Terapeutické pohovory

Motto: „Zdravie závisí od toho či sme v harmónii s našou dušou.

Choroba je znak, že nie sme na správnej ceste.“

Dr. Edward Bach


Holistický prístup:

  • Poníma celého človeka, nie len jeho chorý orgán
  • Kladie dôraz na odhalenie a následné odstránenie príčiny ochorenia, nie len na liečbu jeho dôsledku
  • V popredí je duchovný aspekt a harmonizácia duše osobnosti a tela
  • Liečba výhradne prírodnými prostriedkami – liečivou energiou kvetov, rastlín, stromov a minerálov a tiež zvieracích produktov
  • Terapeutický pohovor
  • Bachova kvetová terapia (zameraná na harmonizáciu všetkých základných negatívnych stavov mysle, sebapoznanie a duševnú očistu)
  • Homeopatia a fytoterapia
  • Irisdiagnostika a rádiostézia


Tento spôsob liečby môže byť určený komukoľvek, bez ohľadu na vek a zdravotný stav, pretože esencie nemajú vedľajšie účinky.

Užívať ich môžu dokonca i kojenci a tehotné ženy, ale i starší ľudia užívajúci psychofarmaká.

Vhodne je kombinovať túto terapiu s homeopatiou, a pomôcť dokáže i zvieratám či rastlinám.


Na terapie je možné sa objednať v Bratislave

Košiciach

Je potrebné sa dopredu objednať mailom alebo telefónom.

bachovaterapia@gmail.com
0908 074 894,

02/623 173 56

Mgr. Milota Pfeffer Nemčoková

Magistra farmácie, terapeutka (držiteľka štyroch medzinárodných certifikátov)

http://www.bachovaterapia.sk