Jaunais Dārzs

Sludiniet tiem bērniem, kas stipri pārliecībā, ka svētuma telpā, tuvu debesu paradīzei, parādījies jauns dārzs, ap ko pulcējas augstākās valstības mājotāji un nemirstīgie iemītnieki no izcilās paradīzes. Cenšaties tad sasniegt to stāvokli, lai varētu atrisināt mīlestības mīklas ar anemonēm un varētu mācīties dievišķās un pilnīgās gudrības noslēpumus no mūžīgajiem augļiem. Iepriecinātas būs to acis, kas tur ienāks un apmetīsies.

 

- Bahāullā