Tytuł projektu:
Zakup usługi, mającej na celu udoskonalenie istniejącego produktu w postaci uszczelnienia budowlanego dla kominów i pieców, dla przedsiębiorstwa Dortech II

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest opracowansie i wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowego produktu uszczelnienie budowlane, wysokotemperaturowe na bazie włókna szklanego, wraz z serią próbną opracowanego (nowego) produktu.

Efekty projektu:
W efekcie realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny produkt, tzn. zostanie znacząco udoskonalony istniejący
produkt "uszczelnienie budowlane", tj. sznur szklany; pod kątem parametrów technicznych, nowej funkcjonalności oraz
zastosowanych materiałów, w zakresie:
zastosowanie nowego rodzaju materiału: mieszaniny dyspresyjnej o unikalnej formule, co pozwoli na:
- zwiększenie żywotności produktu,
- zwiększenie elastyczności produktu,
- zmniejszenie łamliwości,
- zwiększenie wytrzymałości na dysocjację termiczną, 
- nowa funkcjonalność: właściwości gazoszczelne
- zwiększenie bezpieczeństwa

Beneficjent:
DORTECH II Magdalena Jargas, Żeromskiego 18, 33-100 Tarnów

Projekt realizowany w ramach:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Nr umowy: POIR.02.03.02-12-0025/16-01
Wartość projektu: 132 840,00
Wkład Funduszy  Europejskich: 82 800,00