infrastructuur op pc of www

home bachelorscriptie

Voordat je ook maar een idee hebt waarover je scriptie zal gaan is het van belang na te denken over de wijze waarop je wilt werken en de hulpmiddelen die je wilt gebruiken.

Je docenten hebben vroeger scripties geschreven met als uitgangspunt een schrift om aantekeningen te maken, misschien een multomap met tabbladen. Gegevens uit artikelen, of ideeën werden vastgelegd op fiches in een kaartenbak. Misschien schaften ze zich wel een nieuwe 'Bic' aan of werd het potlood type HB zorgvuldig geslepen...

Ouderwets! Zo werken we niet meer, we hebben allemaal een computer tot onze beschikking en velen hebben een cursus MSWord® of MSExcel® achter de rug. Maar hoe maak je daar op een handige manier gebruik van?

Dat is heel erg persoonlijk, het hangt ook van je vaardigheid af en de netwerkverbinding die je tot je beschikking hebt.

Ik vind het allerbelangrijkste de inrichting van een speciale directory op mijn harde schijf en de codering van mijn documenten.

Binnen een subdirectory 'mijn  scriptie' maak ik mappen als 'ideeën,' 'teksten,' 'commentaar,' 'literatuur,' 'richtlijnen,' 'verslagen...'

Onder ideeën komt alles wat ik tegenkom en waarvan ik denk 'daar zou ik nog wel eens wat aan kunnen hebben,' dat zijn ook dingen die me ineens te binnen schieten... Uiteraard ook alle ideeën van onderwerpen, ik begin met een lijstje onderwerpen/vragen die mij op een bepaald moment interesseren. Op mijn lijstje nu staat bovenaan 'chaos and complexity theories of formal social systems.' Dat lijkt mij nou echt interessant. Probeer ook meteen pakkende titels voor je scriptie te verzinnen. Een pakkende titel geeft richting aan je gedachten, je werk en uiteindelijk aan je betoog.

Onder teksten maak ik meteen al de hele opzet van mijn scriptie, ook al weet ik nog helemaal niet waar de scriptie over gaat: dus (management-) samenvatting, inhoudsopgave, voorwoord, inleiding, probleemstelling,...plan van aanpak... conclusies, aanbevelingen, samenvatting, nawoord/nabespreking, literatuurlijst... neem gewoon een standaard indeling...

Als je in MSWord® werkt start dan al je documenten in de overzichtsweergave, dan krijg je bijna automatisch een overzichtelijke structuur! Werk zoals een ervaren kok in de keuken: maak eerst alle componenten perfect (dat noemt een kok de mis-en-place) en maak pas als dat allemaal klaar is door samenvoeging van alle elementen het eindproduct. Daarbij mag je de peper en het zout niet vergeten, maar daar kom ik zeker nog op terug!

Onder commentaar verzamel ik alles wat ik verneem van mentoren, coaches, docenten, mede-studenten, vrienden/ vriendinnen en anderen van wie ik de mening al dan niet op prijs stel... al dan niet want van mensen die het met je eens zijn wordt je scriptie hooguit voldoende, mensen die je scriptie helemaal niks vinden zorgen dat je scriptie goed wordt...

Literatuur wordt bij mij altijd een dikke map, vooral omdat ik probeer van alles wat ik tegenkom en dat misschien ooit van belang is meteen een scan of een dump te maken. Een webpage kan morgen gewijzigd zijn (dan vaak nog terug te vinden via 'in cache' van google.com), maar zeker als je al surfend iets gevonden hebt dan is terugvinden vaak moeilijk. Vandaag heeft 'tom weeber'  op google circa 2.590.000 resulaten en vindt deze pagina daar maar eens op terug (uit service-overwegingen doe ik mijn best hoog te eindigen, zoveel mogelijk bij de eerste tien)! 

De map richtlijnen is handig omdat ik daarop alle stukken van school zet die officiële richtlijnen en adviezen bevatten waar ik rekening mee moet houden.

De map verslagen bevat aantekeningen van alle gesprekken die ik heb met collega's en anderen over mijn werkstuk. Ook college-aantekeningen komen hier terecht.

De codering van documenten vergt enige aandacht, handig je literatuur en webpages die je dumpt een nieuwe naam te geven die zo goed mogelijk de inhoud dekt. Ook stukken die ikzelf eenmalig schrijf zoveel mogelijk een inhoudelijke naam. Documenten uit 'teksten' geef ik een volgnummer, iedere keer als ik iets wijzig aan bijvoorbeeld het voorwoord telt het volgnummertje één op, het voordeel is dan dat ik nooit verlegen zit om een oude versie of een idee dat ik ooit verworpen heb kan ik altijd weer terugvinden.

Verschrikkelijk belangrijk om regelmatig een back-up van deze directory te maken, veel studenten gebruiken een USB stick, maar ik begrijp dat ook een MP3 speler handig is als back-up, maar daar heb ik geen ervaring mee. Voor mij een spindel goedkope, trage CD's...

Denk erom dat een USB stick handig is als back-up. Hoe vaak raken die dingen niet kwijt? En wat soms nog erger is: ligt de informatie echt op straat, bijvoorbeeld over de beveiliging van onze MP, of moet ik JP zeggen? Dus: een USB stick handig als back-up maar nooit om je werkbestanden op te bewaren!

Probeer je inbox ook in te delen in mappen, zodat de conversatie met docenten bij elkaar komt te staan en niet tussen al de spam-achtige en andere vrolijke mail van je vrienden. Ook van je mailbox kun je een back-up maken (exporteren heet dat). Bij sommige providers is het mogelijk om de inkomende mail op de server van je provider te laten staan, dat kun je zelf instellen. Je hebt dan een soort automatische back-up... In zo'n geval is het ook handig om belangrijke stukken in een mailtje aan jezelf te sturen...

O ja... misschien niet onhandig om in plaats van je mailbox met die leuke naam (ik heb studenten met 'littlesexygirl' 'machoboy' @emailprovider!!!) nu een box te maken met een meer professionele naam en daarin alleen 'officieel' te communiceren met je stagebegeleiders. Ik heb van littlesexygirl een uitnodiging gehad voor haar feestje, mijn saaie naam viel wel op in de 'verzonden aan' (heb de uitnodiging overigens direct verwijderd, ik denk dat de uitnodiging toch echt niet voor mij bestemd was).

 

 MAAR HET KAN OOK ANDERS

 

Er is tegenwoordig veel webbased software, ik heb een student gehad die alles wat ik hiervoor beschreven heb (dus ook zijn ideeën, verslagen en literatuur...) in een (gesloten) discussiegroep ('groups')  had gezet. Buitengewoon handig om met hem, als mentor, te communiceren. Hij kon 'overal' aan zijn scriptie werken. Steeds meer studenten zie ik hun scriptie schrijven in een website of weblog, gesloten of beperkt toegankelijk

Toch is hierbij een waarschuwing op zijn plaats: POP, leerdoelen en andere persoonlijke informatie zou ik nooit op het web zetten. De banken beweren bijvoorbeeld ook dat internet bankieren veilig is. Maar de beveiliger Kasperski wantrouwt het systeem nog altijd en vermoedt een miljardenfraude.

Stukken kun je ook schrijven in 'notebook' of 'docs & spreadsheets.' In docs & spreadsheets worden alle revisies automatisch bijgehouden maar volgens mij is het zoeken in oude versies niet erg gemakkelijk, dus toch maar nummeren. In notebook kun je heel eenvoudig webpages dumpen ('knipsel').

Dit is handig maar als je geen ervaring hebt... eerst uitproberen.

 

KIEZEN VOOR JE BEGINT

 

De ervaring leert dat als je later iets wilt veranderen in je systeem dat dat heel vervelend is, veel werk en verwarrend. Kies daarom een systeem/werkwijze en probeer je daaraan te houden. Het is maar voor een jaar en bij je volgende grote stuk mag je het anders doen en dan hoop ik dat je hiervan veel geleerd hebt!

 

Van je stage kun je ook elke dag een dagboek of logboek bijhouden, zeker als je met ingewikkelde systemen bezig bent... altijd handig. Zo heb ik voor mijn - inmiddels honderden - webpages een spreadsheet, waarin ze allemaal een nummer hebben, deze pagina bijvoorbeeld heeft het nummer 1019 en waarop ook de status van elke pagina staat.