CÔNG TY TƯ VẤN-KIỂM ĐỊNH-XÂY DỰNG BÁCH KHOA

Bachkhoa Associates-Consulting-Quality Verification-Construction 

  Văn phòng chính : 14A-14B Nguyễn Tất Thành, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

        Điện thoại: 0511.760209     Fax: 0511.760210       Email : bka.dna@gmail.com


English Version                                                                                                                         Xem bản Tiếng Anh

Một số hình ảnh về Văn phòng chính và Chi nhánh Chu Lai

Thông tin chung

Giới thiệu về sự hình thành và phát triển

Sơ đồ tổ chức

Các dịch vụ Tư vấn

Thông tin về Phòng Thí Nghiệm VLXD và KĐCT LAS-XD 95 

Chiến lược kinh doanh và Chính sách Chất lượng

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Thông tin tuyển dụng

Thư viện tài liệu chia xẻ