การทำนาแบบข้าวโยน
 

     นาโยน หรือ การปลูกข้าวแบบโยนกล้า (parachute) เป็นการทำนาแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างนาดำ กับนาหว่านน้ำตม เป็นวิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลง ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการถอนกล้าปักดำด้วยแรงงานคน และการปักดำด้วยเครื่องได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปักดำด้วยเครื่อง หรือด้วยคน หรือการหว่านน้ำตม ที่สำคัญ คือสามารถควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะข้าววัชพืชที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีกำจัดวัชพืชลง

ขั้นตอนในการทำนาโยน

1.แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวในน้ำ 1คืน ใช้เมล็ดพันธุ์ 4-5กิโลกรัมต่อไร่ ห่มเมล็ด 1 คืนเพื่อให้เมล็ดงอก
2.จัดเรียงถาดเพาะเมล็ดลงบนพื้นที่เตรียมไว้ จำนวนถาด 50-70ถาดต่อไร่ (ถาดขนาด 561หลุม) หรือ 70-90ถาดต่อไร่ (ถาดขนาด 434หลุม) ใช้พื้นที่เพาะกล้าประมาณ 10-15ตารางเมตรต่อไร่
3.โรยดินละเอียดลงในถาดเพาะ ประมาณ ½ ของความลึกหลุม
4.โรยเมล็ดข้าวงอกลงในถาดเพาะจำนวน 3-4เมล็ดต่อหลุม ให้ครบถุงหลุม
5.โรยดินละเอียดกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ระดับดินเสมอปากหลุม
6.คลุมถาดเพาะด้วยกระสอบป่านหรือวัสดุอื่น ๆ ป้องกันเมล็ด
7.รดน้ำเช้า-เย็นให้ชื้น ประมาณ 3-4วัน ต้นข้าวจะงอก ทะลุวัสดุคลุม ให้นำวัสดุคลุมออก
8.ต้นกล้าที่พร้อมย้ายปลูกมีอายุประมาณ 15 – 20วัน หรือ มีความสูง 3-5นิ้ว
9.เตรียมดินทำเทือกให้เรียบและเสมอ โดยแปลงนาควรมีน้ำขังขลุกขลิกเล็กน้อย
10.การขนย้ายต้นกล้าจากแปลงเพาะเพื่อไปปลูก โดยการวางถาดเพาะซ้อนทับกัน 3-4ชั้น หรือ ม้วนถาดซ้อนทับกัน ปลูกโดยวิธีการโยนต้นกล้าลงในแปลง ใช้ต้นกล้าประมาณ 50 – 90 ถาด  ต่อพื้นที่ 1ไร่(จำนวนตุ้มกล้า 32,000 – 40,000ตุ้มต่อไร่) ระยะห่างในการโยน 20-25เซนติเมตรหลังการโยนต้นกล้า 1-3วัน ให้เติมน้ำทันที และเพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 5-10เซนติเมตรเพื่อคุมวัชพืช

ข้าวที่ทำนาโดยการทำนาโยน กำลังเจริญงอกงาม โดยการเจริญของต้นข้าวเหมือนกับการทำนาเเบบนาดำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชื่อ - นามสกุล : คุณการผลิตพลังงานทดแทน อายุ : 42 ปี
ที่อยู่ :  239  หมู่ที่2 ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
ที่มา : http://www.rakbankerd.com