Головна сторінка

                                                                
Шановні колеги, учні, друзі!
Щиро вітаю на моєму персональному сайті. Метою сайту є:

покращити викладання навчальної дисципліни, особливо теоретичної частини;

удосконалити можливості навчання, застосовуючи різні форми, види та способи представлення теоретичного, практичного, довідкового матеріалу;

організовувати ефективні форми навчальної діяльності для самостійної роботи учнів;

визначати рівень навчальних досягнень учнів і їх готовність до різних видів навчальної діяльності; 

здійснювати автоматизацію процесів контролю результатів навчальної діяльності: навчання, тренування, тестування;

надати можливість самостійно обирати завдання залежно від індивідуального рівня кожного учня на основі набутого практичного чи теоретичного досвіду.