"Я хочу, щоб була Україна!" В.Липинський

опубліковано 4 квіт. 2017 р., 01:45 Людмила Понкратова   [ оновлено 4 квіт. 2017 р., 02:52 ]
https://goo.gl/photos/1XXZMBLxHtedBrZJA

5 квітня 2017 року виповнюється 135 років
від дня народження видатного українського історика,
соціолога, політика і публіциста В'ячеслава Липинського.

https://goo.gl/photos/1XXZMBLxHtedBrZJA

В.Липинський походить зі старовинного шляхетського роду, що був відомий
на Волині. Після навчання у Краківському університеті й Женевській вищій школі 
політичних наук він повернувся в Україну.
Тут із 1909 року розпочалася його наукова й політична діяльність.

У 1914 році В.Липинський став дійсним членом Наукового
товариства імені Шевченка та одним із фундаторів "Союзу визволення України".

На початку Першої світової війни Липинський був мобілізований до царської армії,
у Східній Прусії дістав тяжке поранення.

Маючи військовий досвід, у 1917 році пропонував Українській
Центральній Раді допомогу у формуванні національної армії, але вона
не була прийнята.

https://goo.gl/photos/1XXZMBLxHtedBrZJA

В.Липинський активно спияв створенню Української демократичної
хліборобської партії, яка згодом підтримала претензії
П.Скоропадського на гетьманство.
У 1918 році В.Липинського було призначено повноважним міністром
і послом Української держави в Австро-Угорщині.

З 1920 року Липинський перебував у еміграції й фактично очолив
Український союз хліборобів-державників (УСХД) -
консервативно-монархічну організацію прибічників
П.Скоропадського.

                                         https://goo.gl/photos/1XXZMBLxHtedBrZJA   
https://goo.gl/photos/1XXZMBLxHtedBrZJA

1930 року через ідеологічні розбіжності ця організація
припинила свою діяльність, і В.Липинський створив нову -
"Братство українських класократів-монархістів".
У цей період В.Липинський продовжував наукову діяльність,
був одним із засновників Українського Вільного університету в Празі,
де очолив кафедру історії української державності (1926).

https://goo.gl/photos/1XXZMBLxHtedBrZJA

Політологічні й соціологічні концепції В.Липинського найбільш чітко окреслені 
в трактаті "Листи до братів-хліборобів" (1926).

На його думку, відродження української державності можливе
тільки на засадах політичного консерватизму,
тобто лише з орієнтацією на досвід державного будівництва минулих століть, 
насамперед 
гетьмансько-козацьких часів. 
Тому, відкидаючи демократичні й тоталітарні
державні устрої, він пов'язував майбутнє України з ідеєю розбудови
гетьманської держави - конституційної і "класократичної трудової монархії",
що здатна, як вважав В.Липинський, об'єднати народ України
на засадах територіального патріотизму, незалежно від соціальної 
приналежності або етнічного походження окремих верств.

https://goo.gl/photos/1XXZMBLxHtedBrZJAприсвячений історику В.Липинському.

https://goo.gl/photos/1XXZMBLxHtedBrZJA

Звернувшись до інтерактивного плакату,
ви, шановні друзі, зможете відразу онлайн
переглядати декілька корисних джерел,
які розкивають різні моменти життя В.Липинського,
дізнатися про герб родини Липинських, творчий доробок історика
і політичного діяча.

Гортаючи сторінки видання Г.Мельничука "1000 незабутніх імен України".
Comments