Nedávne aktivity na lokalite

1. 4. 2017, 4:50 Používateľ Milotka Pfeffer upravil položku Bachova terapia
28. 12. 2016, 5:43 Používateľ Milotka Pfeffer upravil položku Bachova terapia
28. 12. 2016, 5:42 Používateľ Milotka Pfeffer odstránil položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:42 Používateľ Milotka Pfeffer odstránil prílohu kurz Bachova terapia Bratislava 2017-1.jpg z umiestnenia Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:42 Používateľ Milotka Pfeffer odstránil prílohu prednáška 2017 Tajomstvo liečivých energií.jpg z umiestnenia Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:42 Používateľ Milotka Pfeffer upravil položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:41 Používateľ Milotka Pfeffer priložil položku prednáška 2017 Tajomstvo liečivých energií.jpg k Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:41 Používateľ Milotka Pfeffer priložil položku Osobná konzultácia-1.jpg k Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:41 Používateľ Milotka Pfeffer priložil položku kurz Bachova terapia Bratislava 2017-1.jpg k Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:39 Používateľ Milotka Pfeffer vytvoril položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:37 Používateľ Milotka Pfeffer upravil položku Bachova terapia
28. 12. 2016, 5:32 Používateľ Milotka Pfeffer upravil položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:29 Používateľ Milotka Pfeffer priložil položku prednáška 2017 Tajomstvo liečivých energií.jpg k Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:27 Používateľ Milotka Pfeffer upravil položku Bachova terapia
28. 12. 2016, 5:26 Používateľ Milotka Pfeffer upravil položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:26 Používateľ Milotka Pfeffer priložil položku kurz Bachova terapia Bratislava 2017-1.jpg k Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:26 Používateľ Milotka Pfeffer vytvoril položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:26 Používateľ Milotka Pfeffer odstránil prílohu kurz Bachova terapia Bratislava 2017-1.jpg z umiestnenia Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:26 Používateľ Milotka Pfeffer odstránil položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:25 Používateľ Milotka Pfeffer upravil položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:23 Používateľ Milotka Pfeffer priložil položku kurz Bachova terapia Bratislava 2017-1.jpg k Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:23 Používateľ Milotka Pfeffer vytvoril položku Kurzy a prednášky
28. 12. 2016, 5:21 Používateľ Milotka Pfeffer odstránil položku Kurzy Bachovej kvetovej terapie
28. 12. 2016, 5:21 Používateľ Milotka Pfeffer odstránil prílohu kurz Bachova terapia Bratislava 2017.doc z umiestnenia Kurzy Bachovej kvetovej terapie
28. 12. 2016, 5:21 Používateľ Milotka Pfeffer odstránil prílohu Tajomstvo liečivých energií prednáška 2017.doc z umiestnenia Kurzy Bachovej kvetovej terapie

staršie | novšie