CÔNG TY TƯ VẤN-KIỂM ĐỊNH-XÂY DỰNG BÁCH KHOA

      PHÒNG THÍ NGHIỆM VLXD VÀ KĐ CT LAS-XD 95

  Văn phòng chính : 14A-14B Nguyễn Tất Thành, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

        Điện thoại: 0511.760209     Fax: 0511.760210       Email : bka.dna@gmail.com


English Version                                                                                                                         Xem bản Tiếng Anh

Một số hình ảnh về Văn phòng chính và Chi nhánh Chu Lai

Thông tin chung

Sơ đồ tổ chức

Các dịch vụ Thí Nghiệm- Kiểm định

Các Dự án đã tham gia Thí Nghiệm- Kiểm định

Sổ tay Quản lý chất lượng của Phòng Thí Nghiệm

Chiến lược liên kết kinh doanh với các Phòng Thí nghiệm khác

Một số hình ảnh về hoạt động của Phòng Thí Nghiệm 

Thông tin tuyển dụng

Diễn đàn trao đổi về chuyên môn