Ballina

Gjimnazi shkencat e natyrës

Ø Fizika 10           

Ø Fizika 11          

Ø Fizika 12


ĉ
bajramrexhepi100,
Dec 29, 2016, 12:39 PM
Comments