Chiến lược kinh doanh và Chính sách chất lượng

Chiến lược của Công ty là áp dụng cách Quản lý của các Hãng Tư vấn ngoại lên toàn bộ hoạt động của Công ty để có thể đưa Công ty trở thành một trong các Công ty Tư vấn mạnh trong khu vực. Công ty hoạt động theo hình thức cổ phần hoàn toàn: tất cả các thành viên đều tham gia cổ phần trong Công ty và như vậy đều có lợi ích trực tiếp khi đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của Công ty, nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt nhất và hiệu quả nhất cho các khách hàng.

Để đạt được mục tiêu chiến lược trên, Công ty có các cam kết về chất lượng dịch vụ của mình. Là nhà Tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu rõ và cung cấp các giải pháp Kỹ thuật cần thiết để Khách hàng có thể ra các quyết định đúng đắn và kịp thời. Tính chuyên nghiệp của Tư vấn thể hiện ở việc duy trì chất lượng dịch vụ một cách ổn định đạt được sự hài lòng của Khách hàng, cụ thể:

  • Tính cạnh tranh về Dịch vụ và Nhân sự cung cấp
  • Thời gian hoàn thành yêu cầu
  • Độ tin cậy về các khuyến cáo đưa ra
  • Các bí mật về dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng
  • Các Công nghệ mới nhất được áp dụng.