What is BabyDuino?

BabyDuino is a baby monitor prototyping kit based on Arduino. Its objective is to provide a tool for monitoring biological data that are important for the welfare of a baby, such as body and environmental temperature, humidity, ... among others. Having this type of information can help identify patterns related to different sleep disorders (apnea), heart disease (related to sudden death),...

BabyDuino read the information through different sensors making the information visible in a mobile application, sending alerts when the data show an irregular behavior, such as elevated temperature, irregular heartbeat, etc..

BabyDuino will be designed to be secure and least intrusive possible.

BabyDuino is an open source project which means that anyone can improve it or adapt it to their needs, and the design of hardware and software will be shared.

BabyDuino is NOT a marketable product, is a prototyping kit, designed to advance in research and development around open hardware monitoring babies and dependents.

For the prototyping process we start from a multidisciplinary technical team. In order to complement our technical knowledge with project requirements, we are seeking collaborations in various fields such as pediatric professionals to help us parametrize the most appropriate values, professionals in the field of industrial design to help us with the packaging, design professionals, users to test it and give us feed back for improvement ...

Who is it for?:

.- For people who want change (expand or adjust) the functions, the idea is to create a learning community from BabyDuino that allows us to implement improvements over time.

.- Researchers, the kit will serve people to design new prototypes to monitor for dependents.

.- Educators, the kit will serve to train from the PBL methodology (project based learning)


Are you a doctor? Are you an engineer? Are you a maker? Are you developer? Are you a designer? Are you a professor? Do you like tinkering? Are you a parent? Feel free to be part of the development community BabyDuino! together we can learn a lot through an innovative project for society.
Zer da BabyDuino?

BabyDuino Arduino-n oinarritutako prototipatze-kit bat da eta beste funtzio batzuk eransten ari gatzaizkio. BabyDuino-ren helburua honako hau da: haurtxo batentzat garrantzitsuak diren datu biologikoak monitorizatzeko ikerketa-kit bat eskaintzea, hala nola, gorputzaren zein giroaren tenperatura, hezetasuna…. besteak beste. Informazio hori eskuratzen denean loaldiaren arazoekin (apnea), kardiopatiekin (bat-bateko heriotzarekin lotutakoak), … lotutako patroiak identifika daitezen laguntzen da eta horrek haurtxo baten bizitza salba dezake.

BabyDuino-k sentsore batzuen bidez informazioa irakurtzen du eta aplikazio mugikor batean ikusgarri bihurtzen du, datuek jokabide irregularra erakusten dutenean alerta-deiak bidaliz, adibidez, tenperatura-igoerak, bihotzaren erritmo irregularra, eta abar.

BabyDuino segurua eta ahalik eta intrusio-maila txikiena izateko diseinatuko da.

BabyDuino kode irekiko proiektua da eta, beraz, edonork hobetu edo bere beharrizanetara egokitu dezake; izan ere, hardware eta software-n diseinua askea izango da.

BabyDuino EZ da merkaturatu daitekeen produktua, prototipatze-kit bat baizik. Berori pentsatuta dago haurtxo eta menpekotasunak dituzten pertsonak monitorizatzeko hardware askearen ikerketa eta garapenean aurrera egiteko eta zuk ere hobetu dezakezu.

Prototipatze-prozesurako abiapuntua diziplina anitzeko talde tekniko bat da. Gure ezagutza teknikoa eta proiektuaren beharrizanak osatzeko, lankidetzak bilatuko ditugu beste eremu batzuetan, hala nola: pediatriako profesionalak, balio egokienak parametrizatzen laguntzeko, industria-disenuaren arloko profesionalak, packaging-arekin laguntzeko, irudi-diseinuko profesionalak, pertsona gehiagorengana heltzen laguntzeko, kit-a frogatuko duten pertsonak, hobekuntzak egiteko feed back-a eman diezaguten,… 


Nori zuzentzen zaio?


.-Funtzioak aldatu (zabaldu edo doitu) nahi dituzten pertsonei. Gure ideia BabyDuino abiapuntutzat hartu eta ikasketa-komunitate bat sortzea da, denboran aurrera egin ahala hobekuntzak sartzeko aukera izan dezagun.

.-Osasun arloko ikertzaileei. Kit-a menpeko pertsonak monitorizatzeko prototipo berriak diseinatzeko balioko die.

.-Hezitzaileei. Kit-a irakasleei balioko die PBL (project based learning) metodologian oinarrituta irakasteko.

Medikua al zara? Ingeniaria al zara? Makerra al zara? Programatzailea al zara? Diseinatzailea al zara? Irakaslea al zara? Lardaskan ibiltzea gustukoa al duzu? Gurasoa al zara? Ez egin zalantzarik BabyDuino garapen-komunitateko kide izateko! Elkarrekin asko ikas dezakegu gizarte guztiarentzat berritzailea den proiektu baten bitartez. 
 

¿Qué es BabyDuino?

BabyDuino es un kit de prototipado que se basa en Arduino y al que estamos añadiendo diferentes funciones. El objetivo de BabyDuino es proporcionar un kit de investigación para monitorizar datos biológicos que son importantes para el bienestar de un bebé, como por ejemplo la temperatura corporal y ambiental, humedad,... entre otros. Al contar con este tipo de información se puede ayudar a identificar patrones relacionados con diferentes trastornos del sueño (apnea), cardiopatías (relacionadas con la muerte subita),... lo que puede llegar a salvar la vida de un bebé.

BabyDuino lee a través de diferentes sensores la información que después hace visible en una aplicación móvil, enviando alertas cuando los datos muestran un comportamiento irregular, como por ejemplo elevación de temperatura, ritmo cardiaco irregular, etc.

BabyDuino será diseñado para ser seguro y lo menos intrusivo posible.

BabyDuino es un proyecto de código abierto lo que significa que cualquiera puede mejorarlo o adaptarlo a sus necesidades, ya que el diseño de hardware y el software serán liberados.

BabyDuino NO es un producto comercializable, es un kit de prototipado, pensado para avanzar en la investigación y desarrollo de hardware abierto en torno a la monitorización de bebés y personas dependientes que tu también puedes mejorar.

Para el proceso de prototipado partimos de un equipo técnico multidisciplinar. De cara a complementar nuestro conocimiento técnico con las necesidades del proyecto, buscaremos colaboraciones en diferentes ámbitos tales como: profesionales pedíatricos que nos ayuden a paremetrizar los valores más adecuados, profesionales del ámbito del diseño industrial que nos ayuden con el packaging, profesionales del diseño de imagen que nos ayuden a llegar a más personas, usuarios que lo prueben y nos den feed back para la mejora,...

¿A quien va dirigido BabyDuino?

.-A personas que quieran modificar (ampliar o ajustar) las funciones, la idea es crear una comunidad de aprendizaje a partir de BabyDuino que nos permita ir implementando mejoras con el tiempo.

.-A investigadores/as de la salud, el kit servirá a las personas para diseñar nuevos prototipos para monitorizar a personas dependientes.

.-Educadores, el kit servirá a los profesores para formar a partir de la metodología PBL (project based learning)

¿eres médic@? ¿eres ingenier@? ¿eres un@ maker?¿eres programador@?¿eres diseñador@?¿eres profesor@?¿te gusta trastear? ¿eres un padre o madre? ¡no dudes en ser parte de la comunidad de desarrollo BabyDuino! junt@s podemos aprender mucho a través de un proyecto innovador para toda la sociedad.