กำหนดการสอนวิปัสสนากรรมฐาน

กำหนดการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ณ บ้านกรินชัย
หลักสูตร ๗ คืน ๘ วัน ประจำปี ๒๕๕๙ 

ครั้งที่

วันที่

เดือน

ปฐมนิเทศ ๙.๐๐ น. (วันแรก)

ปิดการอบรม ๙.๐๐ น. (วันสุดท้าย)

๙ - ๑๖

มกราคม

- ๑๓

กุมภาพันธ์

- ๑๒

มีนาคม

๑๙   - ๒๖

มีนาคม

- ๑๔

เมษายน

๑๗ - ๒๐

เมษายน (ชั้นประถม ๔-๖)

๒๓ - ๒๗

เมษายน (ครอบครัว)

- ๑๔

พฤษภาคม

- ๑๑

มิถุนายน

๑๐

-

กรกฎาคม

๑๑

๒๐  - ๒๗

สิงหาคม

๑๒

- ๑๐

กันยายน

๑๓

-

ตุลาคม

๑๔

๑๕ - ๑๘

ตุลาคม (เยาวชน ม.๑-๓)

๑๕

๒๒ - ๒๖

ตุลาคม (ครอบครัว)

๑๖

- ๑๒

พฤศจิกายน

๑๗

๑๐ - ๑๗

ธันวาคม

 

สนับสนุนโดย

คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย และวงศ์ญาติ
พล.อ. นิพนธ์ และคุณกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์ และวงศ์ญาติ
คุณเฉิดสมร รุ้งจรัสแสง และวงศ์ญาติ
คุณสุมาลี ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ และวงศ์ญาติ
คุณภาสุร ตรงจิตตเกษม และวงศ์ญาติ


หลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม


วันที่

เดือน


เริ่มลงทะเบียน ๐๗.๐๐ น. (ของวันแรก)

 ปิดการอบรม ๐๗.๐๐ น. (ของวันสุดท้าย)

๒๐ - ๒๓

๑๙ - ๒๒ 

๑๗ - ๒๐

กุมภาพันธ์ (วันมาฆบูชา)

พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา)

กรกฎาคม (วันอาสาฬหบูชา)

๑๑ - ๑๔

๓ - ๖


๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐

สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)

ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)


ธันวาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐
(ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี
   เริ่ม ๒๒.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม)

หมายเหตุ

รับคอร์สละ 50 คน


ติดต่อ
081-9774017,
081-6217686,
044-242559
หน้าเว็บย่อย (1): การปฏิบัติประจำวัน
Comments