Công Ty Cổ phần Tư vấn-Kiểm định-Xây dựng Bách Khoa

Bachkhoa Associates - Consulting - Quality Verification- Construction 

 

Thông tin chung-Địa chỉ liên hệ

       TÊN DOANH NGHIỆP:  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN–KIỂM ĐỊNH–XÂY DỰNG BÁCH KHOA.
      -TÊN GIAO DỊCH.....:  BACH KHOA ASSOCIATES
      -TÊN VIẾT TẮT........: BKA 
      -VỐN PHÁP ĐỊNH...: 2.000.000.000 VNĐ

       ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH:
       14A-14B Nguyễn Tất Thành , Quận Thanh Khê ,Thành phố Đà Nẵng.
       Điện thoại : 0511.760209 Fax : 0511.760210
       Email :
bka.dna@gmail.com
       Mã số thuế: 0400462538 Tài khoản số : 102010000196033
       Ngân hàng: Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Liên Chiểu, Đà Nẵng.


       CHI NHÁNH CÔNG TY

       CHI NHÁNH ĐĂKLĂK.
           Địa chỉ : Số 2A Bùi Thị Xuân - Thành phố Ban Mê Thuột.
           Điện thoại : 050.861221 Fax: 050.954953
           Email: 
bachkhoadl@gmail.com
           Mã số Thuế: 0400462538-002


       CHI NHÁNH QUẢNG NAM.
           Địa chỉ : Km1 Đường Tỉnh lộ 618 mới - Thôn Xuân Trung, Xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
           Điện thoại 0510.215825 - 0510.200297 Fax
           Email:
bachkhoaqn@gmail.com
           Mã số Thuế: 0400462538-003