Jomuga eta diana

Dinamikaren deskribapena

(Azalpen zabala eta zehatzagoa hemen: IK/KI PROGRAMA («Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen Ikasi») TALDEAN IKASTEN IRAKASTEKO Ikasketa kooperatiboaren inplementazioa ikasgelan (Euskeraz). Txosten honen barruan "A EREMUA: Talde kohesioa" atala begiratu (34-71 orrialdeak))