ACTIVITATS


Obre un full word i fes les activitats següents.

PENSEM-HI

Redacta un resum del conte d'unes cinc línies.

 

VOCABULARI

Has de buscar al diccionari la definició de les paraules següents i escriure una oració amb cadascuna:

 

haima, cuscús, plànyer, aixoplugar, captaire.

 

LA COMPRENSIÓ

 

·      Subratlla la posició que adopta el narrador davant del que es narra.

 

Narrador present al text com un personatge.

Narrador absent del text.

Narrador omniscient, que coneix l'interior dels personatges.

 

·      Omple aquesta fitxa sobre el conte.

 

Títol

 

Autor

 

Narrador

 

Personatges

 

 

·      Contesta aquestes preguntes.

 

Què explica aquest conte?

En quin marc físic té lloc la trama?

En quin marc temporal es desenvolupa?

 

·      Per respondre les preguntes anteriors has hagut d'identificar el marc de la història. Ara identifica els elements de la trama i omple l'esquema següent.

 

Esdeveniment inicial

 

Reacció del protagonista

 

Acció

 

Desenllaç

 

 

·      Subratlla quins d'aquests recursos, a més de la narració, s'utilitzen en aquest text narratiu.

 

descripció                   exposició                   diàleg                  argumentació

 

 

·      Opines que en el text que has llegit hi ha una voluntat crítica envers la societat i els seus personatges?

 

 

·      Busca un altre títol per al conte que has llegit.

 

ESCRIU

 

·      Continua la història (10 línies).

Et pot servir alguna d'aquestes idees:

1. A partir de llavors la madrastra es dedicà a reparar els perjudicis que havia causat a les fillastres.

2. Des d'aquell dia, les filles de la germana gran van sentir pànic a la cendra.


. Valora (10 línies).

Visita l'enllaç que es troba a "Per saber-ne més". Fes-hi una ullada, explica les característiques d'aquest blog i digues quina es la part que t'ha interessat més.

Comments