Uhlie:

predaj uhlia v priestoroch prevádzky Krupina:
informácie a objednávky:

AX Stavas s.r.o.
prevádzka Krupina 
Pijavice
963 01 Krupina
tel.: 0905 248100
krupina@axstavas.sk