פתח דבר


מטרת אתר זה היא לספק לכל דורש תוכן בעברית המסביר, מנמק, ומפרט את השקפת העולם ה"בהירה", כלומר ההשקפה שהכל טבעי, שאין שום דבר על-טבעי כגון אלוהים, נשמה, גורל, וכדומה. מטרתנו היא לספק בסיס רחב ועמוק שאליו יוכלו בהירים ומתעניינים לפנות על מנת להעמיק את הבנתם את עצמם ואת העולם ולחדד את דעותיהם ותובנותיהם. לשם כך, אנו שואפים לפרט את הבהירות על כל היבטיה, החל מיסודותיה המחשבתיים וכלה בנגזרותיה כגון תורות מוסר ותורות פוליטיות. 

כל התוכן באתר ניתן לצפייה והורדה חינם, ואנו מזמינים אותך לסקור אותו.

לעולם יש לחפש וללמוד את המקורות והטיעונים הטובים ביותר, לאו דווקא העתיקים ביותר. מכיוון שהישגי העבר ככלל גלויים לפנינו, לעיתים קרובות התכנים הטובים ביותר יהיו חדשים יחסית. אולם, למרבה הצער רוב התכנים הבהירים החדשים מוגנים על ידי זכויות יוצרים ופרסומם בחינם אסור. לפיכך, נוקט האתר במדיניות משולשת: אנו מפרסמים את הטובות ביצירות שזכויות היוצרים מאפשרות לנו, אנו מפרסמים מאמרים מקוריים אשר חוזרים על הרעיונות והנימוקים העכשוויים הטובים ביותר, ואנו מפרסמים קישורים אל, והערות על, מיטב הספרות הבהירה העכשווית.

  • היסודות - הכלי העיקרי של אתר זה הוא פרסום של אותם ספרי היסוד הבהירים שכלו זכויות היוצרים עליהם, בתרגום לעברית. ספרות זו כוללת את ניסוח והצדקת הבהירות, ונושאים כלליים יותר המובילים לכך כגון תורת הידיעה או תורת היש. היסודות הם לעיתים עבי-כרס, אבל אתר זה מתמקד בהבאת עיקר הדברים ובמידת האפשר מאמרים מתומצתים יותר - זאת הן כדי להקל על הקורא, והן מסיבות תקציב ויכולת.
  • לימודי המשך - בעוד ספרי היסוד מנסים להצדיק ולבנות את הבהירות מן היסוד, ספרות ההמשך מקבלת את הבהירות כנתונה ומפרטת את השלכותיה. ספרות זו עוסקת בדרך כלל בפיתוח היבט מצוצמם של הבהירות בלבד. בקבוצה זו כלולים פרסומים שונים, החל ממאמרים הדנים בטיעון אחד וכלה בפיתוח תורת מוסר שלמה. 
  • ספרות חיצונית - קטגוריה זו כוללת את כל התכנים שאינם מפרטים את הבהירות כשלעצמה, אבל נוגעים לה באופן עקיף ולכן נכנסו לאתר. בכך נכללת הספרות המפריכה את האפולוגטיה הדתית, תוכן מדעי הנוגע לתמונת העולם ואופי האדם, ובעצם כל תוכן אחר שמצאנו שהוא מענין.
  • פעילות - חלק מהותי של האידיאולוגיה הבהירה הוא ההשתתפות בפעילות חברתית לשיפור החברה והאנושות. חלק זה של האתר מוקדש לא לארגון של פעילות כזו, אלא למתן כלים בידי הקוראים לחבור לפעילות בהירה או ליזום ולנהל אותה בעצמם בהצלחה.
ישנו חוסר רב בספרות ותוכן בהיר בעברית. אנו קוראים לכל קורא לעזור לנו במלאכת התרגום או העריכה, בכתיבת ביקורות או בתוכן מקורי.
Comments