Công Ty Cổ phần Tư vấn-Kiểm định-Xây dựng Bách Khoa

Bachkhoa Associates - Consulting - Quality Verification- Construction 

 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Với sản phẩm chính là cung cấp Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật... nguồn lực của Công ty bao gồm nhân lực, thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và trang thiết bị (tin học, văn phòng, thông tin liên lạc, thăm dò khảo sát hiện trường, thí nghiệm, giám định chất lượng...), trong đó, nguồn lực chính và quan trọng nhất là con người.
Năng lực và trình độ chuyên môn của mỗi một Kỹ sư thành viên là tài sản trí tuệ của Công ty. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường Tư vấn Kỹ thuật, Công ty có chính sách thu hút và tuyển dụng những tài năng trẻ được đào tạo trong và ngoài nước. Các tài năng này là sự bổ sung cho lực lượng lao động hiện có, phù hợp với các đòi hỏi của công việc và mục tiêu lâu dài của Công ty.
Nguồn lực quan trọng nhất là con người, do vậy công tác đào tạo ở trong Công ty sẽ được đặc biệt chú trọng. Đào tạo nhằm nâng cao mặt bằng trình độ tư vấn và từ mặt bằng đó sẽ xuất hiện các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn và trong công tác quản lý.
Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn Kỹ sư ở khắp nơi có điều kiện hợp tác với công ty thông qua một hình thức nào đó để chúng ta vừa có thể phát triển được chuyên môn, vừa có thu nhập đồng thời đóng góp được cho xã hội, nhất là trong thời đại kinh tế tri thức đang là xu hướng tất yếu của đời sống mọi mặt.