Mặt dù thời gian thành lập chưa lâu, nhưng với lực lượng cán bộ và cộng tác viên có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đã từng trải qua công tác giảng dạy ở Đại học, Thiết kế, Tư vấn Giám sát, Quản lý Dự án, Thí nghiệm Kiểm định ở nhiều Dự án lớn trong khu vực bao gồm cả Dự án vốn đầu tư trong nước và vốn vay của các tổ chức tài trợ Quốc tế như ADB, WB, JBIC, UNDP…v.,v, Công ty có thể cung cấp nhiều Dịch vụ Tư vấn chất lượng cao cho các Chủ đầu tư (kể cả Nhà nước và Tư nhân) và các tổ chức khác đang hoạt động ở Việt Nam: