Mekka i Medyna

MEKKA
Święte miasto Islamu jego religijne centrum, dostępne tylko dla muzułmanów. Według wyznawców Islamu miejsce narodzenia Mahometa w roku 571, jak również miejsce objawienia sur mekkańskich. Od powrotu proroka z Medyny w 639 roku cel pielgrzymek wszystkich muzułmanów z całego świata.
Odbycie pielgrzymki do Mekki jest piątym filarem islamu. Taka pielgrzymka (hadżdż) dla muzułmanina jest obowiązkiem warunkowym. Oznacza to, że każdy muzułmanin powinien go wypełnić o ile jest do tego fizycznie zdolny, tzn. pozwala mu na to jego zdrowie i majątek. Ten, kto chciałby, lecz nie jest w stanie odbyć pielgrzymki, może wysłać w swoim imieniu zastępcę. Pielgrzymka główna odbywa się w dniach 7–13 miesiąca zu al-hidżdża, (12 miesiąc kalendarza muzułmańskiego) według ściśle określonego rytuału. Po obmyciu się, mężczyźni zakładają specjalny strój, składający się z dwóch niezszytych ze sobą kawałków białego płótna. Na nogach pielgrzymi mogą nosić tylko sandały. Cały dziedziniec potężnego meczetu Al-Masdżid al-Haram wypełniony jest pogrążonym w modlitwie tłumem o twarzach pełnych zachwytu, zamyślenia i refleksyjnego upojenia. Zdecydowana większość wiernych odwiedza to miejsce tylko raz w życiu. Liczba pielgrzymów jest dokładnie kontrolowana – w ciągu roku do Mekki może przyjechać określona grupa wyznawców z danego kraju. Trudno się tu dostać, a dla niemuzułmanów jest to wręcz niemożliwe. Muszą objeżdżać miasto. Ponadto na drogach do Mekki i w samym mieście są punkty kontrolne, mające powstrzymać intruzów przed zbliżaniem się do świętych miejsc.

Al-Masdżid al-Haram

Nazywany również Wielkim Meczetem – największy meczet na świecie, położony w Mekce i otaczający najświętsze miejsce islamu – Al-Kaabę. W jego kierunku zwracają się muzułmanie na całym świecie podczas odmawiania codziennych modlitw. Stanowi najświętsze miejsce islamu Budowla, włączając zewnętrzne i wewnętrzne miejsca do modlitwy, zajmuje powierzchnię 356 800 m² (35,68 ha) i może pomieścić nawet do 4 mln pielgrzymów podczas Zu al-hidżdża. W tym czasie odbywają się tu jedne z największych zgromadzeń ludzi na świecie. Centralnym punktem Wielkiego Meczetu jest sanktuarium Al-Kaaba z największą świętością muzułmanów – Hadżarem – będącymi głównym celem rytualnej pielgrzymki zwanej hadż.

Al- Masadżid al Haram ‎‎(Święty Meczet)‎‎


MEDYNA
Miasto w zachodniej części Arabii Saudyjskiej, w prowincji Al-Hidżaz. Zamieszkuje ją ok. 1,3 mln osób (2008) - czwarte co do wielkości miasto kraju. Stolica pierwszego kalifatu, to jest od momentu śmierci Mahometa w 632, gdy pojawiła się idea następcy Proroka – kalifa, do 661 roku. W 1924 zdobyta przez wahhabickich władców saudyjskich. Wcześniej miasto nosiło nazwę Jasrib.

Medyna jest drugim, po Mekce, co do znaczenia ośrodkiem kultu religijnego w świecie islamu, dlatego nazywana jest często Al-Munawwara (oświecona). Tutaj po ucieczce z Mekki (hidżra) schronił się prorok Mahomet, wtedy też zmieniono nazwę miasta z Jasrib na Medyna. W Medynie objawione zostały sury medyńskie. Na miejscu domu, w którym miał mieszkać Mahomet powstał meczet, w którym obok grobu proroka znajduje się również grób jego córki, Fatimy. Groby te są celem pielgrzymek setek tysięcy muzułmanów.Comments