ದಾನಿಗಳು / ಆಶ್ರಯದಾತರು

ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರು :

ನೆಲೆ, ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತ
ಮಾತೃ ಛಾಯಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ಕನಕದಾಸ ಅನಾಥಾಲಯ , ರಾಯಚೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಾನಿಗಳು:

ಟಿಸಿಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಹೆಚ್ಸಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಶ್ ತು, ಬೆಂಗಳೂರು
ನೋವೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಟೆಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಸ , ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸತ್ಯಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾನಿಗಳು:

ರಮೇಶ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಹರೀಶ್, ನೊವೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಧು, ಯು ಎಸ ಎ 
ನವನೀತ್ ಎನ್
ಅನೂಪ್ ಜಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ 
Comments