Klasa XII + Udhëzime

Informatë

Të gjithë ju që nuk e posedoni programin Microsoft Front Page 2003, atë mund ta shkarkoni nga lidhja vijuese dhe pastaj ta instaloni atë.
Paraprakisht në kompjuterët tuaj duhet ta keni të instaluar aplikacionin WINRAR në mënyrë që ta depaketoni fajllin për instalim.Si të instaloni FrontPage 2003?

Së pari pasi të klikoni në lidhjen e sipërme  duhet të klikoni në No thanks, continue to view si nga pamja vijuese:

Hapi tjetër është si në vijim ku duhet te klikoni në Direct download:
Pas shkarkimit të fajllit duhet  që të shkoni në lidhjen vijuese dhe të shkarkoni programin WINRAR dhe ta instaloni atë:


Pastaj të veproni si në vijim në mënyrë që të bëhet depaketimi i fajllit.

Hapeni folderin FrontPage_2003 dhe gjejeni fajllin vijues për ta ekzekutuar atë:
Tani vetëm përcillni fotografitë vijuese duke klikuar në butonin Next dhe së fundmi Finish.Pas klikimit në butonin Finish. Ikona e FrontPage duket si në vijim:
Përshëndetje


Subpages (1): Rezultatet
Comments