B08_Mintegia

            2013 urtetik aurrera…  

 Hezkidetza Plana, Gure Ikastetxean Berdintasunaren alde hartzen diren erabakiak eta adostasunak jasotzen dituen dokumentua?