de eerste zin

home

Een goed netwerk en veel vakkennis zijn de pijlers voor een makelaarskantoor. De verbinding tussen deze twee wordt gelegd door communicatie.

 

 of:

 

'De afnemersmarkt is van cruciaal belang in de dienstverleningssector. Een makelaarskantoor is een dienstverlenend bedrijf en dus zijn de afnemers van zeer grote waarden.'

 

Op het tiende velletje volgt de laatste zin onder het kopje probleemstelling: 'hier moeten nog een aantal gesprekken over plaats vinden. Het is in ieder geval duidelijk dat het zal gaan over de communicatie met de klant.'

 

ander voorbeeld:

 

Het kenniscentrum kent zijn klanten niet. In elk geval onvoldoende om een adequaat ondersteuningsaanbod te realiseren.

 

 of:

 

'De belangrijkste activiteiten van het kenniscentrum is het neerzetten van het kenniscentrum als een functionele eenheid en het lokaliseren en verzamelen van kennis.'

 

De probleemstelling is: 'hoe kan het kenniscentrum meer inspelen op de wensen en behoeften van de docenten, gastdocenten en cursisten.'

 

 

Gisteravond keek ik naar het programma op zoek naar Evita. Opvallend dat de kandidates na een aantal weken met intensieve training en begeleiding zo geweldig vooruit zijn gegaan. En dan komen de puntjes op de i. Mij viel op een commentaar van Willem Nijholt over een eerste - onverstaanbare - zin: je moet er meteen stáán, je moet er meteen zijn!

En dat is niet alleen van belang in een musical.

 

'Nu of jaren geleden, aanlokkelijk blijft de verleiding zichzelf in de derde persoon te vermommen: toen hij bijna twaalf was maar nog altijd zielsgraag bij zijn moeder op schoot zat, begon en eindigde iets.' [Günter Grass, De rokken van de ui]

of 'De hond had alles gezien.' [Adriaan van Dis, De wandelaar]

Of je wilt of niet: deze eerste zinnen prikkelen de belangstelling, ze maken nieuwsgierig naar het vervolg en ze slaan de spijker op de kop. Uiteindelijk blijkt dat ze precies vertellen waar het allemaal over gaat.

 

Velen denken na de informatie over de rode draad en het einde goed na over dat einde. Dat is een goed begin, een begin dat moet eindigen bij een pakkende eerste zin.

Denk er ook om dat alles tussen de eerste en de laatste zin wel moet gaan over je onderwerp!

 

Gaat je onderzoek straks over communicatie dan kies je óók voor modellen en theorieën over communicatie en informatie. Gaat de scriptie over de klant dan kies je óók voor modellen die over de klant gaan. Daarmee ga je op zoek naar ideeën en vragen die je onderzoeksvraag vorm en inhoud geven. Hoe is de communicatie/ informatie in dit makelaarskantoor? En hoe is de uitwisseling met de buitenwereld? Hoeveel potentiële klanten zijn er voor het Kenniscentrum en wat weten we daarvan, bijvoorbeeld door het gebruik van secundaire gegevens?