שם המספר ומילות יחס

53ימים עד
הבגרות בלשון מועד קיץ

בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה
                                                                            לבתי ספר עצמאיים                לחצו על התמונות להגדלה
 שאלון א (011113)
תאריכי בחינות בגרות תשע''ד
מועד חורף  27.1.2014
מועד קיץ  12.6.2014
 
  קיץ תשס"ט  2009 

מיטיבים לעוף, מרחיקים לנדוד

שאלוןקיץ 
תש"ע  2010 

מאגרים במצוקה

שאלון


קיץ 
תשע"א  2011 

ארץ רעשה

שאלון

פתרון לאה ישלח


קיץ 
תשע"ב  2012 

ים המלח - קללה או ברכה?

שאלון
פתרון לאה ישלח


קיץ 
תשע"ג  2013 

שפה לא מילולית

שאלון

פתרון  משה"ח

 שאלון ב (011114)

תאריכי בחינות בגרות תשע''ד
מועד חורף  27.1.2014
מועד קיץ  12.6.2014

   קיץ 
תש"ע  2010 

הזכות שלא לדעת

שאלון

פתרון לאה ישלחקיץ 
תשע"א  2011 

בוחרים תמיד

שאלון

פתרון   לאה ישלח

 
קיץ תשע"ב  2012 

מה טֹבו אהליך

שאלון


קיץ 
תשע"ג  2013 

מנוחת אמת ואמונה

שאלון

פתרון  משה"ח