กำหนดการสอนวิปัสสนากรรมฐาน

กำหนดการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ณ บ้านกรินชัย
หลักสูตร ๗ คืน ๘ วัน ประจำปี ๒๕๕๘ 

ครั้งที่

วันที่

เดือน

ปฐมนิเทศ ๙.๐๐ น. (วันแรก)

ปิดการอบรม ๙.๐๐ น. (วันสุดท้าย)

- ๑๕

มกราคม

-

กุมภาพันธ์

๑๒ - ๑๙

มีนาคม

๒๓ - ๓๐

มีนาคม

- ๑๔

เมษายน

๑๗ - ๒๐

เมษายน (เยาวชน)

๒๓ - ๓๐

เมษายน

- ๑๔

พฤษภาคม

๑๑ - ๑๘

มิถุนายน

๑๐

-

กรกฎาคม

๑๑

-

สิงหาคม

๑๒

- ๑๐

กันยายน

๑๓

-

ตุลาคม

๑๔

๑๗ - ๒๐

ตุลาคม (เยาวชน)

๑๕

๒๓ - ๓๐

ตุลาคม (คุณนพเก้า)

๑๖

๑๒ - ๑๙

พฤศจิกายน

๑๗

๑๗ - ๒๔

ธันวาคม

 

สนับสนุนโดย

คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย และวงศ์ญาติ
พล.อ. นิพนธ์ และคุณกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์ และวงศ์ญาติ
คุณเฉิดสมร รุ้งจรัสแสง และวงศ์ญาติ
คุณสุมาลี ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ และวงศ์ญาติ
คุณภาสุร ตรงจิตตเกษม และวงศ์ญาติ


หลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม


วันที่

เดือน


เริ่มลงทะเบียน ๐๗.๐๐ น. (ของวันแรก)

 ปิดการอบรม ๐๗.๐๐ น. (ของวันสุดท้าย)

๒ - ๕

๓๐ พ.ค. - ๒ มิ.ย.

๒๘ - ๓๑

มีนาคม (วันมาฆบูชา)

พฤษภาคม-มิถุนายน (วันวิสาขบูชา)

กรกฎาคม (วันอาสาฬหบูชา)

๑๑ - ๑๔

๓ - ๖


๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๒ มกราคม ๒๕๕๙

สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)

ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)


ธันวาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙
(ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี
   เริ่ม ๒๒.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม)

หมายเหตุ

รับคร์อสละ 50 คน


ติดต่อ
081-9774017,
081-6217686,
044-242559
หน้าเว็บย่อย (1): การปฏิบัติประจำวัน
Comments