MAHAKRANTI

Babaji néhány lényeges megfigyelést mondott el a világ jövőjére nézve: A kavargással teli jelen csak véres forradalom árán fog megváltozni; és a béke csak azután tér vissza, hogy a forradalom már elérte a tetőpontját. Az utórezgést -ami totális lesz, egyik ország sem ússza meg, akár kicsi akár nagy. Néhány közülük teljesen elpusztul, nyomot sem hagyva létezéséről; de a népesség 3-5% és 25%-a között ettől megkímélődik és túléli. A pusztulás földrengések, áradások, balesetek, ütközések és háborúk által következik be. A pusztító elemek (amikre idáig Sri Babaji felügyelt) már el lettek engedve, hogy betöltsék a legszörnyűbb szerepüket; de nem lesznek hatással viszont azokra, akik a kiválasztott istenségükhöz imádkoznak.

Az előző jóslatára hivatkozva Sri Babaji megjövendölte, hogy a forradalom (mint egy aratás) totális lesz és a világ egyik végétől a másikig fog érni. A forradalom növekvő ütemű lesz, ám egyszer eléri a tetőpontját. Nem korlátozódik országokra, hanem elnyeli az egész világot, benne a nagy és kis országokat egyaránt. Az emberek manapság teli vannak gyötrelemmel és boldogtalansággal. A gyötrelem és boldogtalanság nem csak a szegényekre jellemző, hanem a gazdag embereket is érinti; Mindenki szenved a (pénzügyi) bonyodalmaktól, bajoktól és boldogtalanságtól. Az országok vezetői serényen védelmezik a pozícióikat és teljesen figyelmen kívül hagyják az embereik szükségét és érdekét. Ezek a vezetők félrevezetik a népet. Teljes bizonytalanság van. Nincs biztonság sem személyre, sem pedig tulajdonra nézve. Most képződnek az új vezetők, hogy felváltsák a korrupt vezetőket, visszaállítsák a jogokat, a valódi rendet, és hogy békét hozzanak.

Mostanra már a démoni befolyások bekebelezték az embereket. Ember ember ellen fog harcolni, és el is pusztítják egymást. Először a pusztítás megy majd végbe, aztán egy nyugalom, és végül beköszönt a béke. Néhány ország teljesen romba dől. Az ima lesz az egyedüli menedék és a megmentő a pusztítással szemben. El kell felejteni a múltat és a jövőt, meg kell szüntetni minden más gondolatot, és e helyett imádkozni kell az elme és a lélek teljes koncentrációjával, Istenbe vetett teljes hittel. Kántáld, hogy ÓM NAMÁ SIVÁYA, ezzel le tudod győzni a halált. Semmi gonosz befolyás nem fog soha közeledbe érni, ha tiszta szívvel és elmével imádkozol, teljes hittel és koncentrációval.
MAHAKRANTI

HAIDIYAKHANDI
Path to Happiness


Haidakhan Babaji az Isteni Energia egy Hatalmas Földi Manifesztációja.
Ő a Legtökéletesebb Tanító, a Mahavatár, Isten egy Hatalmas Manifesztációja emberi formában.

Az írás angolul: http://www.fortunecity.com/roswell/prophecy/23/Books/Path.htmMahaKranti


Babaji látogatása vége felé közeledve gyakran utalt a küszöbön álló MahaKrantira, a végítélet idejére, amiben a sötétség erői el lesznek pusztítva, és amik a Fényeké, azok felszabadítva. Amikor ez a végső fázis a tisztító folyamatban elérkezik, az Új Energia az egész földön hatalmas intenzitással fel lesz szabadítva, hogy ennek a fázisnak az utolsó lépését befejezze.

Ebben az időben az Új Energia eddig csak kis adagokban szabadult fel és csak egy kevesen képesek ezt használni. Ezen kevesek azok, akiket Babaji speciálisan kiválasztott és beavatott vagy a szubtilis, vagy a fizikai szinten.

Ő tudja ezt, mert Ő az a Létező, aki felelős ennek az Energiának a lehozásáért, és irányításáért ennek megfelelően.

Az Új Energia teljesen eltérő minden más energiatípustól, ami mindezidáig látható vagy megtapasztalható volt. Ez egy olyan típusú energia, ami még soha nem volt használva eddig ezen a teremtésen.

Az Új Energia egy önmagában felsőbbrendűen erőteljes Létező, akinek a szerepe eltörölni minden gonoszt és tisztátalanságot. Nem lehet befolyásolni vagy hatást gyakorolni rá semmilyen gonosz erővel.

Felismeri a saját Isteni mivoltát és a kifejezett célját szolgálja az összes gonosz elem elpusztításának.

Nem használható az emberek által, hogy azok szeszélyeit elégítse ki tettek vagy csodák bemutatásával, és semmilyen földi vagy haszontalan célra sem használható. Megvannak a rendelkezései és azok a rendelkezések visszafordíthatatlanok és megakadályozhatatlanok.
Polarizálhatatlan, és nem használható senki által, akinek a frekvenciája nem lett még megemelve, hogy ehhez alkalmazkodni tudjon.Ezért vigyázzatok azokkal, akik azt állítják, hogy ők használják az Új Energiát, vagy akik azt gondolják, hogy ők képesek magukhoz parancsolni ezt. Az ilyen emberek becsapják magukat.

Habár ők kapcsolatban állhatnak valamilyen típusú energiával, valószínűleg még nem kapcsolódhattak az Új Energiával. Csak a nagy egójuk győzi meg őket arról, hogy nekik van. Nem tudsz lélegezni a mély tenger alján megfelelő lélegeztetőeszköz nélkül.

Hasonlóan egy speciális módosítás nélkül a szubtilis testeteken, az Új Energia el fog pusztítani titeket, ahogy megközelít.

A MahaKranti idejéről beszélve, Babaji egy komplett és abszolút káoszban lévő világot ír le, egy időt, amiben "furcsa és szokatlan dolgok történnek".

Diszharmónia és konfliktus fog terjedni egyre jobban egy hatalmas skálán, érintve a családokat, társaságokat, intézményeket és országokat.

Bizalmatlanság fog növekedni a nemzetek között  Faji lázadások fognak kiszélesedni és a zűrzavar növekedni fog, még azokon a területeken is, ahol ilyen eseményekről nem hallottak.

Senki és semmi hely nem marad érintetlenül az egész világon előforduló eseményektől.

Természeti katasztrófák, földrengés formájában, árvizek és vulkánkitörések fogják a földet rázni a legvalószínűtlenebb helyeken, és a pestis és más betegségek fogják fertőzni a Földet és terjedni mindenfelé.

Minden teremtmény, beleértve a növényeket és az állatokat is, ezen körülmények hatása alá kerül, és semmi sem menekül meg, mert nem lesz hová rejtőzni és biztonságos menedék sem, ahol meg lehetne húzódni.

Az emberi szívek elsötétülnek és nyugtalanná válnak, és különös látványok fogják borítani az egeket és a földeket. A helyzet a Földön egyre csak romlani fog. A tisztítás fájdalmas lesz, de szükséges.

"A jelzés a MahaKrantira (hatalmas pusztítás) már le lett adva. Senki és semmi nem tudja mostmár megállítani. Minden rossz elem, minden gonosz el lesz pusztítva. Aztán valódi Béke, Igazság, Szeretet és Tisztaság következhet." -Babaji

"Most a második felét teljesítem a munkámnak. Hamarosan vége lehet. A GYŐZELEM biztosított." -Babaji

"A szélben ott leszek, a tűzben ott leszek, a vízben ott leszek, mindenhol ott leszek. Jönni fogok, mint egy kék fény."  -Babaji

"Jöhetek, mint egy illat, és jöhetek, mint egy Erő, egy Erő, amely megköveteli a változást a Tisztaságra."  -Babaji

"Készülnötök kell az előttetek álló napokra."  -Babaji

"Tartsd meg a nyugodtságod magadban, még ha a külső világ káoszban is van."  -BabajiBABAJI hozzátette, hogy a végső napok olyan sötét idők lesznek, hogy sok testet kóbor lelkek fognak elkobozni eredeti tulajdonosaiktól, és úgy fogják használni őket, mint a sajátjaikat.

"Zavarodottság fog uralkodni és a gonoszság kitárulkozik minden lehetséges létszintjén, míg végül az összes tisztátalanság és gonoszság teljesen meg nem semmisítődik." -Babaji

"Minden gonoszság elpusztításával végül be fog következni a világ illuzórikus anyagi megnyilvánulásának a teljes összeomlása." -Babaji

"Sok szív egyre inkább ki fog hűlni és el fog gyengülni. Azok, akik nem erősek és elhivatottak az Isten iránt, elhullanak az út mentén." - Babaji

"Jobb megtartani a nőtlenséget, ha tudod, habár sokkal nehezebb lesz így megmaradni ebben az időben. Ha a nőtlenséget választod, figyelmeztesd magad, hogy ne az egóból származzon, máskülönben sikertelen lesz az erőfeszítésed." -Babaji

"Jobb, ha hozzászoksz a gyakori szóhasználatomhoz, hogy "gonosz", erre az időre, ami a masszív kitárulkozása és elpusztítása a gonoszságnak -- minden tudatlanságnak, minden illúziónak, minden hamisságnak, minden tisztátlanságnak. Ebben a pusztítás időszakában csak azok, akik megmaradnak az elméjük tisztításánál, és a rezgésük fokozásánál, lesznek képesek enyhíteni a zavarodottságon, fájdalmon és szenvedésen, amit a MahaKranti hozni fog." -Babaji

Babaji figyelmeztetett minket, hogy készüljünk és jól készüljünk fel erre az előttünk álló időre. Azt mondta, nem szükséges a vallásos könyveket bújni, sokféle gyakorlatba merülni, vagy drága terápiákra járni, hogy erre felkészüljünk. Az ilyen dolgok általában csak akadályok, amik jobban elárnyékolják tőlünk a Fényt.


Hanem inkább az egyénnek készülnie kellene, az elméjének és a lelkének tisztításával és tanulással, hogy meg tudja különböztetni a vágyakat, és elszakadni tőlük, meg azoktól a kötődésektől, amik haszontalanok. Azt kell tennie, ami támogatni fogja őt, hogy az Isteni úton maradjon, komolyan véve az elhivatottságot az Isteni felé és ebbe egy folyamatos erőfeszítést tenni.

Az Isteni út nyitott mindenki számára, aki erre tiszta és komoly szívvel rá kíván térni. Nem különböztet meg státuszt, tanultságot, vallást, bőrszínt vagy nemzetiséget.
Az, ami az ember szívében van az ami meghatározza a sikerességet vagy a kudarcot.
 
Csak akik követik az Isteni utat, azok léphetnek be a Fény, Szeretet és a Szépség Új Evolúciójába. Azok, akik választásukkal a Sötétség útját követik, nem fogják örökölni az ajándékot, amit az Isteni tud nyújtani: egy Isteni evolúciót, amiben a gonoszság terhe, szenvedése és kihasználtsága nem fog létezni. Ez az új létezés egy lesz a Szeretettel, Harmóniával, Békével és Végtelen Szépséggel, minden az Istenség kifejeződésével.

Babaji megígérte, hogy eljön ez az idő. Csakis Babaji, mint az Atya tudja, mikor fog ez a nap elérkezni, és csak akiket Ő kiválaszt ennek feltárására, azok fogják tudni. Habár, ebben a fázisban az időt csak az Atya ismeri.

Babajinak sok mondanivalója volt számunkra a MahaKrantiról, és arról, hogyan tudjuk erre a legjobban felkészíteni magunkat. Ő párbeszédét ezekkel a megerősítő szavakkal zárta, kedvesen mondva, az Ő finom és ismerő módján:

"Legyetek nyugodtak és félelemmentesek, gyermekeim, ha ebbe a tisztító folyamatba kerültök."

"Meg lesztek mentve. A test eldobása a kezdete az Új Evolúciónak számotokra, akik az Atyához tartoztok."

"Ez az a ajándék, amit az Apa-Anya Isten megígért nektek és ez Isteni Szeretetből származik. Ezt a nagyszerű ajándékot adom át nektek. Amit tennetek kell, mindössze csak annyi, hogy elfogadjátok és élvezitek Szeretettel."

Babaji megjegyezte, hogy Káli a legszeretőbb az összes MahaShakti (a Hatalmas SzeretetEnergia) Női aspektusai közül, mert Neki van a legerőteljesebb és a legaktívabb Szeretete.

PRAYER TO THE DIVINE MOTHER


O Divine Mother,

Help me find my path back to You.

Illuminate my mind with Your Wisdom.

Fill my heart with Your Love.

Strengthen my will with Your Power.

Fill my Being with the Joy of Your Glory.

May Your Peace and Happiness be always with me.

Help me to fulfil my role swiftly and fully.

Purge all evil from my existence,

And protect me from it always.

O Divine Mother, I surrender totally to You. I will follow You forever and will serve You always without reservation, for You are my Light and my Life.

I Love You infinitely and will do so eternally.

***


OM NAMAHA SHIVAYA


BHOLE BABA KI JAI
Greetings Friends of the Light,

I come to you on behalf of the Brethren of Light to speak with you all about "Ascension" and 2012.

Your thought forms are being pervaded by "fear" of the outcome of Mother Earth and the "happening" predicted for the year 2012. The propaganda of the "darkness" has pervaded one and all of the "meaning" of this time.

This is NOT the end time of Planet Earth, it is NOT the end time of soul's incarnate....it is merely the ending of the Mayan Calendar that has been misinterpreted as the "end time"!

"ASCENSION" is a word that is also being mis-interpreted. Ascension, what does this word mean? Rising up and into other realms away from Planet Earth? No it does not mean that at all!!

Ascension very simply put, is to do with "allowing" yourself to face your "inner demons" within. Your "fears", your ego selves with truth and honesty. To "rise above" your limitations that these "demons" stop you from doing.

The word ENLIGHTENMENT means to "see more clearly or to shed light upon." By "allowing" your demons to be released, you can them see more clearly from your HIGHER SELF OF LOVE AND LIGHT!

Many soul's at this time, are "allowing" themselves to be caught up in mis- truths and as a result, their path's have become complicated causing many to feel 'despair" and the feeling of wanting to leave Planet Earth and to return home to Spirit Realm so that they may have the "peace" they are not finding on the Earth plane.

NO, NO! this is not the answer, the answer lies within of yourselves in the peace and quiet of "going within" of yourselves into the stillness of your HEART.

Much is being made complicated at this time. We of the Brethren of Light do not speak in a complicated manner with words that are not understood. We come to you SIMPLY and in TRUTH.

Many soul's at this time feel that they walk the Earth plane as "Spirit walking a Spiritual Path", this is not so. You are "Spirit walking as Human" and experiencing "humanness" in all it's forms!

As "Beings of Light", some have chosen to guide others in Human Form, but this does not detract them from also being "human incarnate"!

Do not think that you are "above another soul", this is your ego self that "allows" you to think in this way. Be yourself with no "facade", be truth, be light but above all keep your walk on the Earth plane.......SIMPLE!!

Namaste,

Babaji.
Your Wake-Up Call


This message is your signal, your wake-up call. Babaji, for the first time,
openly talks about what the increasing natural calamities, doomsday
prophecies and Divine Compassion mean. Read it, share it, and help as
many people as you can to go towards the light. We will appreciate if
you send at least 100 emails and courier 100 copies of this message to
your dear ones for their benefit and ascension
All the holy siddhas and masters love you; they all are very much concerned about your
spiritual growth and happiness in life. From time to time they are giving guidelines,
instructions and messages through Avdhoot Baba Shivanand ji. And Babaji is conveying
these messages which he is receiving from the holy masters. This is the beginning of
series of messages conveyed by the Guru Mandala for the benefit and ascension of
mankind, as this is the very crucial period through which the humanity is going through.
With love and blessings from Babaji.
A few environmentalists who have done a lot of research met Babaji and sought his views
regarding the ecological disturbances that are taking the planet Earth towards
destruction. They also requested Babaji to throw some light on the truth in predictions
made by eminent astrologers and environmentalists worldwide about some Indian cities
including Chennai, Trivandrum and Mumbai being submerged in water in the near
future.
Following are the Babaji's comments when asked about frequent occurrence of natural
disasters.
Babaji: Everyone today is talking about the ecological disturbances; it is good that the
people are increasingly becoming aware about the ecological balance but they still cannot
perceive the real factors that control this delicate balance of nature. It is not the ecological
disturbances we should worry about, rather we should be worried about the energy
disturbance and the negative thoughts polluting the collective consciousness. Every
thought creates energy; positive thoughts create positive energy and negative thoughts
create negative energy. Negative energy is the root cause of destruction, sorrow,
sufferings, natural calamities and man made disasters. Positive energy indicates peace,
harmony, happiness and a wonderful planet and humanity.
Although the holy masters and higher energy beings are worried about the direction in
which the human race is heading, they have not given up on their hope for humanity. All
the ascended masters and their representing Gurus are working with a deadline towards
the creation of positive energy fields. More the positive energy we create, more we can
avoid these disasters. A clear example is of the time when an earthquake rocked whole of
Gujarat, there were predictions that a more severe earthquake will strike Mumbai. We
collectively meditated in Mumbai and performed yajnas, as a result the disaster was

averted. This was because we collectively generated more positive
energy than the negative energy people were creating due to ignorance.
This positive energy destroyed the dark clouds of grayish energy
surrounding the Mumbai city and restored the delicate balance of
energy.
A second example is of the earthquake that rocked North India, which
was more intense than the one that devastated Gujarat and also lasted for a longer
duration. This earthquake shook whole of North India but it could not shake the faith of
the sadhaks who kept on blissfully performing their anushthan even when floor beneath
them was violently shaking. It is because of all these sadhaks who were meditating
deeply and were performing yajnas throughout the period of Navratras that Shiva saved
us.
The third example is of Chennai. Recently a cyclone of 400 km diameter moving at a
speed of 250 km/hour was about to hit the Chennai city. Everyone was sure that once this
cyclone enters Chennai, the whole city will get uprooted. As the Divine wished, I was in
Chennai on that very day and in the morning at 10:30 am we all sat for Sri Vidya
meditation. After 3 hours of deep meditation, we received the information that the
cyclone suddenly changed its course and started moving towards the Bay of Bengal and
by the time it will reach Bengal its energy will be totally dissipated. Chennai city was
saved. This is the power of collective positive energy. There are many more such
incidents where collectively we got the course of disaster changed.
What the masters perceive presently about the disasters and calamities which are
likely to strike in future, can be changed if we start moving collectively on the path
of truth. I further want to convey that we can collectively save the humanity and the
human race from going into the clutches of destruction. The ascended masters are
observing and guiding us constantly with a hope that we will save ourselves and this
divine creation. Collectively we can – The Power is Their Within Each of Us. I can
guide but you all have to join together to bring up the energy level.
Q. Every religion is talking about the 'doomsday' and in our religion also
'Mahapralaya in Kalyuga' is mentioned. And the year 2012 is considered to be the
doomsday – the day of judgement. Please elaborate on this.

Babaji: December 21st in the year 2012 is the Ascension Day for the evolved human
beings. It can be the doomsday for those who have not followed the path of truth.
Actually every human being has an individual consciousness. Planet earth also has its
own consciousness which is very clear and pure. That's why the whole Galaxy and the
planet earth are ascending. Year 2012 is the transition period for planet earth when it will
enter in the fourth dimension from the present position in the third dimension. Planet
earth has been continuously ascending since late 1980's and its vibrational frequency has
been increasing ever since. In early 1990's, it was vibrating at the
frequency of 7 hertz resonance. By December 2012, it shall vibrate at
the frequency of 16.8 hertz resonance. That means the vibrational
frequency of Earth will become double. More vibrational frequency
indicates more purity and the energy, i.e. earth heading towards higher
dimension. So, this is the period when the our planet is going to ascend
into the fourth dimension, becoming more pure, divine and full of love
energy.
Now the question is what will happen to the human beings who are living in the third
dimension? People are talking about saving planet earth, but it is not correct. It is because
of our ego that we talk like this. Planet earth has its own consciousness and is already
ascending to higher dimension. We should rather be talking about saving ourselves, about
saving fellow human beings. All individuals have different consciousness levels and are
still vibrating at much lower frequencies. More than 2/3 of our population is vibrating at
below average frequency level. That's the reason in every such human being only 3.5%
DNA is active and rest of 96.5% DNA is totally inactive, indicating the ignorance level,
spirituality level and the level of truth within us. Baba Gorakshnath, Buddha, Christ and
all holy Siddhas had 100% active DNA and had a much higher vibrational frequency.
That's why they were much more evolved beings.
The low DNA activation influences thinking of mankind, making them think negatively
thus generating negative energy. Collective generation of negative energy will take
mankind towards disaster. As on today 2/3 rd of the population has to be saved from the
destructive negative energy field of ego, greed, hatred, resentment, holding on to herd
mentality and trying to create herd of people which can be dominated by individuals and
so on.
The grace of the evolved beings can activate your DNA and erase your past accumulated
karmas. Then you rise above all these negative qualities, your vibrational energy gets
enhanced and the DNA activation starts. That's why it is said that it cannot happen on its
own. Divine light is needed to initiate this process and at every stage of growth and
activation.
Therefore, if we also consciously make efforts to raise our energy levels and move
towards higher spirituality, then we too can easily ascend to 4
th
dimension along with
planet earth. But it can be the doomsday for those who are not growing spiritually.
Hinduism, Christianity, Judaism, Zoroastrianism and Islam, all religions say that the
doomsday is the day of Judgment for all those who are unfaithful to the Divinity. But in
the Siddha philosophy it is mentioned, as I said earlier, that on this Day of Judgment
those who follow the divine path will be saved by Shiva (Infinite) himself. This means
that those who are on the path of purity will ascend to the fourth dimension during their
living time, and from the year 2012 to 2028 all these living human beings will be totally
submerged in the fourth dimension experiencing the higher level of spirituality powered
with unconditional love, bliss and happiness. And those who are still vibrating at lower
frequency level of third dimension in 2012, when the earth is entering into higher
dimension are likely to perish in the natural and manmade calamities. And when they
are reborn, they will not come on this planet where we are living.
Instead they will go down to another planet which is vibrating at the
lowest 3
rd
dimensional energy and they are likely to face the ‘Ghor
Kaliyuga’ with more suffering, sorrow, pain, disease and 'alp aayu'
as mentioned in the scriptures.
So let's take the period from now up to the year 2012 as an
opportunity to collectively work towards our ascension and also
help all our near and dear ones to achieve the same. If we work collectively, we can
take the whole humanity towards happiness, towards unconditional love and
towards self realisation. Let's be one divine ray of light of holy Siddhas and let us
work for the divinity. Due to ignorance we might have worked for the Devil and
might have been instrumental in making many people drift from the right path. But
it's never too late. Let us illuminate our lives and work to illuminate the lives of
others.
Q. Babaji you always say that the second name of Shiva is unconditional love. And
'Shiva' is essential for our self realisation. But 'Rudra' is said to be the destroyer.
How can the same supreme energy that is essential for the ultimate ascension can be
responsible for destruction. Please explain.
Babaji: 'Shiva' is the Supreme Consciousness; it is the purest of the pure unconditional
love, purest of the pure bliss, purest of the pure abundance and self fulfillment.
Every individual has its own consciousness and we all are the part of the Supreme
Consciousness that is Shiva. When we attain self realisation, our individual
consciousness merges with the Supreme Consciousness and we experience the self-real-I
– The Shiva. But as the human being has its own consciousness he has the liberty to
connect either with the darker or the divine consciousness.
When we connect ourselves to darker energies of the Universe, we start drifting away
from Supreme Consciousness and the more we drift; more negative energies, egocentric
anger, resentment and greed energies surround us. And these energies further influence
thoughts of the individuals and force them to think negatively. And these negative
thoughts are of ego, greed, anger, resentment etc.
This is the beginning of cause and effect of theory of karma. As I mentioned earlier that
the earth has its own consciousness and every particle on this planet is trying to head
towards the ascension and so is the planet earth itself. And if a certain individual
surrounds himself with negative energy, he starts moving into direction opposite to the
direction of ascension where the earth is moving. Such individuals become heavier on the
planet and that is the time when the Planet Earth prays to Shiva to relieve it of its burden.
And to balance that energy the calamities are created. But 'Rudra' lovingly gives them
another chance and puts them on another planet which is lower than this
planet Earth; but matching with the lower vibrational frequencies of
those beings, so that shift appears in the shape of destruction. Whereas
those who keep connecting themselves to the supreme consciousness,
Shiva paves a path for them towards unfolding of the divine secrets by
way of the 'Guru' – one who shows them the path of infinite dimension
till the time these individuals are not fully merged with supreme
consciousness i.e. they attain self realisation and their individual consciousness rises to
supreme consciousness. So it's not 'Rudra' but it is the human beings who either choose to
ascend or choose to jump into the clutches of destruction and experience the 'Ghor
Kaliyug' on the lower energy planet.

Let's learn the secrets of ascension, secrets of truth. Let's learn the secrets of Shiv
Yog, the Union with the infinite.
We have been granted a grace period of under seven years to prepare ourselves. This is a
message both of warning, and great hope.
There are many unfortunate souls who will never get the opportunity to read it.
There are some even more unfortunate ones who will read it, but like the bunch of
unsuccessful radio officers, dismiss it as – noise.
Will you be among those who heed it? And take action?
Hopefully most of us will, and make it across.
Esszé 2012-ről

Matthew tollából

Azok, akik a 2012-es évet a sötétség lezárulásának kezdeteként értelmezték – nem számolva a teljes világvégével! – elcsúsztatták annak jelentősségét. Egyszerűen szólva 2012 harangozza be a Föld belépését az Aranykorba, és a mostani és az akkori állapot köztes idejét éljük most, ami egy olyan korba vezet, ahol minden teljes harmóniában lesz a Természettel.

Az univerzumban minden energiából áll, ami egy bizonyos frekvencián vibrál, és amikor a Föld tökéletesen egészséges volt, azokban az időkben, amikre nem emlékezhettek, az összes létformája harmóniában rezgett. Amikor a halál közelében volt több mint hat évtizede, egyáltalán nem volt semmilyen harmónia, semmi egyensúly a Természettel – alig volt valami fény hogy fönntartson bármilyen életformát, még a Föld sajátjáét sem. Ami most történik, a stabilizáló erők segítségével, a világotok átváltozása – a Föld megfiatalítása, és az egyensúly visszatérése – 2012-ben éri el teljességét.

De a próféciák szerint az az idő többé már nem rendelkezik az „idő korlátlanságával” amivel korábban bírt, és a naptáratok többé nem tud majd pontosan folytatódni, mert mikor a nagy átmeneti változások befejeződnek, a lineáris idő eltűnik. Amit ebből észre fogtok venni, az az idő egyre gyorsabban és gyorsabban telik, ez a magasabb energiaszintek hatása, amiben most éltek, ahol minden felgyorsul ahogy a Föld utat talál a kontinuitásba – vagy pontosabban, ahogy a tudatotok felfogja az időtlenség aktualitását, az örök és a végtelen valóságosságát. Minél gyorsabban, vagy minél intenzívebben éri a fény a Földet, annál sebesebben telik az ’időtök’ ahogy egyre magasabbra jut a negyedik sűrűségű vibrálásokba. Szóval ahogy ebben a pillanatban a naptári hetetek kétszer olyan gyorsan múlik el mint úgy 10-15 éve, 2012 tehát sokkal gyorsabban eljön, mint azt a jelenlegi naptáratok jelzi.

Akkor hát miért van annak az évnek ilyen univerzális történelmi jelentőssége? Magával hoz más égi keringési pályákat, és ezek hatását a bolygótokra, továbbá olyan életterveket, amelyek teljes világosságban készülnek magasan fejlett lények által, akik a Magastudatosságú Egyetemes Embert tervezték olyan spirituális és intelligens jelzőkkel, amik messze meghaladják a mai földi népességét. Fel lett ajánlva a lehetőség a visszatérésre a magasabb sűrűségekbe korábbi körökben, de el lett szalasztva, és most, mikor az energetikai csoportosulások ismét optimálisak, fejlettebb civilizációk is segítenek a Földnek hogy biztosan visszaszerezze az áhított korábbi rezgésszintjét. Ami a Földön történik befolyásolja az univerzumot, szóval rendkívül fontos ezeknek a fejlettebb civilizációknak, hogy a sötét időket az anyabolygótokon fel tudjátok oldani a fényben, és hogy tudatosan átvegyétek méltó helyeteket az egyetemes családotokban.

Az ide vezető úton sok beható változás fog történni, olyanok, amilyeneket el se tudtok képzelni, ami átváltoztatja az életet amit ismertek egy olyan életté ami teljes harmóniában áll minden Természettel világszerte, ilyenformán áramolva ki az univerzumba. A csodálatos világból csak nagyon kevesen fognak gyökeret ereszteni a rétegszinteteken a rendszereitekben hogy onnan megeredjen – pontosan EZÉRT alkotjátok meg ti az új világotokat! Az isteni rezgések amiknek már most mutatkoznak hatásai folytatódni fognak hogy megörvendeztessen titeket mint önálló személyeket, és mint egy teljesen kész civilizációt. A negativitás, ami a félelem gyökere, a kapzsiság, a becstelenség és az erőszak mind el fog tűnni az Aranykorra, és a Föld rezgése a SZERETET lesz. A szeretet, ami ugyanolyan energia mint a FÉNY, csak máshogy nyilvánul meg, a Teremtő tiszta lényege, a kozmosz alapvető ereje. Ez az energia a lelkek összetétele, és a kulcs az emberek szívéhez és megvilágosodó elméjükhöz, és most bőségesebben áramlik a Földön mint bármikor. Ahogy a sötétség elhalványul, a szeretet átveszi a viszály és a zsarnokság helyét békével és együttműködéssel; a szeretet felszámolja az egyes csoportok felületes felsőbrendűségét; a szeretet megvilágosítja azokat akik másokat a tulajdonuknak, vagy nélkülözhetőnek tekintenek, és felemeli azokat, akiket ennek kitettek. Röviden, a SZERETET az az erő ami átváltoztatja a világotokat.

Habár egyik jelentős erődítménye a sötétségnek sem fog váratlanul megszűnni, a változás enyhülésként fog eljönni a hosszú idők után amiket az erőszak, az egyenlőtlenség, a mocskolódás és a csalárdság uralt. Ha látnátok a párhuzamos mozgásokat az elmúlt századok iramában, amikor csak szakaszokban tört át a fény az uralkodó sötétségen, és azt a tempót ahogy az elmúlt néhány évtizedben nőtt a fény intenzitása, csodálkoznátok a változások gyorsaságán.

A folyamatos változások igénylik, és igényelni is fogják a földönkívüli segítséget. Majdnem mindegyikőjük ismeretlen nektek, kivéve ha mi beszélünk róluk néhány ügyben, a saját üzenetük lett átküldve, habár az univerzum legerősebb és a legtapasztaltabb fényharcosai közül ott vannak köztetek, a háttérben mozogva segíti a változásokat, így a lehető legtöbb földlakó fog a Földnek segíteni hogy magasabb szintekre lépjen. Ennyire egyetemesen szeretett és fontos a bolygótok, és ennyire szeretettek és fontosak vagytok TI MAGATOK! Betartva az egyetemes törvényt,a szívetek vágya hogy a Föld jobban legyen a meghívható, a felkérés, hogy azok a civilizációk segítsenek, de az emberiség által okozott átható károk meggyógyítása okozta zavar enyhítése szintén része az isteni jóváhagyásnak. Felelősök vagytok, habár mert ez a ti otthonotok, és ti választottátok magatoknak, és azért is, hogy részt vesztek ebben a folyamatban. Ezért van az hogy millióitok kötelességüknek érzik hogy aktívan támogassák részvételükkel, vagy pénzzel az erőszak és a környezetszennyezés elleni törekvéseket.

Az első reformok a kormányban jönnek létre. A népesség azon része akik nem tudnak a folyamatban lévő változásokról azt látják, hogy a kormányzói irányelvek a bolygót a katasztrófa szélére juttatják, és még a fénymunkások közt is van aki aggódik hogy mi fog történni ebben a kritikus helyzetben. Nem csak azért mert nehéz elképzelni olyan rendszereket amik teljesen mások mint amit megszoktak, de a nagy reformoknál ez szükséges, és hihető hogy megelőzi a zavart és bajkeverést. Vegyétek tudomásul hogy megbízható lelkek magas spirituális integritással és szaktudással a kormányzás különböző ágaiban készek arra hogy átvegyék a vezetést, és új rendeleteket hozzanak a lehető leggyorsabban, amint a korrupt, zsarnok kormány vezetői elbuknak. A csúsztatás nagy alkuja az Egyesült Államok kormányában a háború iránti elkötelezettség véget ér, ahogy a belföldi és nemzetközi viszály is, és az egyéb önző államfők megbuktatása véget vet a polgárháborúknak, tömeggyilkosságoknak, és az elhúzódó konfliktusoknak. Az előző korokból sok bölcs és rátermett vezető döntött úgy hogy visszatér a bolygóra hogy befejezzék az alapozásukat, hogy kéznél legyenek ebben a különleges időkben, a többiek meg a „bolygóközi családotok” tagjai – sokan közülük az őseitek – akik felajánlották segítségüket erre az átmeneti időszakra. Nem azért vannak itt hogy átvegyék az irányítást, inkább válaszul jöttek a gondolataitokra, érzéseitekre, és tetteitekre a béke, a becsületesség, és a biztonság érdekében. Ilyen szempontból az átváltozás a ti vágyatok és lelki látóképességetek eredménye – ha ez nem lett volna meg, most nem történne semmi. Továbbá az elmúlt egy vagy két évtizedben jött néhány olyan lélek, akik olyan spirituális világossággal és ősi bölcsességgel jöttek a világra, hogy elkerülhetetlen hogy vezető szerepbe kerüljenek ebben az életükben.

Mivel a pénz nem csak a kereskedelem alapja, hanem inkább a hatalom koncentrálásának eszköze, a gazdaság megreformálása legalább olyan égető szükség, mint az államfők leváltása. Amiket a gazdaságról jelentenek, inkább minősülnek mondának mint tényeknek. Alig egy maréknyi ember tudja csak hogy milyen törékeny és korrupt a világgazdaság, vagy hogy a nemzetközi kereskedelemet és a részvénypiacot az Illuminátusok manipulálják, egy sötét csoport, akik már generációk óta hálózzák be a nemzetközi irányítást. Óriási vagyont halmoztak fel ezalatt uzsorakamatokból és a nagy bevételeket hozó drogkereskedelmükből, és ebből a pénzből vesztegetnek meg kormányokat, zsákmányolnak ki csődbe jutott országokat, tartanak milliárdnyi lelket létminimumon, és fektetnek be háború mindkét oldalának támogatására, amit kirobbantanak és állandósítanak, mivel jelentős profitjuk származik ebből. Ez nem folytatódhat így tovább, és nem is fog. A lelkisimeret nélkül és méltánytalanul kiosztott pénzek kora le fog áldozni. Habár a változás folyamatáról nem tudok végleges részleteket adni, áttekintést tudok, és biztosítást afelől hogy az őszinte, értelmes emberek akik majd vezetik ezt a folyamatot igyekeznek majd a lehető legigazságosabban szétosztani a földi javakat.

Az Illuminátusok illegálisan és erkölcstelenül szerzett pénzei forgalomba kerülnek majd, és a nemzetközileg folytatott kizsákmányolása a természeti javaknak meg fog szűnni. Mivel a hatalmi alap ami lehetővé tette számukra hogy beférkőzzenek a kormányokba és a banklpolitikába, és hogy multinacionális vállalatokat hozzanak létre, ez a korrupt irányítás is véget fog érni. A legszegényebb nemzetek hatalmas adósságait a kétségbeesésükokozta, gyakran az Illuminátusok hatására, de a kölcsönök az országokat vezető zsarnokok kezébe kerültek, és nem vált a polgárok javára, így ezek a kölcsönök el lesznek törölve, és a segítséget közvetlenül az emberek kapják majd.

Sok államhatár úgy lett kijelölve a háborúk győztesei által, hogy a veszeteseket elvágják az ásványkincseiktől, így szegények lettek a hajdani tehetősekből. Amikor a SZERETET a lelkekben megold minden konfliktust, a határok többé nem okoznak vitát, mivel minden nép gazdag lesz.

Az Egyesült Államokat tartják a legtehetősebb nemzetnek, de valójában üresek kincstárai. Az államadósság nagyrészt az Illuminátus kezében lévő Szövetségi Tartalék Rendszer, és ennek adóellenőrzési hivatala, ez szabályozhatóvá válik amint a Rendszer összeomlik. A különböző pénznemeknek, főleg a dollárnak nincs alapja – a napi tranzakciók dollármilliárdokat érint, és más valuták csupán információként továbbítódnak a számítógépek közt, és messze túlszárnyalják a pénz korábbi áramlását. Az ’új’ alap a visszatérés lesz a régihez, mikor a drága fém jelentette a hagyományos cserét, és az ’ódivatú’ cserekereskedelem tökéletesen fog működni a nemzetek és közösségek közt.

A jelenlegi gazdaságotok alapja jelentős változásokon megy keresztül, és az alkalmazás is ehhez mérten változik, és az egyre nagyobb spirituális beállítottságotok, és az agy jobb kihasználása a magasabb frekvenciákban lehetővé tesz egy örömteljes átmenetet egy olyan helyre, ami támogatja a nemzetek együttműködését, és harmóniában él a Természettel. A környezetetek felelőtlen rongálása az olaj és gázkitermelés, bányászat, fakitermelés, és az ezt eredményező szennyezettség megszűnik, és a méreganyagok az atmoszférából, földből és vízből eltűnnek. Az erdők visszaállnak az egyensúlyhoz szükséges állapotukba, a szükség nagy hogy megvédjék és kiterjesszék az életteret ahonnan az állatok kiszorultak, ahogy az óceán is meggyógyul, szóval a tengeri élet virágozhat az eltűnés helyett. Tervek születtek arra hogy az ősi földterületeket betonmentesen megőrizzék, és alternatív energiaforrásokat keressenek. Ismert technológiák léteznek, de eltitkolták őket, és jóval fejlettebb technológiák, amiket majd az egyetemes testvéreitek fognak megismertetni, a szennyezés megszűntetésére, megújuló energiára, új közlekedési módokra, új típusú építőanyagok előállítására, és hatékonyabb élelmiszertermelésre. Megdobban a szívetek, ha meglátjátok milyen gyorsan fognak ezek a változások bekövetkezni!

Természetes építőipari termékeket fogtok használni, továbbá növényeket, agyagot, erős nádat, szalmát, trópusi nádat és felszíni kőzeteket, az emberiség tudatos egyetértésével. Amíg számtalan szint létezik a legalacsonyabb és a legmagasabb közt az egyetemes intelligenciát tekintve, amire a mindentudásként gondolhattok, semmi se maradt ki a tömeg tudatából. Személyesebben szólva – vagyis pontosabban – cseréld fel a ’lélek’ és a ’dolog’ fogalmát, és láthatod a kölcsönös kapcsolatot az egész univerzummal. Minél magasabb rezgésszinten áll a környezet, annál magasabb a rezgésszintje a benne élőknek, így ahogy tágítjátok a tudatotokat, ehhez mérten fognak nőni a Természet elemei is.

A gyorsan növő termések, virágok, gyapot, és más rostot képző növények, gyógynövények, nádak és füvek, és minden fafajta egyet fog érteni abban hogy olyan nagyra nőjenek, amilyenre nektek szükségetek van, és átadják az energiájukat a hasznotokra. Habár sokkal kevesebb faanyagot fogtok használni mint most, a szent kapcsolat a fák és emberek közt tartalmazza az A fák nemzetségének odaadását, hogy a belső elemek díszítőelemeivé, vagy bútorokká váljanak, egy darabig, talán a következő fél évszázadig. Elismeritek, és tisztelni fogjátok ezen források fontosságát, hogy nektek adják az életüket, hogy felhasználjátok őket. Valamint megismeritek, és elismeritek a ’Deva’ Királyságot, ami együtt jár a szépséggel, és gyarapít mindent, amit Természetnek tartotok.

Az étel és más létfontosságok, amiket a gazdag országok birtokolnak, egyenlően lesz szétosztva a szegényebb országokkal, míg elérik, hogy mindenki me tudja magának azokat termelni. Az emberek étrendje megváltozik, hús és hal helyett növényeket fognak fogyasztani, amint az emberek megtanulják tisztelni az állati életet. A húsukért tartott állatok nyájai megfogyatkoznak a tenyésztés beszűntetésével, és ahogy a növények jelentik majd a fő táplálékot, a genetikailag módosított termények elpusztulnak.

A vadállatok ösztönösen tudni fogják, hogy nem szabad túlszaporodniuk, és a húsevők a növények királyságához fognak fordulni táplálékért. A különböző állatfajok albínóinak spirituális és átmeneti jelentősségük van. A fehérről a békére asszociálunk, és ezen ritkaságok az eljövendő változások szimbólumaként tűnnek fel az állatvilágban, ahol megszűnik a ragadozó-zsákmány felépítésű tápláléklánc, és visszaáll egy békeképes kapcsolat, ami valaha minden lény között létezett, még az emberek között is. Az állati barátságok, vagy a más fajok kicsinyeinek táplálásának példája is azt mutatja, hogy a Föld visszatér paradicsomi állapotába. Habár nagyon fontos tényező a lelkekben lévő inspiráció, hogy támogassa az állatok királyságát, és enyhítse azt az állapotokat, ahogy az embereddig kezeltek őket.

A cetek spirituális küldetése, hogy benépesítsék, és lakják az óceánt, ahonnan felhasználják, és biztosítsák a távoli civilizációkból a bolygóra sugárzó fényt, lassan beteljesítik. Ezek a bálna és delfin lelkek, ők a földi fajok közül a legfejlettebbek spirituálisan és intellektuálisan, de továbbra is meg fogják ajándékozni a földet szeretet energiáikkal.

Amit ’globális felmelegedésként’ vagy ’El Nino-ként’ emlegetnek, része a Föld természetes folyamatainak, hogy visszaálljon az eredeti mérsékelt klíma mindenütt. Amíg ezt eléri, a jégsapkák olvadni fognak, a hatalmas sivatagok termékennyé válnak, az esőerdők kivirágoznak, és a hőmérsékletbeli eltérések jelentősen csökkennek – végül a föld minden területe élhetővé válik. A népek, akik szélsőséges klímájú területeken élnek, alkalmazkodni fognak, de elkerülhetetlen hogy a sarkkör néhány állatfaja kihaljon, és néhányuk elvándoroljon; az érintett fajok ösztönösen tudni fogják, hogy mikor jön el ennek az ideje.

A jelenlegi számítássokkal, és népesség vetületével ellentétben a lélekszámotok csökken, és a születési ráta a továbbiakban is csökkenni fog, de nem jelentős mértékben. A Természet egyensúlya többé nem szoruljárványokra, így semmilyen kórokozó vagy közvetítő tényező nem lesz, és a gyakran használt mérgező kemikáliákra és a receptre adott drogokra nem lesz szükség. Az orvosi kezelések drasztikus változásokon mennek keresztül, mivel már nem lesz szükség a test gyógyítására, az átlagéletkor is jelentősen nőni fog, mivel nem lesznek betegségek. Az új oktatási rendszer és a tananyag az univerzum és a bolygó történelméről fog szólni, és az igaz spiritualitás veszi át a vallások helyét, és minden igazságra fény derül.

Ezek a legjelentősebb változások út közben, és később, és ami leszivárog, áthatol és felemeli az élet minden oldalát. Az Aranykor – az Édenkert ’második kiadása’ – fogja sugározni a szeretetet, harmóniát, derűt, és a szellem szépségét, amit ti, a ti tudatotok hogy istenek és istennők vagytok.

Most elmondok pár ’vissza-a-Földre’ jellegű dolgot, amit várhattok ettől a gyönyörű világtól. A városi élet nagyobb beteljesülést fog jelenteni a léleknek mint ma, köszönhetően a kifogásolható lebontásnak, és a romlásnak indult valaha jó épületek felújításának; a sok új kicsi parknak és játszótérnek, konyhakerteknek és virágoskerteknek, könyvtáraknak, koncerteknek, múzeumoknak, és a helyi művészeti életet tömörítő galériáknak; és állatoknak, amiket ma vadnak tartanak, akik szabadon szaladgálnak. Továbbá új közlekedési módok, és a haszon igazságosabb eloszlásának köszönhetően a városlakók gyakran látogathatnak vidékre, ahol gombamód elszaporodnak a ’szoba reggelivel’ jellegű fogadók, hogy alkalmazkodjanak a napi rutinban megfáradt emberek igényeihez, mint hogy messzi vidékekre utazzanak. Bár a mai városlakók milliói talán jobb szeretnének családiasabb környékre, vidékre, vagy erdők mellé költözni. És mint a telepesek új hulláma, néhányotok a ma lakhatatlan területeken talál új otthonra, mikor azok virágzani kezdenek, és hívogatni kezdik a kalandvágyókat, míg más lelkek majd hajó-házakon fognak élni a csendes, békés tengereken.

Az építészetnek csak a képzelet és a döntések jelenthetnek határt, de egy épület se lesz csúnya, vagy megfelelőtlen a szándékához. A geodéziai boltozatok lesznek népszerűek, valamint a furcsa formájú épületek, amik tükrözik a könnyedtségét a léleknek, amely oly sokáig megtagadott volt a föld népességének a nagyrészétől. A jelenlegi és az új technológiák olyan építési anyagokat hoznak létre, amelyek erősségében és megjelenésében hasonlóak a mai betonhoz, vashoz, merev, és hajlítható műanyagokhoz, mindezek természetes termékek, és a jó minőségű fához hasonlatos anyagok is széles körben elterjednek. Az üveg is, csak az összetevői fognak megváltozni, mivel akkor is közelebb akartok majd élni a Természethez, amikor házon belül lesztek.

Egyesített törekvésből, semmilyen hulladék, vagy szemet sértő dolog nem fog létezni. Akárhol éltek, vagy utaztok, nem akarjátok majd elrontani a látképet a hasznos póznákkal, amik ma szükségből hervasztják a tájképet. A póznákat elviszik, és ahova vezetékek kellenek, azok a föld alatt lesznek; a többi energiaforrás helyben lesz, nem kellenek majd kábelek hozzájuk. Habár a telepátia gyakran használt kommunikációs formává válik, a mérföldeken áthaladó hangos kommunikáció továbbra is fontos marad, de a mai vezeték nélküli módok káros hatásai nélkül. A nagy betontömegek is el fognak tűnni, ahogy az új közlekedési módok is felszámolnak az üzemanyagszükséggel és az országutakkal.

Az igazságtalan törvények és szabályokat bevonják, és az oktatás az egyetemes igazságról fog szólni. Az írás, nyomtatás, és a szövegkönyveket felváltják elosztva komputerizált leckékkel, és a lelkek akik öröklötten fel vannak készítve az oktatásra, meg fogják oldani a küldetésüket, amit választottak.

Ilyen és más csodás életmódbeli különbségek várnak rátok, hatalmas változások mennek keresztül az életetekben ebben a percben is, habár a legnagyobb változást magatok fogjátok megtapasztalni, az emberiségben, ahol a szeretet és a magasabb tudat teremti újra a ’csodákat’. Mint a lelkek a Földön és a Nirvánában egyszer megint visszatérnek, és valahol a fizikai és spirituális világok közt fognak utazni, ami egy gyakori hely volt, amíg a harmadik sűrűség határai bezárultak az emberek látókörével. Mint ahogy a felsőbbrendűség attól hogy elhiszed, hogy egyedüli individuum vagy, hogy tudod hogy nem vagy elszigetelve az univerzum összes életétől, és átölelitek egymást, mint a földöntúli civilizációk, mint a testvérek, amik vagytok. Az aggodalom és a konfliktus nélküli élet, ahogy minden ország és kultúra emberei harmóniában, együttműködésben segítik egymást, és mind spirituálisan fejlett, és jó természetű.

Most el kell hogy mondjam, hogy a változás mától az eljövendő világig próbák elé fog állítani. Máshogy szólva nem lenne se igaz se bölcs ahogy az elvárásaitok nem találkoznának, és ahelyett hogy jól teljesítsétek a kihívásokat – amikre termettetek a bölcsességetekkel és erőtökkel, és egyéb tulajdonságaitokkal, különben nem erre lettetek volna kiválasztva! – elkedvetleníthetne benneteket ahogy a Föld rohamléptekkel fejlődik.

A háború és egyéb erőszak, igazságtalanság, csalás és korrupció mindaddig folytatódik, míg az arra szánt energiát eljátsszák. Habár a hatalmas sötét erőknek, a negatív gondolatok egy formáinak még maradt hely a galaxisban, az energiahatások csápjai megmaradnak, és tesznek még egy utolsó kísérletet arra hogy uralják a legsérülékenyebb lelkeket, éppen azokat, akik a legnagyobb fokon égnek. Továbbá a magasabb frekvenciák a bolygón felnagyítják az emberek főbb tulajdonságait, és a problémásabb lelkeknél ez úgy jelentkezhet, hogy egyre barátságtalanabbak, kapzsibbak, erőszakosabbak, és érzéketlenebbek lesznek azokkal szemben akik szenvednek, és szűkölködnek. Szóval míg nem lesz a múlté az összes sötét csatározás, reméljük, hogy erőt ad bármi új ami felmerülhet – ez azt jelenti, hogy a sötétség legyőzése sokkal közelebb van mint hinnétek. Örvendezzetek tudván hogy ennek lendülete hamarosan kifárad, mert ti mind, akik a fényetekben éltek, gyorsítjátok a megoldást.

A pénzáramlás irányítása az utolsó evilági eszköze a sötétségnek, és ehhez tíz körömmel ragaszkodik. A ’rohadt főgyökér’ meggyengült, és az indái letörnek, de amíg el nem pusztul mind, a gazdasági nehézségek rengeteg életre hatnak. Ne feledjétek, megvan az erőtök hogy létrehozzátok a saját jólétetek a vonzás törvényével, és az energiaforrásaitok megosztása a legjárhatóbb út a jólét felé.

Mielőtt a béke és a harmónia fogja uralni a Földet, rengeteg lélek el fogja hagyni betegségek, éhezés, háborúk és egyéb erőszak, vagy geofizikai történések miatt, szóval a népességszám továbbra is csökkenni fog, bármennyire is sajnálatosnak is tűnnek ezek a halálozások, ezek azok csapások, amiket a lelkek a születésük előtti megállapodásuk szerinti akadályként élnek meg, a lelki fejlődésük érdekében. Boldogan vissza fognak térni a Nirvánába tudván, hogy ha még egyszer a Földön választanak életet, az ragyogó lesz egy egészséges világban, aminek lakói szeretettel viseltetnek egymás iránt.

A geofizikai történések folytatódnak, mivel ezek a Föld természetes és szükséges tisztító folyamatai. Az égbekiáltó semmibevevése az emberi és állati életeknek az elmúlt évezredben– ami még mindig siralmas mértékben történik – egy masszív negatív energiatömb felhalmozódását eredményezte. Habár ez nagyban visszaszorult a geofizikai történések miatt, a maradványait, és az újonnan keletkező erőket el kell engedni. Nem számít hogy természetes, vagy ember okozta események ezek – a negatív erők felszabadítása a lényeg. Ezek ritkulni fognak és egyre enyhébbek lesznek, mert a bolygóközi családotok a legnagyobb erőikkel dolgoznak ezek enyhítésén. A módszerük nem tudja megakadályozni az összes halált és kárt, de korlátok közé szorítják a halálozási arányt, és a károkozást, úgy, hogy egy nagy területről kiirányítja az energiát földrengésekkel, vulkánkitörésekkel, és erősebb viharokkal, a lehető legritkábban lakott területeken.

A hideg- és melegrekordok, aszályok és árvizek részei a Föld eredeti klímájának visszaállításának, így ezek viszontagságai még eltartanak egy darabig. Néhány tenger partvonala fokozatosan lesüllyed, emiatt nem kell most aggódni, mivel időben fel fogják mérni a helyzetet az ottlakók. Tudunk az Atlantisz és Lemuria felemelkedéséről szóló találgatásokról, de ez nem fog megtörténni. Azok a hatalmas földtömegek szolgálták a civilizációjukat abban az időben, de a visszatérésük nem szükséges, habár néhány akkor élő lélek visszatért hogy segítse a folyamatban lévő tudatosodást és spirituális megújulást.

Megmutatkozik, hogy a vallások amik ’Isten igéjét’ tanítják a legnagyobb tévedésből származnak, és a kihívások közt szembesülni fogtok olyanokkal, akik nem fognak hinni a felszínre hozott igazságban. Néhányan szembeszállnak, azon a vélt isteni jogon, hogy lefegyverezzék az Antikrisztust, vagy a hitetleneket. Tanúi lesztek a sokknak, zavarnak, haragnak, kiábrándulásnak, de leginkább a félelemnek – a csalók miatt, akik egy bosszúálló Istent kreáltak – amit azok éreznek, akik tudata

Ti fektetitek le a 2012 utáni Új Föld rácsait.
A leghihetetlenebb lehetőségek állnak rendelkezésetekre most, mert a múlt történelmében vagy 2012 utánra nem volt ilyen megírva. Ahol a maja naptár végződik, ahol a jövendölések végződnek, ott végződik a jövő történelme, ezért abban a helyzetben vagytok, hogy megteremtsétek az új világot, és hogy megtegyétek azt, ami a szívetek legmélyebb vágya, és a tiszta isteni kozmikus és szoláris szeretet szakrális univerzumainak folyékonyságából származó vágyatoktúl szűk a jelenésekhez. Biztosítsátok őket egy könyörületes, biztonságos mennyországról ha kérdeznek, és bízzatok a megérzéseitekben mikor válaszoltok – ott lesznek mikor szükségetek lesz rá. Habár nem a ti felelősségetek hogy meggyőzzétek őket arról hogy a hitük alapja – talán a küldetésük is – hazugság. Örüljetek, ahogy mi is, amikor a fáradozásotok eredményes lesz, de ne keseredjetek el, ha nem így lesz. Az ellenálló lelkek, ahogy mások is az univerzumban, folytatni fogják a fejlődési útjukat, akárhol is lesznek az igényeik kielégítve, és a Forrás örök és korlátlan szeretete fogja útjukat kísérni.

Összefoglalva, amit üzenünk nektek, a mi szeretett Földi családunknak, tudjátok hogy a létetek ebben a szeretetteljes, békés, harmonikus világban, ami felé törekedtek, egyre közelebb ér. Emlékezvén, hogy ti választottátok, hogy ott legyetek, ahol most vagytok, és részt vegyetek ebben a semmihez sem fogható időszak elérésében, és könnyű szívvel és diadalmasan kalandozzatok. Számtalan fénylény van veletek, és megtöltenek a Krisztusi fény szeretetével és oltalmával, ahogy bevezetnek a Föld rég várt ’2012-es’ Aranykorába.


The Web Bot Project and 2012

Maybe some of you have heard of The Web Bot Project, but for those of you who have not, it's quite intriguing. The Web Bot Project, developed in the late 1990's, was created to assist in making stock market predictions. The technology uses a system of spiders to crawl the Internet and search for keywords, much like a search engine does. When a keyword is located, the bot program takes a snapshot of the text preceding and following the keyword. This snapshot of text is sent to a central location where it is then filtered to define meaning.

The projects concept is aimed at tapping into the collective unconscious of the universe and it's inhabitants. As well, there is an interesting time concept involved and an unusual concept of a "tipping point" regarding the past, current, and future times.

So this goes a bit deeper than simply viewing what those of us on the Internet are saying, folks.

In 2001, the bot operators began to notice that stock market predictions were not the only matters being accurately predicted by the program and they began to take notice of the coincidence with occurrences and explored it further. One of the first accurate predictions from the bot program took place in June of 2001. At that time, the program predicted that a life altering event would take place within the next 60-90 days. An occurrence of such proportion that it's effects would be felt worldwide. The program based it's prediction on its filtered web chatter content which, I guess you could say, ultimately represents the collective unconscious of society.

Regrettably, the program's prediction proved accurate and the Twin Towers fell on 9/11/2001.

This is where it starts to become interesting. The bot program also predicts a worldwide calamity taking place in the year 2012. For those of you who study astrology, prophecies, and the like, you may already be familiar with this date. (At this point, I don't understand how anyone could not be. I'm seeing it and hearing about it everywhere now.) As you may already know, the Mayans are considered great "seers" by many and they built a society that focused it's studies on time, synchronicity, and consciousness. The Mayan calendar predicts that mankind will end in the year 2012. A period which also signifies the end of the current era in the Mayan calendar. But before you start hyperventilating, just relax. Because this end may represent a symbolic end more so than a literal end. A shift in consciousness, such as a societal shift into a spiritual age from a scientific one - an "evolutionary leap" if you will - by mankind. (Frankly, folks . . . its about time wouldn't you say?) Many have derived similar predictions from the I Ching or China's "Book of Changes." The I Ching was written in 2800 B.C. and is revered to this day in China.

A gentlemen by the name of Terrence McKenna studied the I Ching intensely and began to see a pattern emerging. From that pattern he produced a time line graph and called it the "Time Wave Zero" theory. Terrence's time line derived from the I Ching ended in the year 2012 - December 21, 2012 to be exact. The winter solstice.

More intriguing is the fact that many suggest that there is scientific evidence that points to a very rare astrological occurrence taking place the year of 2012. For millenia, the Mayans believed in the existence of a dark rift in the center of the Milky Way Galaxy and considered it fact. Only recently did modern scientists discover that it actually does exist. Previous to that, modern man was skeptical of the ancient societies belief. So, right smack-dab in the middle of our galaxy is a black hole. And in the year 2012, it is suggested that the sun and the earth will be in direct alignment with this black hole. Big deal? Yea, kinda. . . maybe. You see, scientists speculate that magnetic shifts could take place as a result. In essence, it is theorized that the poles could reverse. The poles have shifted before and Einstein, himself, had suggested this pole shifting theory in 1955.

And then there's Merlin. I'm sure many of you have heard of Merlin the magician. Merlin was believed to be a Celtic shaman that many of his day considered a "crazed man of the forest." As a result, during those times he was referred to as "Merlin the Wild." But what many don't realize is that Merlin was considered Europe's greatest oracle or "seer." And this "crazed man of the forest" predicted that the planets will "run riot" through the constellations completely off their normal paths of rotation. Scientists speculate that if this were to happen it would be a result of the earth changing it's rotation - or the poles shifting. Merlin also predicted that the use of "talking stones" would be taking place during this time of rioting. And for those of you who don't already know this - stone is the basis of our modern technology. Quartz stones in particular. Quartz technology is used in cell phones as well as computers. There's a little quartz crystal in your cell and the computer you're reading this on right now. And that little stone is the reason you can retrieve the information stored on your computer. You see, silicone quartz stores information that can then be retrieved at a later date.

Ever heard of the Mayan crystal skulls or "talking skulls" as they were referred to by the ancients? The Mayans coveted the crystal skulls which were carved from natural quartz crystal and they claimed the skulls talked to them and gave them information. Could it be that they actually did? Based on our knowledge of the capabilities of quartz crystal and it's uses for technology - it seems quite possible. Hewlett Packard studied the skulls in 1970 and their results were startling (check them out).

Even one of the oldest tribe in the United States, the Hopi Indian tribe, believed that the world has been created and destroyed four times previously. The Hopi's believe that we are on the brink of the Fifth World and they predicted that this occurrence would be preceded by submersion (rising waters), the sun getting hotter (global warming), and earth occurrences (hurricane's, tornadoes, and mass flooding). The Hopi's also predicted that the world at this time would be criss-crossed by a spider web (the Internet). They believed that the end of the Fourth World would be followed by the beginning of the Fifth World and that the evolution of life requires violence. Sad but true.

And it seems that all of these beliefs are in line with predictions made from one of the greatest book of prophecies ever written - the Holy Bible - and the Book of Revelation, in particular. The History Channel created a special that touches on this very subject titled: Doomsday 2012, The End of Days. It further explores the significance of this doomsday date in ancient prophecies, texts and writings. If you haven't seen it yet, check it out (and think on it for a while.)

You can read all of our posts on 2012 and the Web Bot Project by clicking the links next to "Labels" below.

Want more? For additional reading:
The Economy, Societal Intentions and The Web Bot
FOX News: December 21, 2012 - Doomsday?
Reader Comments Featured In FOX News: Oil Apocolypse?
Web Bot and 2012 - Answers
2012
The Significance of the Year 2012

A MAHAKRANTI

MATERIALIZÁLÓDÁSA


http://www.indavideo.hu/video/A_fold_segelykialtasa

2009.03.26.  12:10:31  Cimbora  AJay  http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/26/bokros_magyarorszag_csapdahelyzetben_van/
2009.03.26.  13:35:29  AJay  Cimbora  http://www.hunnianet.hu/irodalom/Apokalipszis_2012-Egely_Gy%C3%B6rgy_tanulm%C3%A1nya
2009.03.26.  13:51:37  AJay  Cimbora  Robert Reich, Clinton egykori munkaügyi minisztere írja: „A kapitalizmus legrosszabb formáját hoztuk létre, ahol a magán nyereségeket kombináljuk a köz veszteségeivel. Ezek a bankárok Amerika legjobban fizetett menedzserei, cégeiket a magánszektor részeként kezeljük, amíg nyereségesek. De abban a pillanatban, amikor süllyedni kezdenek, közintézményként kezeljük őket, amiket nekünk kell megmenteni.
2009.03.26.  14:29:13  Cimbora  AJay  Einstein mostanában sokat idézett mondása szerint „ha a méhek eltűnnek, az emberiségnek négy éve van hátra”. 
2009.03.26.  16:36:51  Cimbora  AJay  http://index.hu/kulfold/2009/03/26/mozgositanak_az_eszak-koreai_raketa_miatt/
2009.03.26.  16:45:54  Cimbora  AJay  A Newsweek fotókat közölt, ahol Kínában emberek porozzák be a virágokat kis ecsetekkel, létrákon állva, fáról fára járva. Ha nincs méh, nincs beporzás, és termés sem, amit megvehetnénk. A környezet, a gazdaság, a társadalom sok ponton kapcsolódik. 
2009.03.26.  16:47:48  AJay  Cimbora  (Y)
2009.03.26.  16:47:49  AJay  Cimbora  :D
2009.03.26.  16:54:09  Cimbora  AJay  Néhány évtizeddel később az Európán végigsöprő peronoszpóra járvány a szőlőültetvényeket pusztította el hasonló módon, de ez kisebb károkat okozott, hiszen bor nélkül még nem halt szomjan senki. A monokultúrás termelés azonban rendkívül veszélyes. Ma éppen ilyen állapotban van a Föld. Az energiatermelés gyakorlatilag monokultúrás. Jóformán csak az olcsó kőolajra és földgázra alapozott a technikánk
2009.03.26.  16:54:16  Cimbora  AJay  minden más eltörpül mellette. Ez jelenti ma az egyik veszélyt, ezért nem pusztán pánikkeltés a fent idézett fizikus dolgozata. 
2009.03.26.  16:56:47  Cimbora  AJay  Évtizedeken át egy rövid időszak kivételével (olajembargó) csak 10-20 $ között mozgott egy hordó olaj ára, ez lett a virágzó gazdaság egyik alapfeltétele. 
2009.03.26.  16:57:05  Cimbora  AJay  en is meg 25-30-rol tudtam 2000 korul, ezek szerint korabban meg olcsobb volt:)
2009.03.26.  17:23:09  Cimbora  AJay  Ha a legegyszerűbb találmányokat használnánk, az kb. harmadával csökkentené a keresletet. Akkor körülbelül 15 dollár/hordó lenne az ár, hiszen nem lenne szükség pl. a drágább mélytengeri fúrásokra. Ha pl. az Ottó-Stirling motorok kombinációt is használnánk, akkor további keresletcsökkenés (és szennyezés-csökkenés) keletkezne. Ekkor az olajár kb. 12 dollár lenne hordónként. Ha a Papp József-féle sz
2009.03.26.  17:23:17  Cimbora  AJay  szabályozott fúzió 1968-ban elterjedhetett volna, már csak kenőanyag, műtrágya és műanyag alapanyagként kellene az olaj, ára kb. 8 dollár/hordó lenne… Ettől fél a mai olajipar. A buborék, magyarán a jogosulatlan haszon mértéke elképesztő, 
2009.03.26.  17:23:24  Cimbora  AJay  mert minden, ami a 8-10 dollár/hordó ár felett van, ezt a buborékot növeli. Így a gazdaságból tisztességtelenül elvont, csak a buborék méretét növelő pénz értéke évi 6-8 trillió dollárra rúg.
2009.03.26.  17:23:30  Cimbora  AJay  Ez már néhány év alatt akkumulálódva elég egy társadalmi összeomláshoz… 
A MAHAKRANTI

HÍRADÓHETESI JELENTÉS
http://astro.elte.hu/~hetesizs/hir.html

3DIK VILÁGHÁBORÚ TUDÓSÍTÁS
http://www.3dikvilaghaboru.hu/hozzaszolas.php

TÉRHÍRADÓ
http://www.kozsditamas.eoldal.hu/cikkek/jegyzetek---hirek---szellemi-kozlemenyek

http://www.yotengrit.com/nyirkai-joslat

Hupikék MahaKranti :-)
http://www.videoplayer.hu/videos/play/284989


A felélt jövő

A Fenntartható Fejlődés Egyetemközi Kutatócsoport helyzetértékelője
Írta: Hetesi Zsolt fizikus, ELTE óraadó, FFEK elemző


A jelentés megtekintése PDF-ben

Ebben az írásban megvizsgálunk egy olyan jövőképet, melyet ellenségünknek sem kívántunk volna, mégis ránk
vár. Ilyen jövő ismerete súlyos terheket ró az írástudóra. Milyen felelősségünk van, mit tehetünk? A kutató
tényeket tár fel. Nincs döntéshelyzetben, szavát azonban fölemeli.

Olajválság!

1. A jövő – mely tulajdonképpen nincs is
Nehéz felfogni a mai ember számára, hogy milyen válságos helyzetben vagyunk, milyen nehézségekbe sodortuk
magunkat saját életformánk következtében és annak folytathatóságának érdekében. Nemzedékünk meg fogja
érni a körülöttünk lévő mesterséges világ fokozatosan gyorsuló, hatványozott ütemű összeomlását. Ha az olvasó
1960 után született, nagyo
n jó esélye van rá, hogy erőszak, járványok vagy éhínség végezzen vele.1Állításom
rendkívül merésznek, ugyanakkor félelmetesnek tűnik. Mégis, ha végigjárjuk ennek az írásnak a
gondolatmenetét, nyilvánvaló lesz, hogy változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és annak minden
jelenlegi tudása, képessége és vívmánya jórészt semmivé lesz, lakóival együtt.
Meglepő gondolataim alátámasztására a teljesség igénye nélkül felidézek néhány olyan nehézséget,
vagy ha tetszik kihívást, melyek előttünk tornyosulva egyelőre lehetetlenné teszik egy olyan jövő képét, melyet
talán elképzeltünk magunknak. Az első ilyen nehézség a bolygó éghajlatának nyilvánvaló változása. Önmagában
ez is elég lenne ahhoz, hogy aggodalommal szemléljük jövőnket, még inkább gyermekeink jövőjét, de további,
és még megoldhatatlanabb gond az a jelenlegi ésszel fel is alig fogható, és agyonhallgatott erőforrásválság. Ez
olyan komoly, hogy tíz éven belül egyre élesebben kirajzolódva rendezetlenségbe taszíthatja társadalmunkat. A
világhatalmi sakkjátszma és az ember genetikai öröksége pedig mintegy megkoronázza az egész jelenségkört.
Írásomban röviden ezekre a tényezőkre térek ki.

- Hetesi Zsolt


...folytatás

Szira Zoltán

Csele Imre László

A harmadik világháború

(Ne hagyjátok!)


A könyv


1993-ban kezdődtek el jelenéseim. Az elején nemcsak, hogy nem mertem elmesélni senkinek, amit átéltem, de teljes bizonyossággal magam sem hittem, hogy majd minden bebizonyosodik. Azonban ahogy teltek-múltak az esztendők, az események sorba igazolódtak be, én pedig egyre nagyobb aggodalommal figyeltem a világpolitikai eseményeket, mindinkább kétségbe esve, hogy előre tudok mindent, és mégsem teszek semmit.

Aztán rászántam magamat, családommal és az arra érdemes személyekkel megosztottam látomásaimat. Nem mentem vele sokra, hiszen szűkebb pátriámnak nem állt módjában segíteni rajtam, illusztris személyiségek pedig azt tanácsolták, vigyázzak magamra, inkább nem beszéljek senkinek ilyen furcsaságokról. Ezt mégsem hagyhattam annyiban, elkezdtem leveleket írni − égi utasítás szerint − a világ felelős vezetőinek, politikusoknak, egyházfőknek, amely süket fülekre talált. Az idő pedig sürgetett. Végül találtam egy írástudó embert, akinek elémeséltem jelenéseimet, s ő végre nem hárított el. Munkához láttunk.

Kedves barátaim, a következőkben mesélek magamról és jelenéseimről. Előfordulhat, hogy a leírtakban itt-ott ellentmondásokat fedeznek föl, amelyeket talán magam sem értek tisztán, de ragaszkodom látomásaim valódiságához, azt mesélem el, amit tényleg átéltem.


...folytatás

Elérkeztünk 2011-hez! A borzalmak évéhez. Oroszország sarokba szorított medve módjára viselkedik. A „nagy nép” hazafiai hajdani dicsőségükre emlékezvén becsületükben és önérzetükben érzik magukat sértve. Mindent beleadnak az ellenállásba, nem riadva vissza most már semmitől. Az első atombomba mégis arab szándékra fog fölrobbanni − becsempészik − Izraelben. Ez lesz a „pokoli nyitány” kezdőhangja, amely kirobbantja a nukleáris háborút. Az oroszok gyorsan követik a példát, erre nyomban válaszol az Egyesült Államok.

Cs: Bárcsak ne így lenne.

Sz: Sajnos így lesz. Én láttam mindezt. Ahogy már elmondottam, a legnagyobb csapást szenvedi el Nagy Britannia, Izrael, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország európai része. Majdnem ekkora mérvű katasztrófa éri Lengyelországot, Romániát, Szerbiát. A sugárszennyezés tulajdonképpen a Föld teljes északi féltekét lefedi. Menekvésre gondolni önámítás. És Észak-Afrika is súlyos katasztrófa színterévé válik. A déli féltekén jóval kisebb mértékű lesz a hatás. Ott Dél-Afrikát, Ausztráliát, Új-Zélandot, és a csendes-óceáni szigeteket − az amerikai támaszpontok miatt − érik el a nukleáris töltetű interkontinentális rakéták. A többi országot már korábban említettem.

Cs: És aztán?

Sz: A nagy káosz?

Cs: Van még esetleg valami mondanivalód?

Sz: Mindazok, akik ezen próféciák hatására megkapják az isteni indíttatást, jelentkezzenek nálam. Én mindenkinek a rendelkezésére állok, bármilyen kérdésre válaszolok, s ha eljön az idő, élére állok a kiválasztottaknak. Elmegyünk arra a biztonságos helyre.

Cs: Muszály elmenni? Nem vészelhetnénk át itthon egy jól megépített pincében, óvóhelyen ezt a világkatasztrófát.

Sz: Aligha. El kell mondanom, az európai országok légterében, a növényekben az épületekben, földben legalább tíz évig ártalmas telítetségű lesz a gammakisugárzás. A megbetegedések emberfeletti méreteket öltenek majd, senki sem érezheti magát biztonságban. És hát ki képes arra, hogy tíz évig, vagy még annál is tovább a föld alatt tengődjön? Megismétlem tehát: ha eljön az idő, élére állok a kiválasztottaknak. Elmegyünk arra a biztonságos helyre.
ZeitGeist

Alapfilm: ZeitGeist (2órás kultfilm) megtekintése TELJES MÉRETBEN

Comments