จุลินทรีย์มหัศจรรย์ 8 เซียน
  ใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการทำเกษตรอินทรีย์

                วันนี้จะมาพูดถึงการคิดค้นต่อยอดจากหลายๆ ฝ่ายหลายที่ เกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ ได้ลองผิดลองถูกใช้เวลา 5 ปี และได้วิธีทำจุลินทรีย์มหัศจรรย์ 8 เซียน คือ 
    - นำน้ำมะพร้าว 1 ผล จะมีสารไซโตไคนิน น้ำตาล วิตามิน เกลือแร่ ฯลฯ ที่สารตัวหนึ่งในน้ำมะพร้าวที่สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้นำมาเป็นอาหารจุลินทรีย์ 
    - นำนมเปรี้ยว 1 ขวด ในท้องตลาดยี่ห้อใดก็ได้ 
    - เอากากน้ำตาลใส่ 1 ช้อนชา หรือซีอิ้วดำ
    - และน้ำข้าวหมากซึ่งมียีสต์อยู่ตัวหนึ่งนำมาเทใส่ขวด ปิดฝาขวดให้สนิท  เหลือช่องว่างไว้สัก 2-3 นิ้ว เพื่อไว้ให้จุลินทรีย์บางตัวหายใจ 
    - หมักไว้ 7 วัน จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างมหัศจรรย์ และไม่เหม็น 

แล้วนำจุลินทรีย์ตัวนี้มาขยาย เป็น 8 พลัง คือ

     1. จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุ เป็น พลังที่ 1 

     2. กากน้ำตาล เป็นอาหารจุลินทรีย์ เป็น พลังที่ 2
     3. สารชีวภาพสำหรับป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช วิธีผสม หัวเชื้อที่ทำมา 1 แก้ว กากน้ำตาล 1 แก้ว เหล้าขาว 2 แก้ว น้ำส้มสายชูกลั่น 5% อีก 1 แก้ว คนปนกัน ใส่ถังหมักไว้ 24 ชั่วโมง ใส่น้ำฉีดพ่นแมลงได้ และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง เป็น พลังที่ 3
     4. นำผลไม้สีเหลืองมาหมัก เช่น กล้วยน้ำว้า มะละกอสุก สับปะรด ใส่ถัง แล้วนำกากน้ำตาลใส่ 1 แก้ว หัวเชื้อที่ทำเองอีก 1 แก้ว นำไปเทใส่ถัง แล้วเทน้ำลงไป เหลือช่องว่างในถังประมาณ 1 คืบ ไว้ให้จุลินทรีย์หายใจ คนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 7 วัน กรองน้ำมาใส่ขวด เรียกว่า ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชและผลไม้ เป็น พลังที่ 4


     5. นำใบไม้ มาแยกหมัก คือ ยอดสมุนไพรต่างๆ เช่น ใบหูเสือ ยี่หล่า สาระแหน่ สาบเสือ ใบชะพู ตำลึง ผักบุ้ง เป็นต้น นำหัวเชื้อที่ทำเองมาหมักย่อยออกมาใส่ถังหมัก ใส่กากน้ำตาล หมักไว้ 7 วัน เป็นสารสกัดพืชหมัก ป้องกันรากเน่า โคนเน่า ใบเป็นจุด เป็นต้น ใช้ฉีดพ่นรดรากของพืช เป็น พลังที่ 5 
     6. ปุ๋ยน้ำชีวภาพ นำเศษอาหารมาทำ ใส่หัวเชื้อที่ทำ พร้อมกากน้ำตาล ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ดีที่สุดคือทำจากเศษอาหาร เป็น พลังที่ 6



  

 7
. นำน้ำซาวข้าวมาหมัก เป็น พลังที่ 7
 8. นำปลามาหมัก หอยเชอรี่มาหมักไว้ในโอ่งมังกรจะใช้เวลาน้อยกว่าในถังพลาสติก ใส่ครึ่งถัง ใส่หัวเชื้อที่ทำ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร มะกรูดผ่าซีกประมาณ 40 ลูก นำกระชายเหลืองประมาณ 1 กำมือ รำอ่อนอีก 1 กก. ตำให้แหลก และเทน้ำลงเหลือไว้ประมาณ 1 คืบ คนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ประมาณ 21 วัน แล้วกรองใส่ขวด สามารถนำไปฉีดที่พืช สามารถเร่งการเจริญโต เป็น พลังที่ 8

เมื่อนำทั้ง 8 อย่างมาเทรวมกันอย่างละ 1 ลิตร เรียกว่าหัวเชื้อ 8 พลัง นำไปเป็นหัวเชื้อทำปุ๋ยอย่างดี




ที่มาข้อมูล ร.ต.อ.สามารถ  นารถสูงเนิน  ที่ปรึกษาชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย
(บรรยายจากการประชุมคณะกรรมการชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5


ข้อมูลเพิ่มเติม

การหมักจุลินทรี ย์ แท้จริงแล้วก็คื อ การขยายพันธ์ มันนั่นเอง หากมีเชื้อโรคพื ชบางชนิดปนเปื้อ นเข้ามาในขบวนกา รด้วย นั้นก็อาจจะเป็น การขยายพันธ์จำน วนเชื้อโรคพืชนั ้นโดยไม่รู็ตัว เมื่อเวลานำน้ำห มักไปใช้อาจก่อค วามเสียหายแก่พื ชของเราได้

วิธีการป้องกันด ังนี้
    1.ถังหมักควรที่จะ ต้องมีฝาปิดมิดช ิด
    2.ชิ้นส่วนเศษพืชท ี่เรานำมาหมัก ต้องไม่ใช้ ชิ้นส่วนที่มีโร คพืชเข้าทำลายอย ู่นะครับ ข้อ นี้ต้องระวังเป็ นอย่างมาก ไม่งั้นเมือนำไป ใช้ พืชเราอาจติดโรค ไปทั้งแปลงได้