Rezultatet e Detyra 3

Rezultatet_Detyra_3_XII_1.pdf


Rezultatet_Detyra_3_XII_2.pdf


Rezultatet_Detyra_3_XII_3.pdf


Rezultatet_Detyra_3_XII_4.pdf


Rezultatet_Detyra_3_XII_5.pdf


Sqarim: Secila përgjigje e saktë i ka 10% të pikëve, që i bie se gjithsej janë 100% pikë të mundshme.

Detyra duhet të punohet në mënyrë individuale me aplikacionin FrontPage dhe nuk lejohet bashkëpunimi me nxënës tjerë.
Nëse vërehet bashkëpunimi, do të penalizoheni dhe nuk do të merrni asnjë pikë.
Pasi ta përfundoni detyrën atë duhet ta dorëzoni në lidhjen që do ta gjeni pasi të klikoni në linkun e klasës suaj.


Jo më vonë se të hënën më 04.03.2018 ora 22:00


Pasi të përfundoni detyrën, atë duhet ta dërgoni në dropbox duke klikuar në linkun e paraleles suaj nga faqja ku edhe keni shkarkuar detyrën.

Fajllin e krijuar duhet ta emëroni sipas rregullit vijues:

P.sh. nxënësi Sylë Sylani me numrin në ditar 35 duhet ta emëroj folderin si në vijim: SyleSylani 35
Folderi që duhet t'i plotësoni kërkesat: Detyra 3.rar

Kërkesat e detyrës 3 : Kërkesat Detyra 3Suksese: prof. Driton Gashi.


ċ
Detyra 3.rar
(1385k)
Driton Gashi,
Feb 25, 2018, 1:51 AM
ĉ
Driton Gashi,
Dec 4, 2017, 3:22 AM
Ċ
Driton Gashi,
Dec 4, 2017, 3:22 AM
Ċ
Driton Gashi,
Feb 25, 2018, 1:55 AM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:30 AM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:31 AM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:32 AM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:33 AM
Ċ
Driton Gashi,
Mar 19, 2018, 3:33 AM
Ċ
Driton Gashi,
Oct 28, 2017, 9:03 AM
Comments