszeresen néztem az álláshirdetéseket, de szinte nem találtam olyat, aminek megfeleltem. Ekkor megfogalmaztam, hogy angolt kell tanulnom, mert mindenhol ezt kérik. Fél évig mondogattam magamnak, hogy szükségem van az angol nyelvre. Tanulni akarom. Sajnos anyagilag nem tudtam finanszírozni, de teremtettem gondolatilag A Munkaügyi központban rákérdeztem, és "szerencsém" volt, a következő héten indult a tanfolyam. Nagyon erősen, belülről jött a vágy az angol tanulására, és sikerült megteremtenem. 
A nyelvvizsga is sikerült. A cél teljesítve. 

Ekkor még mindig nem tudtam megállapítani mi az a munka, amit szívesen végeznék és amihez szakképzettségem is van. 
Voltak olyan napjaim, amikor belső késztetést éreztem az álláshirdetések böngészésére a neten. 
Ilyenkor "elém jött" 3-5 olyan állás, amely feltételeinek megfeleltem.Ezekre elküldtem az önéletrajzomat. 

Összesen kb 5o önéletrajzot küldtem el a másfél év alatt. Ez nagyon kevésnek számít. 
Azt tudni kell, hogy a lelki tisztulás folyamatosan zajlott bennem ill. nagyon erősen tisztítottam magamban a lelki blokkokat. Most márciusra sikerült megteremtenem magamban a körülményeim, pénztelenségem teljes elfogadását. Kidolgoztam a lehetséges megoldásokat, kitől kérek kölcsön, ki tud segíteni stb. Mi lesz ha...... Amikor az ember felkészül a legrosszabbra is, és van stratégiai megoldási ötlete, akkor megnyugszik. Nálam is így történt. Megszűntek a félelmeim és azt mondtam, hogy minden úgy történik, ahogy számomra a legjobb. Kijártam a Margitszigetre naponta feltöltődni, foglalkoztam a spirituális dolgokkal, segítettem a barátaimnak.....tehát JÓL ÉREZTEM MAGAM. ÉLTEM AZ ÉLETET:::::A PILLANATNAK ÉLTEM. Ezt is megtanultam. Sikerült. Tudtam, hogy most minden a legnagyobb rendben van. Ekkor egymás uán jöttek a munkaajánlatok. 
Megtalált a számomra legmegfelelőbb ajánlat, amely megfelel teljesen az általam kért és teremtett feltételeknek. Szabad vagyok, értékesítőként képviselem a céget, szórólapot szórok, naponta 3-4-5 órát gyalogolok, szabad levegőn vagyok, főleg a hegyekben. Emberekkel is foglalkozom. Kiállításokon, vásárokon veszek részt. Számítógépes értékesítést végzem.A bevételem fix és jutalék rendszerű. Ez azért jó, mert megvan a létbiztonság érzete és a bevételem függ az univerzum bőkezűségétől. Itt ismét kipróbálhatom teremtő képességemet. A jövedelmem annyi, amennyit sikerül megteremtenem magamnak ........Tehát előttem az ÉLET!!

http://merkaba.network.hu/blog/
http://hu.netlog.com/aranytest_egeszseg/blog
http://mulandosag.ning.com/profiles/blogs/bete... 

Betegség - a lélek jelzése

 

Az emberi test a lélek térképe

 

Mondd meg, mi fáj! Eláruljuk, mi van a lelkedben.

Testi betegségeink intõ jelek, melyek arról árulkodnak, hogy lelkünkben megszûnt a harmónia.

 

Ha ismerjük az egyes tünetek lelki hátterét, gondolataink erejével ismét helyreállíthatjuk az egészségünköz szükséges egyensúlyt.

Egyre szélesebb körben elfogadott az a nézet, hogy az egészség nem csupán fizikai testünk helyes működését jelenti, hanem azt, hogy testi, lelki, szellemi egységként, “egészként”, harmonikusan funkcionálunk.

 

Betegség pedig akkor következik be, ha ez az egyensúly felborul.

A betegségek nagy része a lélekből, vagy szellemből fakad. A fizikai testben csak a tünetek találhatók.

 

A hármas egység csúcsán gondolatvilágunk áll, amely, mint egy “irányítóközpont”, hatással van az érzelmeinkre.

Ha például elhisszük, hogy mindenáron meg kell felelnünk másoknak, akkor általában nem a szívünk szerint cselekszünk. Szabadság helyett rabságnak élünk meg mindent, végül elhatalmasodik rajtunk a szorongás és a gyűlölet.

 

Ha például, nem a szívünk szerint élünk, és gyakran hajt minket a gyűlölet, akkor előbb-utóbb szívproblémákra számíthatunk. 

Vagy például aki dühét, gyűlöletét nem tudja kiadni magából, azaz lenyeli a mérgét, egy bizonyos idő után gyomorpanaszokat észlel, de számolhat nyálkahártya-gyulladással vagy gyomorfekéllyel is.

 

A hólyaggyulladás szintén a visszatartott harag, és gyűlölet, vagy épp a szomorúság miatt keletkezik. Tartós munkahelyi sikertelenség eredménye lehet egy derékzsába, az pedig, aki állandóan túlhajszolja magát, sokat vállal magára és mégis mindent tökéletesen szeretne elvégezni, ellenben nem tűri a kritikát, könnyen fájdalmas, és nehezen szűnő migrént kaphat.

 

Ha  egy negatív érzelem kibillent minket az egyensúlyunkból, és ez az állapot tartósan fennáll, akkor a szervezetet átjáró energiák nem tudnak megfelelően áramlani.  Elakadások, blokkok keletkeznek, amelyek szintjén az egyes szervekben kezdetben kisebb funkciózavarok, később egyértelműen kimutatható betegségtünetek jelentkeznek. A betegségtünetek figyelmeztetnek  arra, hogy felfogásunkon, hozzáállásunkon, életmódunkon változtatnunk kell. Ezekre az intő jelekre ha mint jelképekre tekintünk, könnyebben megérthetjük lelkünkben rejlő, sokszor elnyomott problémákat.

 

Abraham Maslow

"Ha nincs fájdalom, fejlődés sincs."

 

Ha hajlandóak vagyunk szembenézni önmagunkkal, szembesülni  a lelki problémáinkkal  anélkül, hogy nem mást teszünk felelőssé boldogtalanságunkért, betegségükért és nem csak kívülről várjuk a megoldást,  akkor a betegség nem egy félelmetes ellenség, hanem az egészség útjának iránytűje lesz, amely a javunkat szolgálja. Egy tanító, aki segít, ha készek vagyunk tanulni.

 

Ahogy a tudat képes megbetegíteni a testet, ugyanúgy meg is tudja gyógyítani, ha megengedjük neki. A gondolat ereje segíthet visszanyerni egészségüket.

Minden gyógyulás kulcsa a saját tudatunkban van.

Biztosat nem ígérhetünk, de talán érdemes elgondolkodni az elméleten - ártani nem árt. Tehát ne csak testünk ápolására fordítsunk hangsúlyt, törődjünk a lelkünkkel is!

 

Kényelmesebb persze csak a tüneteket kezelni gyógyszerekkel vagy egyéb módon, de ettől a problémát kiváltó valódi ok nem fog megszűnni, és később újra előtör valahol.

 

Az egészség igazi útja a helyes önismeret, a pozitív gondolkodás, önmagunk és mások elfogadása, valamint a szeretet, a béke, az egyensúly és a harmónia megteremtése lelkünkben.

 

Ha megbetegszünk, érdemes a tüneteket alaposan megvizsgálni, és elgondolkodni azon, hogy vajon az orvosi segítség mellett mit tehetünk mi magunk saját gyógyulásunkért.

 

Miközben az orvos felírja neked a gyógyszert, érdemes elgondolkodnod, hátha vannak lelki kiváltó okai is a bajoknak. Persze azt nem állítjuk, hogy minden egyes fájdalomnál szentírásnak kell venni az alábbi táblázatot.

Például ha influenzajárvány tombol, és te is köhögni kezdesz, nem kell azonnal megijedned, hogy akkor valamit biztos nem jól csináltál.

 

Ám a sorozatosan visszatérő, vagy az előzmény nélküli betegségeknél talán eltűnődhetsz azon, nincs-e némi igazság abban, hogy lelki okai lehetnek.

Ha másért nem is, kíváncsiságból azért kikeresheted, hogy az adott szervnek vagy testrésznek mi a szimbolikus jelentése, és az ott jelentkező fájdalmak mire utalhatnak.

 

Miről árulkodnak a betegségeid?

 

Achilles-ín: érzelmi túlfeszítettség, földhözragadtság

Ágybavizelés: rettegés valakitől

Agyrázkódás: az eddigi út és a gondolkodás megtörése, irányváltás                                szükségességét jelzi.

Ájulás: El akarsz menekülni a világ és a problémák elől. Önvédelem

Alacsony vérnyomás: Félsz a felelősségtől, nem mersz elmenni a végsőkig.

Alkar: cselekvőképesség

Alkoholizmus: vágy a konfliktusmentességre, barátságos kapcsolatokra

Allergia: Az allergén által szimbolizált tulajdonságot elutasítod. Pollenallergia              esetén például a szexualitást, megtermékenyítést, szőrallergia                    esetén a kedveskedést, szeretetet nem tudod elfogadni, porallergia              esetén pedig a tisztátalanságot

Álmatlanság: nyugtalanság, félelem, bűntudat

Asztma: Az életben sok sérelmet nyeltél le, és egyszerre szeretnél                          megszabadulni tőlük, illetve többet szeretnél kapni. - szűkkeblű                   vagy, többet akarsz kapni, mint amennyit adni, a világ                                piszkosságának taszítása

Álmatlanság: Félsz a kiszolgáltatottságtól, a védtelenségtől vagy a haláltól.

Álterhesség: vágy a tiszta anyaságra

Alvás-problémák: halál-kérdés

Aranyér: határozatlanság, rugalmassághiány

Arc: nyíltság, önkifejezés, a leginkább magunkról beszélő rész

Arcideggörcs: állandóan maszkot hord, nem önmagát adja

 

Baleset, csonttörés: Nem a helyes úton jársz, túl merev vagy, változásra                  van szükséged.

Bal oldalon megjelenő elváltozások: Az anyához fűződő érzelmi viszonyodat                érdemes megvizsgálni. Jelképezi még az érzelmi oldalt és a múltat                  is.

Bélpanaszok: a szügségtelen elengedése félelemmel

Bélrendszer: ellenséges érzelmek

Boka: felemelkedés a földtől, elrugaszkodottság

Bőrbetegség: Túlzottan zárkózott és kemény vagy. képtelen vagy a                          gyengédségre és a nyíltságra. elfojtott harag

Bőrkeményedés: Merev nézetek, elképzelések

Bőrkérgesedés: Ez  védőpáncél utal a védtelenség, veszélyeztetettség                      érzetre

Bőrpigmenthiány: Elszigetelődés

 

Celluitis: Ragaszkodás a fájó emlékekhez.

Cukorbetegség: Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet.

Comb: az előrehaladáshoz, járáshoz szükséges erő

Csípőbántalmak: Félelem előrelépni. Több önbizalmat!

Csontok: szilárdság

Csontdeformálódás: Rugalmatlanság

Csonttörés: merevséget jelez, a gyógyulási idő alatt változtatnod kell ezen.

Csontvelőgyulladás: harag, csalódás

                         

Daganat: régi sérelmek, megrázkódtatások őrzése, lerakódása. Lelkiismeret-                furdallás

Depresszió: menekülés az aktivitástól

Derékfájás: túlhajszoltság.

Dohányzás: vágy az önmegvalósítás szabadságára, kapcsolatteremtésre

 

Égési sérülések: harag, gyűlölet, indulatok

Ekcéma: Ellentétek harca, érzelmi kitörések

Elfásultság: Elszigetelődés, elfojtott érzelmek

Elhízás: Boldogtalan vagy, úgy érzed, nem vagy fontos, kilátástalannak látod            a jövőd. Esetleg a plusz kilók mögé próbálod elrejteni nőiességedet.

Emésztési probléma: Valamit nem tudsz megemészteni, lenyeled a mérged.

Epebántalmak: Keserűnek érzed az életet.

Epe: agresszió, keserűség, bánat

Epekő: lerakódott fájdalom, sérelem.

Érproblémák, vérproblémák: szeretet áramoltatásának problémája.

Étvágy (nagy): biztonsági érzet hiánya, félelem.

Étvágytalanság: Félelem, veszély és fenyegetettség érzet

 

Fájdalom: figyelemfelhívás, amelyik szervet érinti, annak a területnek                    szimbolikus jelentését figyelembe véve

Farkasvakság: félelem a bizonytalanságtól, az ismeretlentől

Fej: irányítás, gondolkodás, racionalizmus

Fejfájás, migrén: Maximalista vagy, túlhajszolod magad. nem tűröd a kritikát

Fekély: Lelki fájdalom önbizalomhiány

Felkar: erő a cselekvéshez

Fertőzés: Harag, bántalom, ingerültség

Ficam: harag, ellenállás

Fog: agresszió, vitalitás

Fogíny: ősbizalom

Fogfájás: Valamit nem teszel meg, pedig szeretnéd. vitalitás hiánya

Fojtó érzés: szorongások

Foltokban hulló haj: szervzónák figyelembevételével jelez rendellenességet

Fülbetegségek: Nem akarsz meghallani valamit, nem figyelsz a belső                       hangodra.

Frigiditás, impotencia: Félelem az ismeretlentől, az odaadástól, az önkontroll            elvesztésétől, a haláltól, a megnyílástól, és a sikertelenségtől.

                         

Gerinc, hát: támaszt keresek, vagy túl sok a teher rajtad

Gerincproblémák: Az egyenesség, őszinteség, emberség jelképe.

Gerincferdülés: egyik feled túl hangsúlyos a másikkal szemben (lásd oldalak)

Golyva: egzisztenciális fensőbbségérzés

Görnyedtség: bizonytalanság, összehúzza magát, az élet csapásai alatt                  megtört

Gyomorfekély: elfojtod az agressziódat.

Gyomorpanaszok: Túl sokat töprengsz, valamit nem tudsz elengedni.

Gyulladás: Nem tudsz feldolgozni egy problémát, mert félsz tőle.

                         

Haj: szabadság, hatalom, saját terület határai, antenna, külső inger felvétel

Hajhullás, korpásodás: Új korszak kezdete, vagy a visszahúzódás jele.

Hányás: elutasítasz valamit; undor jele.

Hasmenés: nem tudod hasznosítani a tapasztalataidat, ezért azok csak                  átrohannak" rajtad.

Hasi panaszok: Egzisztenciális félelmekre utal.

Heg: egy lelki sérülésed mély nyomot hagyott benned.

Herpesz: Undorodsz valamitől.

Hólyaggyulladás: Visszafojtod érzelmeid, pszichés nyomás alatt állsz.

Hordó-mellkas: felfújja magát, erősebbnek mutatja magát

Húgyhólyag: pszichés nyomás, érzelmi telítettség,  "altesti sírás"

                         

Jobb oldalon megjelenő elváltozások: Az apához fűződő érzelmi viszonyodat            érdemes megvizsgálni. Ész, racionalizmus.

                         

Ínhüvelygyulladás: Nem engedsz utat cselekvőképességednek.

                         

Kancsalság: egyoldalú látásmód

Kényszeres evés: ingerhiány.

Kéz: felfogás, cselekvés, tenyér-kézfej kettősség

Kiütés: Türelmetlenség, gyermetegség

Kóros soványság: Megtagadod az életet, elfojtod a nemiséged, bűntudat

Koszorúér-elmeszesedés: az érzelmek visszafojtása.

Köhécselés: nem mered kimondani a véleményedet, de jelzed, hogy van.

Könyök: elhárítás

Köröm: agresszió

Kötőhártya-gyulladás: fájdalmat okoz valaminek a belátása.

                         

Lábfejpanaszok: a gyökereket, ősökhöz való viszonyt szimbolizálja. Nem                tisztázott a múltad, gyökértelennek érzed magad.

Lábszár: túl feszített tempóban haladsz.

Lábujjhegyen járás: folyamatos emelkedettségre vágyik

                         

Magas vérnyomás: Túl merev vagy, görcsölsz egy problémán, de nem tudod            megoldani.

Májbetegségek: Túl dühös és haragvó vagy. méregtelenítés, felismerés,                védelem a károsnak vélt dolgoktól, a tapasztalatok beépítése.

Medence: nemi tartás

Mell panaszai: Az anyasággal, gondoskodással van problémád.

Mellkas: rugalmasság, zártság

Menstruáció: önfeladás, odaadás, elengedés, ritmus, nőiség

Mióma: álterhesség

Mutálás: nem tudja milyen helyzetben milyen hangot használjon

                         

Nagyothallás: merev a saját környezetével szemben, lezárja magát

Nátha: el akarsz zárkózni a külvilágtól, a kommunikációtól.

Női mell: anya-gyermek kapcsolat

Női szervek betegségei: Nem éled meg a nőiséged, elutasítod a szexualitást. Nyaki problémák: Nincs összhangban az eszed és a szíved, mást súg az                  egyik, mint a másik.

 

Orr: emóciók, szex, büszkeség

Orrdugulás: Megakadályozod az érzelmeid áramlását.

Orrsövényferdülés: érzelmeid túlságosan egy oldalra hajlanak.

Orrvérzés: önfeláldozás. Igény a megbecsülésre. Mellőzöttség és el nem                ismertség érzése. Esdeklés a szeretetért.

Oldalak: tested jobb oldala az ész és a racionalizmus, bal oldala a szív és az            érzelmek jelzője. A fejeden ugyanez pont fordítva van.

                         

Pajzsmirigy: Ha alulműködik, félsz a változástól, ha túlműködik, sokat                      stresszelsz, és nincs határozott jövőképed.

Pikkelysömör: Túlzottan véded magad, félsz a sebezhetőségtől.

Prosztata: férfias agresszió

Púp: kizárja magát a közösségből, feladata van

                         

Rákos daganat: Elfolytott harag, bánat

Rekedtes hang: ha csak a torkodból képzed a hangod, nem adod ki teljesen              magad, titkolózol a környezeted előtt.

                         

Reuma: Önmagad és kapcsolataidat nem tudod elfogadni.

Ritmus: univerzális rend, élet, polaritás

Rövidlátás: bizonytalan vagy a jövődet illetően.

 

Sarkon járás: nem hagyja kibillenteni magát egyensúlyából

Sérv: Túlterheled magad.

Struma: fensőbbségérzése saját magát fojtogatja

Száj: befogadás, kommunikáció, kapcsolat a külvilággal

Szédülés: Bizonytalan és ingatag vagy.

Székrekedés: nem szeretsz adni, ragaszkodás

Szembetegségek: Valamit nem akarsz meglátni. Ha rövidlátó vagy, akkor a              jövőbeni dolgokat hárítod, távollátás esetén pedig az orrod előtt levő           dolgok felett húnysz szemet.

Szenvedélybetegségek: Másra vágysz, szeretnél kitörni. keresés, ingerhiány,          vágyakozás jele.

Szívpanaszok: Túl sok benned a gyűlölet és részvét, nem a szíved szerint              élsz.

Szívinfarktus: túlbecsüli az erejét

Szülés: odaadás, elengedés

Szürke hályog: "redőny", nem akar látni valamit, tompítja a látottakat

                         

Tagolatlan beszéd: nem akarja, hogy megértsék

Talp, kéz, tenyér: elkülönülés, különcség

Távollátás: nem akarod észrevenni az evidens dolgokat, elzárkózol attól, ami          az orrod előtt van.

Térd: Az alázatot, befelé fordulást jelképezi.

Tériszony: Félsz a bukástól és a sikertelenségtől.

Testszőrzet fokozott növekedése: férfias jellegek megerősítése

Torokpanaszok: Nem tudod, nem mered kimondani, amit szeretnél, nem                vállalod fel magad.

Trombózis: Szellemi fejlődésre van szükséged.

Túl egyenes a gerinc: túlzott magabiztosság látszata

Tüdő: szabadság, kapcsolat a külvilággal, kommunikáció, vitalitás

Tumor: Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet.

Tüdőbetegségek: Szomorú vagy, nem érzed magad elég szabadnak.

                         

Utazási rosszullét: Kiszolgáltatottságérzet, félelem, bezártságérzés

                         

Vállpanaszok: túlterheltség

Vastagbél: sokat kritizálsz.

Vastagbél-, aranyérproblémák: Szorongásra, félelemre utal.

Vékonybél: tudatos analízis

Vékony hang: nem mersz élni a saját lehetőségeiddel.

Vér: ego, vitalitás

Vérszegénység: passzivitás, bizonyos életenergiát nem vagy hajlandó                 felvenni, beépíteni a mindennapjaidba

Vesebetegség: Félelemre utal, jelképezi az emberi és párkapcsolatokat.                (jobb vese férfival kapcsolatos ügy, bal vese; nővel kapcsolatos ügy)

Vesekő: a párkapcsolatodban nincs elég energia, lelkesedés

Viszketés: ingerlékenység jele, a vakarással keresgéled, mi az, ami ingerel.

Visszér: Rugalmatlan, merev, zárkózott vagy.

                         

Zöld hályog: visszafojtott könnyek

http://www.joao.hu

Comments