Kurz Bachovej terapie Bratislava

Kurz

BACHOVA  KVETOVÁ TERAPIA 1

sa uskutoční v

Bratislave, Župné nám. 9

V dňoch 17.-18. februára 2018

Lektor: Mgr. Milota Pfeffer
certifikovaná terapeutka bachovej kvetovej terapie a homeopatie

Miesto konania kurzu bude upresnené neskôr

Cena 110 Eur

Zálohu 50 Eur prosím uhradiť do 10. februára 2018

Na  účet: SK4402000000001327903353


V PRIEBEHU DVOCH DNÍ SA ZOZNÁMITE SO:

           ZÁKLADMI BACHOVEJ  KVETOVEJ  TERAPIE

FILOZOFIOU A OSOBNOSŤOU  Dr. BACHA,


38 ESENCIAMI A KRÍZOVOU ESENCIOU V TEÓRIÍ A PRAXI

 

Pokračovaním  kurzu Bachova terapia 1 bude kurz Bachovaterapia 2

 

NAUČÍTE SA:     Ako esencie precítiť a bližšie spoznať, bezpečne a účinne používať a harmonizovať svoju myseľ pomocou tzv. „Centrovania“, (účinnej meditačnej metódy    Dr. Bacha) pochopíte duchovný odkaz liečivých energií kvetov, súvislosť medzi Bachovou kvetovou terapiou a homeopatiou.

Možnosť zakúpenia esencií na seminári.
Možnosť individuálnych pohovorov a namiešania esencií.
Získate certifikát o absolvovaní kurzu 1

Informácie a záväzné prihlášky :

0908 074 894

            www.bachovaterapia.sk

Comments