[Untitled]‎ > ‎

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN ĐĂNG CHÂU

   
Các bạn sinh viên thân mến.
    Nhằm tạo điều kiện để các bạn thuận lợi khi theo dõi bài giảng và nhất là tham gia thảo luận, thực hành ở lớp, tôi sẽ cố gắng biên tập tốt hơn sites này. Chẳng hạn, sẽ rất tốt nếu như các bạn biết trước hôm nay tôi sẽ trình bày những vấn đề gì trong bài giảng.Theo đó, các bạn có thể tham khảo tài liệu trước và sẵn sàng phản biện...
    Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Chúc các bạn vui, khỏe, học hành tiến bộ.
GV: Nguyễn Đăng Châu
 

 

Vào đây để tải toàn văn bài giảng THỰC HÀNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT (Dành cho SV ĐHPCT): http://daytiengviet.dangchau.googlepages.com
Có gì cần trao đổi hoặc liên lạc, đừng do dự: daytiengviet.dangchau@gmail.com hoặc dangchauspdn9@yahoo.com
ċ
07SNV_giao_an.zip
(183k)
Chau Dang,
Jan 22, 2011, 5:36 PM
ċ
ABC-FONT.ZIP
(514k)
Chau Dang,
Nov 6, 2010, 7:02 PM
ċ
FONTS-LAOS.zip
(2446k)
Chau Dang,
Jan 13, 2011, 5:03 PM
ċ
Chau Dang,
Jan 23, 2011, 7:24 PM
ċ
giao_an05NV.zip
(1132k)
Chau Dang,
Jul 26, 2009, 1:17 AM
ĉ
u.doc
(1220k)
Chau Dang,
Jan 30, 2012, 12:44 AM
ċ
u.zip
(1166k)
Chau Dang,
Jan 30, 2012, 12:10 AM
Comments