ผลงานด้านเว็บไซต์ฝึกซ้อมเพื่อแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
ผลงานเว็บไซต์ม.1

ผลงานเว็บไซต์ม.2

ผลงานเว็บไซต์ม.3

คลิปวีดิโอ ม.3

คลิปวีดีโอ ม.2

คลิปวีดีโอ ม.1
https://youtu.be/mTU0pWeVuCQ
https://youtu.be/rcmBWokYMlY
https://youtu.be/k-G2BZN_aIw
.https://youtu.be/8pauul9sy8c
https://youtu.be/Blmyw2tIwXc
https://youtu.be/hDd3io-JLhc
https://youtu.be/pXddrcAoIe4
https://youtu.be/VAkHKULWbT8