ต้นอ่อมแซบ

7-36130-004-026

 

ชื่อพื้นเมือง                  เบญจรงค์ห้าสี

                                    อ่อมแซบ   ตำลึงหวาน

                                    บาหยา  ย่าหยา บุษบาฮาวาย(กรุงเทพฯ)

                                    ผักกูดเน่า (เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์           Asystasia  gangetica (L.)T. Anderson

ชื่อวงศ์             ACANTHACEAE                  

ชื่อสามัญ                     Indian asystasia.

ประโยชน์                    ปลูกเป็นไม้ประดับ  ยอดอ่อนรับประทานได้
 
 
 

 

                                                                                                       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                                                                                                     โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

 

Comments