"Αμύνεσθαι περί πάτρης"


Η μνημειακή πύλη του Στρατιωτικού Νεκροταφείου
Καστοριάς
.

Ο παρών Ιστότοπος περιλαμβάνει ιστορικά κείμενα, φωτογραφίες και βιντεοταινίες, που αναφέρονται στη μαρτυρική περιοχή της Καστοριάς και στους γενναίους κατοίκους της.